امروز

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

 

مهندس مهدی حقّانی

رییس اداره طرح­ های عمرانی

 

 

 

 

 

 

  

 

شرح وظایف:

۱- هماهنگی جهت اولویت‌بندی نیاز­های تعمیراتی ابنیه استخراج شده از مکاتبات معاونت‌­ها، دانشکده­‌ها، مدیریت­‌ها و حوزه‌­های مختلف دانشگاه؛

۲- ابلاغ کار و زمان‌بندی انجام کارها به پیمانکاران طرف قرارداد(تعمیرات، رنگ‌آمیزی، ایزوگام و آسفالت و ...)؛

۳- نظارت دقیق بر کیفیت و زمان اجرای کارهای ارجاع شده به پیمانکار و وضع جرایم مطابق با بندهای قرارداد در صورت کیفیت پایین کار و سپری شدن زمان اعلامی؛

۴- نظارت دقیق بر صورت وضعیت­‌های ارائه شده توسط پیمانکاران مرتبط، بررسی متراژها و کیفیت و کمیت مصالح به کار گرفته شده و تأیید نهائی جهت ورود به مراحل پرداخت؛

۵- پیگیری و ابلاغ تعمیرات اضطراری اعلامی جهت انجام بموقع با هماهنگی؛

۶- استفاده حداکثری از ظرفیت قراردادها براساس برنامه‌ریزی و خودداری از انجام عملیات خارج از برنامه (به غیراز اتفاقات و موارد اضطراری به منظورتحقق کامل پیش‌بینی­‌های انجام شده)؛

۷- کنترل مبلغ صورت وضعیت­ها جمع عملکرد قرارداد جهت جلوگیری از عبور مبالغ از سقف تعیین شده در بندهای قرارداد؛

۸- اعلام اتمام مبلغ قرارداد به مدیریت امورفنی و پشتیبانی و جهت افزایش ۲۵% یا عقد قرارداد جدید حسب شرایط؛

۹- انجام سایرامور محوله.