امروز

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

اهداف و مأموریت‌های کمیته

      بی تردید نیروی انسانی بالاترین سرمایه هر سازمان است که بهبود، ارتقاي بهره وري و اثر بخشی فعالیت­ هاي آن ها مستلزم کوشش و تلاش برنامه ریزي شده همه جانبه است که خود نیازمند بهبود برخی مؤلفه ­ها نظیر: شرایط کار، روش­ هاي انگیزشی، اصلاح بخشنامه ­ها، دستورالعمل­ ها و بکارگیري فناوري در انجام فرآیندهاي کاري و غیره می باشد. از این رو ارزیابی یاوران علمی بر مبنای شاخص ­های تعریف شده و ارتقای افراد واجد شرایط می تواند انگیزه خدمت و تلاش بیشتر آنان را در راستای اهداف دانشگاه دوچندان نماید.

       بدین منظور در آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، دستورالعمل اجرایی ارتقا رتبه همکاران (موضوع ماده ۲۴ آیین نامه) منظور گردیده است که به قرار زیر می باشد:

دستورالعمل اجرایی ارتقای رتبه

برای ملاحظه فرآیند ارتقا رتبه شغلی یاوران علمی به بخش فرآیندهای سایت معاونت مراجعه یا مراحل آن را در زیر ملاحظه فرمائید.

اعضای کمیته اصلی

دکتر بهنام حبیب‌زاده، مدیر امور اداری و منابع‌انسانی، عضو کمیته ارتقاء رتبه

یوسف کریم‌زاده، مدیر امور مالی، عضو کمیته ارتقاء رتبه

مهندس مهرداد متقیان، رئیس اداره تدارکات و انبار، عضو کمیته ارتقاء رتبه

اعضای کمیته فرعی

بهمن پای برسنگ، کارگزین، عضو کمیته فرعی ارتقاء رتبه

اکبر کریم خانی، کارگزین، عضو کمیته فرعی ارتقاء رتبه

 

مصوبات کمیته

 سال ۱۴۰۴

فروردین‌ماه

اردیبهشت‌ماه

خردادماه

تیرماه

مردادماه

شهریورماه

مهرماه

آبان‌ماه

آذرماه

دی‌ماه

بهمن‌ماه

اسفندماه

 سال ۱۴۰۳

فروردین‌ماه

اردیبهشت‌ماه

خردادماه

تیرماه

مردادماه

شهریورماه

مهرماه

آبان‌ماه

آذرماه

دی‌ماه

بهمن‌ماه

اسفندماه

 سال ۱۴۰۲

فروردین‌ماه

اردیبهشت‌ماه

خردادماه

تیرماه

مردادماه

شهریورماه

مهرماه

آبان‌ماه

آذرماه

دی‌ماه

بهمن‌ماه

اسفندماه

سال ۱۴۰۱

     اردیبهشت ماه

     خردادماه

     تیرماه

     مردادماه

     شهریورماه

     مهرماه

     آبان ماه

     آذرماه

     دی ماه

     بهمن ماه

     اسفندماه

 

   

آقایان:

علی پورمحمود - لطیف پورفرهادی - امیرعلی مجرد - یونس شعاعی

 

آقایان:

اسلام کان‌محبت - کامیار حسن‌زاده - نعمت نوبخت - اکبر مهدی‌نژاد - علی جلیلی‌وش - رامین رزمی - اکبر ارکاک - مهدی رزمی - غلامرضا پرویشی - حسین پورعلی - محمد خداوردی‌زاده - اکبر نظری چمکی - علیرضا خیرخواه - سعید حاجی‌نژاد  

خانم‌ها:

منیره بهگام - شیما حمامی - فاطمه علیزاده‌دارابی - فرخنده فرامرزساعتلو - رقیه امامعلی‌پور - زهرا نوری - شبنم اسدمصفر - زیبا قاسم‌بگلو - مریم محمدزاده - خدیجه علیپور