امروز

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

آئین نامه اجرایی بهره وری

در راستای اجرایی نمودن آئین نامه اجرایی بهره وری از شهریورماه سال ۱۴۰۱ جلساتی به شکل منظم با اعضای کمیته بهره وری در پردیس شهر دانشگاه برگزار می گردد که جلسات برگزار شده به قرار زیر می باشد:

جلسه اول در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۲ مکان: سالن شورای پردیس نازلوی دانشگاه، ساعت ۱۰:۳۵ صبح

جلسه دوم در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ مکان: سالن شورای پردیس شهر دانشگاه، ساعت ۷ صبح

جلسه سوم در تاریخ ۱۴۰۱/۶/۳۰ مکان: سالن شورای پردیس شهر دانشگاه، ساعت ۷ صبح

جلسه چهارم در تاریخ ۱۴۰۱/۷/۲۰ مکان: سالن شورای پردیس شهر دانشگاه، ساعت ۷ صبح

جلسه پنجم در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۱ مکان: سالن شورای پردیس شهر دانشگاه، ساعت ۷ صبح

جلسه ششم در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۹ مکان: سالن شورای پردیس شهر دانشگاه، ساعت ۷ صبح

جلسه هفتم در تاریخ ۱۴۰۱/۹/۲۳ مکان: سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، ساعت ۱۵: ۸ صبح

جلسه هشتم در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ مکان: سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، ساعت ۱۵: ۸ صبح

جلسه نهم در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ مکان: سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، ساعت ۱۵: ۸ صبح

جلسه دهم در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ مکان: سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، ساعت ۱۵: ۸ صبح

جلسه یازدهم در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ مکان: سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، ساعت ۱۵: ۸ صبح

جلسه دوازدهم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ مکان: سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، ساعت ۱۵: ۸ صبح

جلسه سیزدهم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۲ مکان: سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، ساعت ۱۵: ۸ صبح

جلسه چهاردهم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ مکان: سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، ساعت ۱۵: ۸ صبح

جلسه پانزدهم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۱۰ مکان: سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، ساعت ۱۵: ۸ صبح

جلسه شانزدهم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۴ مکان: سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، ساعت ۱۵: ۸ صبح

جلسه هفدهم در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۸ مکان: سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، ساعت ۱۵: ۸ صبح

جلسه هیجدهم در تاریخ ۱۴۰۲/07/19 مکان: سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه، ساعت ۱۵: ۸ صبح

 اهداف و مأموریت­ های کمیته

۱- بهبود چشم ­انداز، اهداف و راهبردهای دانشگاه در سند راهبردی براساس بهره ­وری؛

۲- بهبود شیوه­ نامه­ ها و دستورالعمل­ های داخلی در جهت افزایش بهره­ وری؛

۳- اصلاح نظام مدیریت عملکرد براساس شاخص­ های اثربخشی و ارتباط با تشویق و تنبیه و مدیریت مسیر شغلی در جهت افزایش بهره­ وری؛

۴- اصلاح نظام مدیریت دانش در جهت افزایش بهره ­وری؛

۵- اصلاح فرآیندها براساس چارچوب APQC در جهت افزایش بهره ­وری؛

۶- پیاده­ سازی نظام دولت الکترونیک در جهت افزایش بهره ­وری؛

۷- ترسیم نقشه راه دوره­ ها و کارگاه­ های مکمل برگزاری آزمون سراسری برای سطح مهارت دانشجویان کارشناسی و کارشناسی­ ارشد جهت ورود به صنعت و بازار کار در جهت افزایش بهره ­وری؛

۸- بهبود ساختار براساس معیارهای تسهیل ارتباط واحدها و گردش کار بهتر در جهت افزایش بهره ­وری؛

- اجرایی نمودن طرح تکریم ارباب رجوع در جهت افزایش بهره­ وری؛

۱۰- بهبود نظام اطلاع ­رسانی و روابط­عمومی در جهت برندسازی دانشگاه در سطح منطقه در جهت افزایش افزایش بهره­ وری؛

۱۱- نقشه راه درآمدزایی دانشگاه؛

۱۲- شناسایی و اصلاح هزینه­ های غیرضرور در سطح دانشگاه و ... .

 اعضای کمیته

۱- دکتر بهمن حسینی،معاون پشتیبانی و توسعه منابع­ انسانی به عنوان رئیس کمیته بهره­ وری دانشگاه؛

۲- دکتر بهنام حبیب زاده، مدیر امور اداری و منابع­ انسانی به عنوان دبیر کمیته بهره­ وری دانشگاه؛

۳- دکتر یونس شعاعی، رئیس گروه تحوّل اداری و بهره­ وری، عضو و رابط کمیته بهره­ وری دانشگاه؛

۴- نرمین اسماعیلی، کارشناس تحوّل اداری و بهره­ وری، کارشناس کمیته بهره­ وری دانشگاه؛

۵- دکتر جلال جلیلیان، مدیر امور خدمات آموزشی، عضو کمیته بهره ­وری دانشگاه؛

۶- دکتر عباس فرشید، مدیر امور پژوهشی، عضو کمیته بهره­ وری دانشگاه؛

۷- حجت قوی پنجه، مدیر برنامه ­ریزی، بودجه و تشکیلات، عضو کمیته بهره­ وری دانشگاه؛

۸- دکتر جواد بهمنش، مدیر نظارت و ارزیابی، عضو کمیته بهره­ وری دانشگاه؛

۹- دکتر حسین خیرفام، مدیر امور دانشجویی، عضو کمیته بهره­ وری دانشگاه؛

۱۰- دکتر احسان یوسفی، مدیر امور فنی و پشتیبانی، عضو کمیته بهره­ وری دانشگاه؛

۱۱- دکتر یوسف پاشازاده، مدیر برنامه­ ریزی و نظارت راهبردی، عضو کمیته بهره ­وری دانشگاه؛

۱۲- دکتر توحید غنی زاده، معاون برنامه، بودجه و امور مالی، عضو کمیته بهره­ وری دانشگاه؛

۱۳- پریچهر طوری، مدیر فناوری اطلاعات، عضو کمیته بهره وری دانشگاه؛

۱۴- دکتر سلمان فرضعلی‌پور،مدیر تربیت‌بدنی، عضو کمیته بهره وری دانشگاه؛

۱۵- دکتر الهام زاده‌هاشم، مدیر فرهنگی و اجتماعی، عضو کمیته بهره­ وری دانشگاه.