امروز

شنبه ۱۲ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

تاریخ برگزاری: ۷ دی ۱۴۰۱

ساعت برگزاری: ۱۵: ۸ صبح

ساعت خاتمه: ۱۵: ۱۰ صبح

مکان برگزاری: سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه

موضوع

۱- احصاء شاخص‌های بهره‌وری حوزه امور اقتصادی و درآمدزایی.

شاخص‌های بهره‌وری حوزه امور اقتصادی و درآمدزایی

         - درآمدزایی دانشگاه

                     1- تهیه برنامه مدون درآمدزایی دانشگاه

                     ۲- تقاضامحوری تولیدات علمی(درآمدزایی حوزه پژوهش)

                     ۳- درآمدزایی حوزه فناوری

                     ۴- درآمدزایی حوزه پشتیبانی و منابع­انسانی

         - درآمدزایی برون دانشگاهی

         -  رفع خطاهای درآمدزایی قبلی

         -  درآمدزایی درون دانشگاهی

         - به روز نمودن تعرفه­های خدمات دانشگاه

         - شناسایی پتانسیل های بالقوه سرمایه­‌گذاری و درآمدی دانشگاه

         - ضرورت شناسایی منابع درآمدزایی پایدار

         - شاخص استقلال مالی دانشگاه و میزان عدم وابستگی به بودجه اختصاصی

         - شاخص میزان تحقق اقتصاد دانش­بنیان و میزان درآمدزایی از فعالیت­های آموزشی، پژوهشی و فناوری

         - شاخص نسبت درآمد به بودجه تخصیصی به دانشکده­‌ها/پژوهشکده­‌ها 

         - شاخص سود به هزینه

         - شاخص نرخ بازگشت سرمایه

         - شاخص پتانسیل بالفعل به بالقوه 

مصوبات

۱- مقرر شد در راستای جذب ایده­‌های مفید و کاربردی فراخوان ایده­‌های سرمایه­‌گذاری تهیه و پس از چکش­‌کاری منتشر گردد؛

۲- مقرر شد برای آغاز فرآیند درآمدزایی، نامه­‌نگاری­‌های لازم با دانشکده­‌ها و پژوهشکده‌­ها و بخش­‌های مختلف دانشگاه از سوی دفتر اقتصادی و سرمایه­‌گذاری صورت پذیرد و ملاک میزان این اقدام کسب درآمد حداقل 20درصد میزان اعتبارات تخصیصی لحاظ گردد؛

۳- مقرر شد برای راه‌­اندازی کلینیک دام سبک در پردیس شهر و کلینیک مشاوره روان­شناسی در دانشکده ادبیات اقدامات آغازین صورت پذیرد و نیز پیشنهاد تأسیس دفتر مشاوره تحصیلی در پردیس شهر برای تصمیم­‌گیری و تصویب به هیأت محترم رئیسه دانشگاه از سوی معاونت پشتیبانی و توسعه منابع‌انسانی مطرح گردد؛

۴- مقرر شد تا جلسه بعدی موارد خواسته شده در اِشل اعلامی ارتقاء بهره‌­وری وزارت علوم توسط هر یک از اعضای کمیته در حوزه مربوطه احصاء و تحویل گروه تحول اداری و بهره‌وری گردد تا در دفتر این گروه جمع‌­بندی و آماده‌­سازی برای ارسال به وزارت شوند.