امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در مردادماه ۲ جلسه کمیته ارتقاء یاوران محترم علمی تشکیل شد که طی آن پرونده ۵ نفر از همکاران بررسی و افراد واجد شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر به ترتیب زیر شناخته شدند که پس از تایید هیأت اجرایی منابع انسانی در احکام کارگزینی آنان لحاظ خواهد گردید.

 

در ضمن در این جلسات مقرر گردید:

            الف) درخصوص مقالات ارائه شده توسط همکاران صرفاً به مقالات مرتبط با شغل مورد تصدی و رشته تحصیلی امتیاز تخصیص داده شود و به مقالات غیرمرتبط با رشته تحصیلی یا شغل مورد تصدی همکاران امتیاز تخصیص نمی‌یابد؛

            ب) برای فعالیت‌ها و همکاری همکاران در آزمون‌های سراسری، سایر آزمون‌ها، المپیادها و سایر برنامه‌های دانشگاه که فراتر از وظایف شغلی ایشان می‌باشد امتیازی به عنوان امتیاز مسئولیت‌های اجرایی در نظر گرفته شود.

 

افراد حائز شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر به شرح زیر می باشد:

۱) خانم لیلا وکیلی ارتقاء به رتبه ۳؛

۲) آقای رامین رزمی ارتقاء به رتبه ۲؛

۳) آقای یونس شعاعی ارتقاء به رتبه ۱؛

۴) آقای علی جوانی‌فرد ارتقاء به رتبه ۳؛

۵) آقای محرم جعفری ارتقاء به رتبه ۳.