امروز

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

تحول یعنی فرآیند ذوب شدن اندیشه­ ها و باورها و رفتارهای سنتی و تثبیت ارزش­ های نوین و استقرار نظام­ های جدید.

دکتر یونس شعاعی

رییس گروه تحول اداری و بهره وری

 

 

کمیته بهره وری دانشگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف

۱. برنامه‌ريزي و ارائه طريق براي بهبود روشهاي انجام كار و تحول‌اداري و بهره‌وري؛

۲. تهیه و تنظیم طرح‌ها و برنامه‌های موردنیاز و تشخیص اولویت آن‌ها؛

۳. برنامه‌ریزی، تنظیم فعالیت‌های دانشگاه منطبق با اهداف بلندمدت و مبتنی بر سند چشم‌انداز پنج‌ساله؛

۴. برنامه‌ریزی و نظارت بر طراحی، بهینه‌سازی و انطباق نظام‌های مدیریتی متناسب و موردنیاز جهت اجرای برنامه‌های توسعه دانشگاه؛

۵. تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه کمی و کیفی واحدها در راستای اهداف برنامه‌ریزی‌شده دانشگاه؛

۶. اولویت‌بندی طرح‌ها و برنامه‌های موردنیاز بخش‌های مختلف واحد و اخذ مجوزهای لازم جهت اجرای آن؛

۷. انجام اقدامات لازم برای ایجاد فرهنگ ارزشیابی کارکنان و بررسی‌های لازم در زمینه معیارها، شاخص‌ها و روش‌های ارزشیابی کارکنان و همچنین برنامه‌ریزی و نظارت بر آزمون‌های تخصصی استخدامی با همکاری مدیریت امور اداری، تجزیه‌وتحلیل آن و ارائه گزارش‌های لازم؛

۸. انجام طرح‌های مطالعاتی برای تعیین اقدامات لازم در مورد اصلاح مقررات و آئین‌نامه‌های داخلی دانشگاه باهدف ساده‌سازی و هماهنگ ساختن آن‌ها؛

۹. بررسی و برنامه‌ریزی در خصوص تکریم ارباب‌رجوع و مراجعین دانشگاه و نظرسنجی در خصوص نحوه ارائه خدمات؛

۱۰. جوابگویی و رسیدگی به مشکلاتی که ارباب‌رجوع با واحدهای مختلف دانشگاه پیدا می‌کند و ارسال گزارش‌های لازم در زمینه نارسایی‌های مشاهده‌شده به معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه جهت انعکاس به رئیس دانشگاه؛

۱۱. بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص اجرای سیاست‌های کلان تحول اداری در دانشگاه و ارائه راهکارهای تحقق آن؛

۱۲. بررسی و ارزیابی مستمر بهره‌وری و کارایی جهت استقرار چرخه مدیریت بهره‌وری در دانشگاه؛

۱۳. برنامه‌ریزی در خصوص ایجاد، توسعه و ترویج فرهنگ بهره‌وری و تهیه گزارش از چگونگی وضعیت اجرای آن؛

۱۴. مهندسی مجدد مأموریت‌ها و وظایف به‌منظور منطقی نمودن اندازه و تعیین حدود وظایف اجرایی واحدها برای تحقق اهداف دانشگاه از طریق اعمال سیاست واگذاری تصدی‌های اقتصادی، اجتماعی، خدماتی به بخش غیردولتی و همچنین بررسی و یافتن راهکارهای مناسب برای انجام وظایف، خدمات مأموریت‌ها؛

۱۵. پشتیبانی، هدایت و نظارت بر فعالیت‌های بهره‌وری و تحول اداری دانشگاه؛

۱۶. کنترل و ارزیابی بهره‌وری در دانشگاه و ارائه گزارش‌های موردنظر؛

۱۷. انجام مطالعات، تنظیم طرح‌ها و تهیه برنامه مناسب در خصوص حسن مدیریت و امور مدیران دانشگاه درزمینه های انتخاب، انتصاب، ارتقاء، توسعه، آموزش جبران خدمت، پاداش‌ها، ارزیابی و تداوم خدمت آنان؛

۱۸. ارزشیابی کلی دانشگاه و ارائه گزارش به دستگاه‌های اجرایی ارشد استان مانند استانداری؛

۱۹. برنامه ریزی و برگزاری کلاس‌های آموزشی بدو خدمت، ضمن خدمت و دوره‌های عمومی و تخصصی برای اعضای غیر هیئت‌علمی در داخل دانشگاه و هماهنگی جهت حضور اعضای غیر هیئت‌علمی در دوره‌های خارج از دانشگاه.