امروز

دوشنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

دفترچه تلفن دانشگاه ارومیه

شماره مخابرات (تلفنخانه) دانشگاه : 44- 32752740

شماره تماس کارشناسان آموزش دانشکده ها

نام و نام خانوادگی سمت / پست محل خدمتی شماره تماس داخلی شماره تماس مستقیم
آقای دکتر احمد علیجانپور ریاست دانشگاه حوزه ریاست ۳۰۹۰ ۳۲۷۵۲۷۳۸ - ۳۱۹۴۳۰۹۰
آقای محمد فضلی مسئول دفتر حوزه ریاست و روابط عمومی ۳۰۹۰ ۳۲۷۵۲۷۳۹
آقای دکتر حبیب شیرزاد مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی حوزه ریاست و روابط عمومی ۳۰۹۰ ۳۲۷۵۲۷۳۸-۹ -۰۴۴
روابط عمومی کارشناس حوزه ریاست و روابط عمومی ۳۰۹۱ ۳۱۹۴۳۰۹۱ و ۳۲۷۵۳۱۶۶ -۰۴۴
آقای محمد حسین دنیادیده کارشناس دفتر گزینش ۳۳۴۵۶۰۴۷
آقای دکتر مجید عباسعلیزاده مدیر دفتر امور بین الملل دفتر امور بین الملل ۲۲۹۱ ۳۲۷۵۵۲۸۰
آقای دکتر یوسف پاشازاده مدیر برنامه ریزی مدیریت برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات ۳۰۲۲ ۳۱۹۴۳۰۲۲
آقای دکتر توحید غنی زاده رئیس دفتر فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت برنامه، بودجه و مالی ۳۰۲۵ ۳۲۷۵۲۷۳۲ - ۳۱۹۴۳۰۲۵
آقای حامد باباپور کارشناس برنامه ریزی مدیریت برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات ۳۰۸۰ ۳۲۷۵۲۷۴۷ و فکس: ۳۲۷۵۳۱۶۵
آقای علیرضا خضری متصدی امور دفتری و بایگان مدیریت برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات ۳۰۲۲ ۳۲۷۵۲۷۴۷ و فکس: ۳۲۷۵۳۱۶۵
آقای کامران شفایی معاون مدیر برنامه‌ریزی، بودجه و تشکیلات مدیریت برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات ۳۰۷۹ ۳۲۷۵۲۷۴۷ و فکس: ۳۲۷۵۳۱۶۵
آقای حجت قوی پنجه‌اصل مدیر برنامه‌ریزی، بودجه و تشکیلات مدیریت برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات ۳۰۲۲ ۳۲۷۵۲۷۴۷ و فکس: ۳۲۷۵۳۱۶۵
آقای بهزاد سلیمانپور رئیس اداره آمار، بودجه و تشکیلات مدیریت برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات ۳۰۸۰ ۳۲۷۵۲۷۴۷ و فکس: ۳۲۷۵۳۱۶۵
حجت الاسلام حاج آقا غلامرضا کیومرزی رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه ۳۰۹۸ ۳۲۷۵۲۸۳۶- ۰۴۴
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مسئول دفتر دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه ۳۰۹۸ ۳۲۷۵۲۸۳۶- ۰۴۴
آقای شمسعلی مسئول اجرایی دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه ۳۰۹۸ ۳۱۹۴۳۰۸۰
خانم زهرا غلامیان کارشناس واحد خواهران دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه ۳۱۰۲ ۳۱۹۴۳۱۰۲
خانم لیلا عیسی زادگان کارشناس واحد خواهران دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه ۳۱۰۲ ۳۱۹۴۳۱۰۲
آقای محمد عباس‌زاده کارپرداز (دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه) اداره تدارکات و انبار ۳۰۹۸ ۳۱۹۴۳۰۹۸
آقای فرهاد قهار رئیس اداره امور حقوقی و قراردادها دفتر حقوقی ۳۰۶۰ ۳۱۹۴۳۰۶۰
آقای دکترعلی سلیمان‌زاده رئیس اداره اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ۲۵۰۳ ۳۲۷۵۲۸۴۰ - ۳۱۹۴۲۵۰۳
دفتر ستاد شاهد و ایثارگر کارشناس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ۲۵۰۳ ۳۱۹۴۲۵۰۳ -۰۴۴
حراست حراست مدیریت حراست ۳۱۰۳ - ۳۰۳۴ ۳۲۷۵۲۷۳۱ - ۳۲۷۵۲۷۴۸
آقای دکتر بهمن حسینی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی ۳۰۱۸ ۳۲۷۵۲۷۳۴ - ۳۲۷۵۲۷۳۳ - ۳۲۷۵۲۷۴۶
آقای وطن خواه مسئول دفتر معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی ۳۰۱۸ ۳۱۹۴۳۰۱۸
آقای دکتر بهنام حبیب زاده مدیر امور اداری مدیریت امور اداری و منابع انسانی ۳۰۱۸ ۳۱۹۴۳۰۱۸- ۰۴۴
آقای دکتر یونس شعاعی رئیس اداره گروه تحول اداری و بهره وری ۳۰۷۱ ۳۱۹۴۳۰۷۱- ۰۴۴
آقای لطیف پورفرهادی رئیس اداره اداره کارگزینی ۳۰۳۰ ۳۱۹۴۳۰۳۰- ۰۴۴
خانم قدیمی کارشناس امور اداری مدیریت امور اداری و منابع انسانی ۳۰۵۶ ۳۱۹۴۳۰۵۶- ۰۴۴
آقای رامین رزاق پور متصدی امور اداری-حضور غیاب اداره کارگزینی ۲۴۲۸ ۳۱۹۴۲۴۲۸- ۰۴۴
آقای اکبر کریم خانی کارگزین اعضای غیر هیأت علمی اداره کارگزینی ۳۰۲۳ ۳۱۹۴۳۰۲۳- ۰۴۴
آقای مهدی دمیرچی رئیس اداره اداره رفاه و امور بازنشستگان ۳۰۱۲ ۳۲۷۵۳۱۶۰
خانم رعنا اصغری کارگزین امور بازنشستگان اداره رفاه و امور بازنشستگان ۳۱۰۱ ۳۱۹۴۳۱۰۱
خانم پروین حلواچیان کارگزین اعضای هیات علمی اداره کارگزینی ۳۰۲۸ ۳۱۹۴۳۰۲۸ - ۰۴۴
خانم فرانک نجفی کارگزین اعضای هیات علمی اداره کارگزینی ۳۰۲۷ ۳۱۹۴۳۰۲۷- ۰۴۴
آقای بهمن پای برسنگ کارگزین اعضای غیر هیأت علمی اداره کارگزینی ۳۰۲۶ ۳۱۹۴۳۰۲۶ - ۰۴۴
خانم آرزو جودی سرپرست دبیرخانه مرکزی مدیریت امور اداری و منابع انسانی ۳۱۶۳ ۳۱۹۴۳۱۶۳
آقای مهدی صالح امین متصدی امور بازنشستگان اداره رفاه و امور بازنشستگان ۳۱۴۲ ۳۱۹۴۳۱۴۲
آقایان محمدی - شاهنی بایگان امور اداری مدیریت امور اداری و منابع انسانی ۳۰۹۵ ۳۱۹۴۳۰۹۵ - ۰۴۴
مهمانسرای پردیس نازلو مسئول اداره رفاه و امور بازنشستگان ۳۲۷۵۲۸۳۸
آقای تن‌ناز متصدی دبیرخانه دبیرخانه مرکزی دانشگاه ۳۰۱۹ ۳۱۹۴۳۰۱۹
آقای خلیل جلیلی متصدی دبیرخانه مدیریت امور اداری و منابع انسانی ۳۰۱۹ ۳۱۹۴۳۰۱۹
خانم مهندس پریچهر طوری مدیر فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات ۳۰۷۳ ۳۱۹۴۳۰۷۳ - ۳۲۷۵۲۸۳۵
خانم مهندس راضیه شمسی کارشناس سامانه های دانشگاه مدیریت فناوری اطلاعات ۲۷۱۴ ۳۱۹۴۲۷۱۴ - ۳۲۷۵۲۸۳۵
آقای مهندس توحید مصطفائی کارشناس وب سایت مدیریت فناوری اطلاعات ۲۷۳۸ ۳۱۹۴۲۷۳۸- ۰۴۴
خانم مهندس فرشته غلام زاده کارشناس سامانه های دانشگاه مدیریت فناوری اطلاعات ۳۱۶۲ ۳۱۹۴۳۱۶۲
آقای مهندس مهدی قیسی کارشناس شبکه مدیریت فناوری اطلاعات ۳۱۳۹ ۳۱۹۴۳۱۳۹- ۰۴۴
آقای مهندس محمدرضا طلیسچی کارشناس کامپیوتر مدیریت فناوری اطلاعات ۳۰۷۳ ۳۱۹۴۳۰۷۳ - ۰۴۴
آقای مهندس حامد آقازاده کارشناس شبکه مدیریت فناوری اطلاعات ۳۱۵۳ ۳۱۹۴۳۱۵۳- ۰۴۴
آقای مهندس مهدی محمودی کارشناس وب سایت مدیریت فناوری اطلاعات ۳۱۴۰ ۳۱۹۴۳۱۴۰ -۰۴۴
آقای فرشید یونسی رییس اداره اداره اموال ۳۰۸۳ ۳۱۹۴۳۰۸۳ - ۳۲۷۵۲۷۴۵ - ۰۴۴
آقای عباس خضری کارشناس اداره اموال ۳۱۶۸ ۳۱۹۴۳۱۶۸ - ۰۴۴
خانم خدیجه علیپور کارشناس اداره اموال ۳۰۳۱ ۳۱۹۴۳۰۳۱- ۰۴۴
انباردار مسئول انبار مرکزی اداره اموال ۳۲۳۶ ۳۱۹۴۳۲۳۶ - ۳۲۷۵۲۷۴۵
آقای یوسف کریم زاده مدیر امور مالی مدیریت امور مالی ۳۱۷۸ ۳۱۹۴۳۱۷۸ - ۳۲۷۵۲۸۴۱
دفتر مدیریت امور مالی مسئول دفتر مدیریت امور مالی ۳۱۷۸ ۳۱۹۴۳۱۷۸ -۰۴۴
آقای ستاره چشم معاون مدیر امور مالی مدیریت امور مالی ۳۱۹۷ ۳۱۹۴۳۱۹۷
نماینده دیوان محاسبات دفتر مدیریت امور مالی ۳۰۲۴ ۳۱۹۴۳۰۲۴
خانم زهرا نوری کارشناس اداره تنظیم حساب مدیریت امور مالی ۳۰۷۷ ۳۱۹۴۳۰۷۷- ۰۴۴
خانم مریم محمدزاده رئیس اداره اعتبارات و دریافت و پرداخت مدیریت امور مالی ۳۲۱۱ ۳۱۹۴۳۲۱۱
آقای پاکرو رئیس اداره ی رسیدگی مدیریت امور مالی ۳۲۰۹ ۳۱۹۴۳۲۰۹
آقای پیروزنیا کارشناس مسئول رسیدگی مدیریت امور مالی ۳۱۷۳ ۳۱۹۴۳۱۷۳
آقای علی قاسمی حسابدار دانشکده شیمی ۲۱۵۷ ۳۱۹۴۲۱۵۷
آقای غیبی کارشناس اداره دریافت و پرداخت مدیریت امور مالی ۳۱۶۱ ۳۱۹۴۳۱۶۱- ۰۴۴
خانم فتح الله زاده کارشناس اداره دریافت و پراخت مدیریت امور مالی
آقای اشرفی کارشناس اداره دریافت و پرداخت مدیریت امور مالی ۳۱۱۰ ۳۱۹۴۳۱۱۰
آقای ایراندوست بایگان امور مالی مدیریت امور مالی ۳۱۷۷ ۳۱۹۴۳۱۷۷
بایگانی امور مالی بایگان مدیریت امور مالی ۳۱۷۷ ۳۱۹۴۳۱۷۷ -۰۴۴
آقای رحمانپور کارشناس اداره دریافت و پرداخت مدیریت امور مالی ۲۰۹۶ ۳۱۹۴۲۰۹۶
خانم اسدمصفر ريیس اداره اداره حقوق و دستمزد ۳۱۸۵ ۳۱۹۴۳۱۸۵
خانم سمیه شیخلو کارشناس اداره حقوق و دستمزد ۳۰۳۶ ۳۱۹۴۳۰۳۶ -۰۴۴
خانم فرید رئیس اداره تنظیم حساب مدیریت امور مالی ۳۰۷۷ ۳۱۹۴۳۰۷۷
خانم حمامی کارشناس تنظیم حساب مدیریت امور مالی ۳۰۷۶ ۳۱۹۴۳۰۷۶
آقای محمد قلیزاده انباردار (انبار اسقاط و معاونت فرهنگی و دانشجویی) اداره تدارکات و انبار ۲۷۷۸ ۳۱۹۴۲۷۷۸
آقای مهندس مهرداد متقیان رییس اداره اداره تدارکات و انبار ۱۲- ۳۲۲۸ ۰۴۴-۳۱۹۴۳۲۲۸
دفتر اداره تدارکات مسئول دفتر اداره تدارکات و انبار ۱۱ - ۳۲۲۸ ۳۱۹۴۳۲۲۸ - ۳۲۷۵۲۷۳۶ - ۳۲۷۵۲۸۳۹
آقای جوانی فر کارشناس و مسئول امور واحدهای صنفی اداره تدارکات و انبار ۱۹ - ۳۲۲۸ ۳۱۹۴۳۲۲۸
آقای نادر گلستانی کارشناس اداره تدارکات و انبار ۳۲۲۸ ۳۱۹۴۳۲۲۸
آقای وحید عباسی کارپرداز (دانشکده کشاورزی، معاونت پژوهشی و مرکز آپای) اداره تدارکات و انبار ۲۴۰۱ ۳۱۹۴۲۴۰۱
آقای یاسر محسنی کارپرداز مسئول اداره تدارکات و انبار ۲۶ - ۳۲۲۸ ۳۱۹۴۳۲۲۸
آقای رضا ابوالحسنی کارپرداز (تأسیسات مکانیکی و برقی حوزه پشتیبانی) اداره تدارکات و انبار ۲۶۳۰ ۳۱۹۴۲۶۳۰
آقای دکتر احسان یوسفی مدیر امور فنی و پشتیبانی مدیریت امور فنی و پشتیبانی ۲۳۲۵ ۳۲۷۷۵۵۷۶
آقای خیرخواه رئیس اداره اداره خدمات و امور عمومی ۲۳۲۰ ۳۱۹۴۲۳۲۰
آقای مهندس حسینی کارشناس اداره طرح‌های عمرانی ۲۳۳۷ ۳۱۹۴۲۳۲۷
کارشناس تاسیسات آب و ابنیه کارشناس تاسیسات آب و ابنیه مدیریت پشتیبانی ۲۵۴۸ ۳۲۷۷۷۰۴۳
دفتر مدیریت پشتیبانی مسئول دفتر مدیریت امور فنی و پشتیبانی ۲۳۲۵ ۳۲۷۷۵۵۷۶
اداره امور قراردادها کارشناس مدیریت امور فنی و پشتیبانی ۲۹۳۷ ۳۲۷۷۹۵۵۲
اداره حمل و نقل مسئول مدیریت امور فنی و پشتیبانی ۲۴۴۶ ۳۱۹۴۲۴۴۶
اتاق رانندگان اتاق رانندگان مدیریت پشتیبانی ۲۷۰۰
آقای افشین عنانی خشکشویی مدیریت پشتیبانی ۲۵۲۸ ۳۱۹۴۲۵۲۸
آقای رامین دی محمدی تاکسی تلفنی دانشگاه مدیریت پشتیبانی ۲۴۲۵ ۳۱۹۴۲۴۲۵ - ۳۲۷۵۴۵۴۵
آقای مهندس بهزاد پورمحمود کارشناس دامپروری اداره توسعه تولید و فضای سبز ۲۲۶۵ ۳۱۹۴۲۲۶۵
آقای مهدی حقانی رئیس اداره طرحهای عمرانی اداره طرحهای عمرانی ۳۱۶۶ ۳۱۹۴۳۰۵۰ - ۳۲۷۸۰۹۵۳
آقای مهندس عطاالله یزدان مهر رییس اداره نگهداری، تعمیرات و تأسیسات اداره طرحهای عمرانی ۳۰۵۰ ۳۲۷۸۰۹۵۳
آقای مهندس اسد اسدبرقی کارشناس آزمایشگاه برق - قدرت دانشکده برق، کامپیوتر و فناوریهای پیشرفته
آقای مهندس عطا حسن زاده کارشناس اداره طرحهای عمرانی ۳۰۵۰ ۳۱۹۴۳۰۵۰
دفتر طرح های عمرانی کارشناس اداره طرح های عمرانی ۳۰۵۰ ۳۱۹۴۳۰۵۰ -۰۴۴
ناظر تأسیسات ناظر اداره امور طرح های عمرانی ۳۰۵۰ ۳۱۹۴۳۰۵۰- ۰۴۴
دکتر محمدحسن جوادی معاون فرهنگی و دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی ۲۷۲۰ ۳۲۷۷۸۲۷۰
آقای رضا علیزاده مسئول دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی ۲۷۲۰ ۳۱۹۴۲۷۲۰ - ۳۲۷۷۸۲۷۰
خانم رضایی - آقای باقر خندانی کمیسیون موارد خاص معاونت فرهنگی و دانشجویی ۲۷۳۰ ۳۱۹۴۲۷۳۰
خانم ناصری کانونهای فرهنگی هنری و تشکلهای دانشجویی مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی ۲۵۱۶ ۳۱۹۴۲۵۱۶
خانم نعمتی کارشناس ارزیابی و ارتقاء فرهنگی اساتید معاونت فرهنگی و دانشجویی ۲۷۲۸ ۳۱۹۴۲۷۲۸
خانم نعمتی دبیر کمیته انضباطی دانشجویان معاونت فرهنگی و دانشجویی ۲۷۴۴ ۳۱۹۴۲۷۴۴
آقای رشیدپور عامل مالی معاونت فرهنگی و دانشجویی ۲۳۹۱ ۳۱۹۴۲۳۹۱
آقای میرحسن خیری کارپرداز (معاونت فرهنگی و دانشجویی) اداره تدارکات و انبار ۲۷۴۵ ۳۱۹۴۲۷۴۵
آقای دکتر حسین خیرفام مدیر امور دانشجویی مدیریت امور دانشجویی ۲۷۳۵ ۳۱۹۴۲۷۳۵ - ۳۲۷۷۰۹۱۱
دفتر امور دانشجویی مسئول دفتر مدیریت امور دانشجویی ۲۷۲۷ ۳۱۹۴۲۷۲۷ -۰۴۴
آقای رامین رزمی رئیس اداره رستورانها و امور تغذیه مدیریت امور دانشجویی ۳۲۲۶ ۳۱۹۴۳۲۳۶ - ۳۲۷۵۹۱۶۰
آقای رضا پورعلی کارشناس اداره تغذیه مدیریت امور دانشجویی ۳۲۳۶ ۳۱۹۴۳۲۳۶
آقای بلال داداشی کارشناس اتوماسیون تغذیه مدیریت امور دانشجویی ۲۵۱۱ ۳۱۴۲۵۱۱
آقای ولی الله وردی زاده رئیس اداره امور خوابگاه ها مدیریت امور دانشجویی ۲۴۵۱ ۳۱۹۴۲۴۵۱ - ۳۲۵۵۲۸۶
آقای مجید حاتمی مسئول اتوماسیون تغذیه مدیریت امور دانشجویی ۲۵۱۱ ۳۱۹۴۲۵۱۱
خانم یونسی کارشناس خوابگاه دختران مدیریت امور دانشجویی ۲۷۷۶ ۳۱۹۴۲۷۷۶
خانم مریم شیخلو کارشناس خوابگاه دختران مدیریت امور دانشجویی ۲۲۳۴ ۳۱۹۴۲۲۳۴ -۰۴۴
اداره امور خوابگاه ها کارشناس مدیریت امور دانشجویی ۲۵۲۷ ۳۱۹۴۲۵۲۷ -۰۴۴
خانم رقیه امامعلی پور رئیس اداره اداره رفاه دانشجویی ۲۷۴۹ ۳۱۹۴۲۷۴۹- ۰۴۴
خانم بنیادی کارشناس بورس و وام مدیریت امور دانشجویی ۲۷۵۰ ۳۱۹۴۲۷۵۰
خانم وکیلی کارشناس بورس و وام مدیریت امور دانشجویی ۲۷۵۱ ۳۱۹۴۲۷۵۱
خانم محمدباقری کارشناس اداره رفاه دانشجویی ۲۷۵۰ ۳۱۹۴۲۷۵۰ -۰۴۴
اداره امور خوابگاه ها امور دفتری مدیریت امور دانشجویی ۲۷۴۱ ۳۱۹۴۲۷۴۱- ۰۴۴
آقای رضا فکرت کارشناس آموزش کارکنان مدیریت امور اداری و منابع انسانی ۳۰۱۸
خانم جهتی کارشناس مرکز مشاوره مدیریت امور دانشجویی ۲۴۴۸ ۳۱۹۴۲۴۴۸
خانم اخوندزاده کارشناس مرکز مشاوره مدیریت امور دانشجویی ۲۴۴۸ ۳۱۹۴۲۴۴۸
خانم مددی کارشناس مرکز مشاوره مدیریت امور دانشجویی ۲۴۴۸ ۳۱۹۴۲۴۴۸
خانم دکتر اصولی رئیس درمانگاه مدیریت امور دانشجویی ۲۷۷۵ ۳۱۹۴۲۷۷۵
خانم دکتر الهام زاده‌هاشم مدیر امور فرهنگی و اجتماعی مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی ۲۷۲۰ ۳۱۹۴۲۷۲۰ - ۳۲۷۷۸۲۷۰
آقای حسن احمدنژاد کارشناس مسئول امور فرهنگی مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی ۳۰۷۸ ۳۱۹۴۳۰۷۸
امور اجتماعی کارشناس مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی ۲۷۳۳ ۳۱۹۴۲۷۳۳ - ۰۴۴
آقای دکتر سلمان فرضعلی پور مدیر تربیت بدنی مدیریت تربیت بدنی ۲۵۱۲ ۳۲۷۵۵۷۲۲
خانم اسماعیل قامت مسئول دفتر مدیریت تربیت بدنی ۲۵۱۲ ۳۱۹۴۲۵۱۲ - ۳۲۷۵۵۷۲۲ - ۳۲۷۷۹۷۷۹
خانم منصفان کارشناس خواهران مدیریت تربیت بدنی ۲۳۰۳ ۳۱۹۴۲۳۰۳
آقای احمد نوری کارشناس برادران مدیریت تربیت بدنی ۲۲۸۱ ۳۱۹۴۲۲۸۱
خانم محمدنژاد کارشناس گزینش خواهران دفتر گزینش ۲۷۴۶ ۳۱۹۴۲۷۴۶
سالن ورزشی فجر سالن ورزشی فجر مدیریت تربیت بدنی ۲۵۳۰ ۳۱۹۴۲۵۳۰
سالن ورزشی طوبی سالن ورزشی طوبی مدیریت تربیت بدنی ۲۰۹۲ ۳۱۹۴۲۰۹۲
سالن ورزشی کوثر سالن ورزشی کوثر مدیریت تربیت بدنی ۲۴۵۳ ۳۱۹۴۲۴۵۳
استخر پردیس نازلو استخر پردیس نازلو مدیریت تربیت بدنی ۳۱۱۲ ۳۱۹۴۳۱۱۲
استخر پردیس شهر استخر پردیس شهر مدیریت تربیت بدنی ۳۳۴۵۲۰۰۶
آقای دکتر سجاد چهره قانی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۲۳۱۴ ۳۱۹۴۲۳۱۴ - ۳۲۷۵۲۸۴۳ - ۳۲۷۵۵۲۹۸(۸۷-۸۸) - ۳۲۷۵۲۸۴۲
آقای اسلام کان محبت مسئول دفتر معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۲۳۱۴ - ۱۰۱ تلفن: ۳۲۷۵۲۸۴۳ و نمابر: ۳۲۷۵۲۸۴۲
آقای دکتر جلال جلیلیان مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۱۰۳ ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای دکتر کیومرث شهبازی مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۱۰۶ ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای قربان عباسی معاون مدیر خدمات آموزشی معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۱۰۵ - ۲۲۹۰ ۳۱۹۴۲۳۱۷ - ۳۱۹۴۲۲۹۰
آقای مسعود اکبری رئیس اداره اداره دانش آموختگان ۱۱۹ ۳۱۹۴۲۳۱۷ - ۳۱۹۴۲۳۰۹
آقای نادر رجبی رئیس اداره اداره هدایت استعدادهای درخشان و ارتباط با فارغ التحصیلان ۲۶۹۲ ۳۲۷۵۶۲۹۷
آقای اکبر جانفشانی بایگان معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۱۱۳ ۳۱۹۴۲۳۱۷
عامل مالی سامانه سما عامل مالی سامانه سما معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۳۲۷۵۵۲۸۸
آقای بابک کریمی انباردار (انبار تأسیسات) اداره تدارکات و انبار ۲۰۹۷ ۳۱۹۴۲۰۹۷
آقای علی یوسفی کارشناس صدور دانشنامه اداره دانش آموختگان ۱۲۸ ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای مهندس سیدجمال میرقاسمی رئیس اداره اداره توسعه و پشتیبانی سیستم های آموزشی ۱۲۱ ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای نقی صالح مرام کارشناس تسویه حساب فارغ التحصیلان اداره دانش آموختگان ۱۲۰ ۳۱۹۴۲۳۱۷ - ۳۱۹۴۲۳۰۸
خانم متانت امور فارغ التحصیلان معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۱۲۰ ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای بهزاد مشک آبادی کارشناس (انتقال، مهمانی و تغییر رشته) اداره پذیرش و امور مشمولین ۱۱۲ ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای جلیل فرخی رئیس اداره اداره پذیرش و امور مشمولین ۱۱۱ ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای سعید عنانی کارشناس ثبت نام اداره پذیرش و امور مشمولین ۱۱۵ ۳۱۹۴۲۳۱۷
خانم شبنم اسدی کارشناس تأییدیه تحصیلی اداره دانش آموختگان ۱۱۸ ۳۱۹۸۲۳۱۷
خانم ناهیده رحمانی کارشناس ثبت سوابق تحصیلی اداره تحصیلات تکمیلی ۱۱۶ ۳۱۹۴۲۳۱۷
خانم شهناز رزاقی و آقای یعقوب کریمی دبیرخانه معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۱۱۰ ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای حمید محمدی کارشناس (امور مالی سیستم آموزشی هم آوا) معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۱۲۴ ۳۱۹۴۲۳۱۷
خانم حسن زاده - خانم جوادی کارشناسان اداره سرپرستی دانشجویان خارجی معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۱۲۷ ۳۱۹۴۲۳۱۷ - ۳۲۷۵۳۱۱۷
خانم مهناز حسینی کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی ۱۲۶ ۳۱۹۴۲۳۱۷ - ۳۲۷۵۳۱۷۱
خانم رقیه جعفرپور ریس اداره اداره تحصیلات تکمیلی ۱۲۵ ۳۱۹۴۲۳۱۷ - ۳۲۷۵۳۱۷۱
آقای امیر شیدایی کارشناس اداره نظارت و ارزیابی آموزشی ۱۲۳ ۳۱۹۴۲۳۱۷
دفتر انجمن فارغ التحصیلان معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۱۱۴ ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای مهندس امیر امامی راهبر و مسئول سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی و کلاس مجازی اداره توسعه و پشتیبانی سیستم های آموزشی ۳۲۱۰ ۳۱۹۴۳۲۱۰
آقای مهندس سجاد حسن بگلو کارشناس کامپیوتر اداره توسعه و پشتیبانی سیستم های آموزشی ۲۳۴۳ - ۱۲۲ ۳۱۹۴۲۳۴۳ - ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای دکتر عباس بانج شفیعی معاون پژوهشی و فناوری معاونت پژوهشی و فناوری ۳۲۰۲ ۳۱۹۴۳۲۰۲ - ۳۲۷۷۰۵۵۵
دفتر معاونت پژوهشی و فناوری مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری ۳۲۰۲ ۳۲۷۷۰۵۵۵ - ۳۲۷۷۹۵۵۹ -۰۴۴
آقای دکتر امیر عباس فرشید مدیر امور پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری ۳۲۰۲ ۳۲۷۷۰۵۵۵
آقای دکتر هادی الماسی مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت معاونت پژوهشی و فناوری ۳۲۰۲ ۳۳۴۵۲۱۰۷
آقای فرهاد فرهنگ پژوه رئیس آزمایشگاه مرکزی معاونت پژوهشی و فناوری ۳۳۴۶۹۶۷۰
آقای هادی تختی کارشناس دفتر کارآفرینی و ارتباط با صنعت معاونت پژوهشی و فناوری ۳۲۰۷ ۳۲۷۵۹۲۷۲
آقای دکتر بهیاری رئیس اداره توسعه و تجاری سازی معاونت پژوهشی و فناوری ۳۲۰۲ ۳۱۹۴۳۲۰۲ - ۳۲۷۷۰۵۵۵
آقای ده بزرگی رئیس کتابخانه مرکزی و اطلاع رسانی معاونت پژوهشی و فناوری ۲۴۷۱ ۳۱۹۴۲۴۷۱
آقای علی دلایی میلان کارشناس علم سنجی و مالکیت فکری معاونت پژوهشی و فناوری ۳۰۴۲ ۳۱۹۴۳۱۹۹
خانم مریم بشیر خداپرست کارشناس توسعه و تجاری سازی و تعاملات بین الملل معاونت پژوهشی و فناوری ۳۱۲۷ ۳۲۷۵۹۳۴۴ - ۳۱۹۴۳۱۲۷
خانم غلامی کارشناس انتشارات معاونت پژوهشی و فناوری ۲۲۷۴ ۳۱۹۴۲۲۷۴
خانم لیلا طاهری پور کارشناس کارآفرینی و ارتباط با صنعت معاونت پژوهشی و فناوری ۳۱۸۶ ۳۱۹۴۳۱۸۶
خانم پریسا یاسمی کارشناس طر ح های تحقیقاتی معاونت پژوهشی و فناوری ۳۲۰۰ ۳۱۹۴۳۲۰۰
خانم نفیسه بختیاری کارشناس هیات ممیزه معاونت پژوهشی و فناوری ۳۲۰۵ ۳۱۹۴۳۲۰۵
خانم مریم اختیاری کارشناس پایان نامه ها و مسئول دبیرخانه معاونت پژوهشی و فناوری ۳۲۰۱ ۳۱۹۴۳۲۰۱
خانم دهقانی - خانم بهکام کارشناس ترفیع پایه و کارشناس فرصت های مطالعاتی و کنفرانس معاونت پژوهشی و فناوری ۳۰۷۰ ۳۱۹۴۳۰۷۰
آقای ایوب آیرملو و آقای نمازپور کارپرداز و عامل مالی معاونت پژوهشی و فناوری ۳۱۱۷ ۳۱۹۴۳۱۱۷
خانم سیده شهلا پیام کارشناس و دبیر خانه کارآفرینی و ارتباط با صنعت معاونت پژوهشی و فناوری ۳۱۸۶ ۳۲۷۵۳۲۱۰ - ۳۱۹۴۳۱۸۶
آقای دکتر ابراهیم سپهر ریاست دانشکده دانشکده کشاورزی ۲۳۹۴ ۳۱۹۴۲۳۹۴ - ۳۲۷۷۵۰۳۵ - ۳۲۷۷۹۵۵۸
آقای گنجی مسئول دفتر دانشکده کشاورزی ۲۳۹۴
آقای دکتر اسدزاده معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی ۲۳۸۸ ۳۱۹۴۲۳۸۸
امور پژوهشی کارشناس دانشکده کشاورزی ۲۳۸۱ ۳۱۹۴۲۳۸۱
آقای دکتر عباس حسنی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی ۲۳۹۲ ۳۱۹۴۲۳۹۲
اداره آموزش کارشناس دانشکده کشاورزی ۲۴۴۷ ۳۱۹۴۲۴۴۷
آقای بالنده امور عمومی دانشکده کشاورزی ۲۴۳۷ ۳۱۹۴۲۴۳۷
خانم مهرنگ کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی ۲۴۳۱ ۳۱۹۴۲۴۳۱
آقای حجت قره باغی کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی ۲۴۳۰ ۳۱۹۴۲۴۳۰
آقای مهندس رنجبر کارشناس آزمایشگاه دانشکده کشاورزی ۳۱۹۰ ۳۱۹۴۳۱۹۰
خانم رقیه علیزاده کارشناس آموزش دانشکده کشاورزی ۲۳۳۴ ۳۱۹۴۲۳۳۴
آقای دکتر علی هاشمی دامپروری و علوم دامی دانشکده کشاورزی ۲۲۸۰ ۳۱۹۴۲۲۸۰
آقای مهندس محمدعلی قمی کارشناس سایت کامپیوتر دانشکده کشاورزی ۲۳۲۴ ۳۱۹۴۲۳۲۴
کتابخانه کتابخانه دانشکده کشاورزی ۲۲۴۹ -۲۲۵۵ ۳۱۹۴۲۲۴۹ - ۳۱۹۴۲۲۵۵
چاپ و تکثیر دانشکده چاپ و تکثیر دانشکده کشاورزی ۲۴۲۴ ۳۱۹۴۲۴۲۴
آقای دکتر نادرعلی ریاست دانشکده دانشکده علوم ۲۲۳۱ ۳۱۹۴۲۲۳۱ - ۳۲۷۷۶۷۰۷
آقای مهدی قویدل مسئول دفتر دانشکده علوم ۲۲۳۱ ۳۱۹۴۲۲۳۱ - ۳۲۷۵۳۱۷۲
آقای دکتر اصغر اسمعیلی معاون آموزش دانشکده علوم ۲۱۵۲ ۳۱۹۴۲۱۵۲ - ۳۲۷۵۵۲۹۳
آقای رضا صمدی کارشناس حراست دانشکده علوم پایه ۲۲۲۰ ۳۱۹۴۲۲۲۰
آقای دکتر علی عابدینی معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ۲۲۱۳ ۳۱۹۴۲۲۱۳
کارشناس پژوهش کارشناس پژوهش دانشکده علوم ۲۲۱۴ ۳۱۹۴۲۱۵۲
آقای اکبر ارکاک امور عمومی دانشکده علوم ۲۲۲۳ ۳۱۹۴۲۲۲۳
آقای حسن جباری متصدی سمعی و بصری آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه ۲۰۰۱ ۳۱۹۴۲۰۰۱
رستوران علوم سلف دانشکده علوم ۲۰۹۵ ۳۱۹۴۲۰۹۵
چاپ و تکثیر چاپ و تکثیر دانشکده علوم ۲۱۷۵ ۳۱۹۴۲۱۷۵
آقای دکتر مسعوم مهام ریاست دانشکده دانشکده دامپزشکی ۲۵۵۲ ۳۱۹۴۲۵۵۲ - ۳۲۷۷۰۵۰۸
آقای جلال محمودی مسئول دفتر، دبیرخانه و روابط عمومی دانشکده دامپزشکی ۲۵۵۲ ۳۲۷۷۰۵۰۸
آقای دکتر سعید مشکینی معاون پژوهشی و فناوری دانشکده دامپزشکی ۲۶۵۳ ۳۱۹۴۲۵۵۵
آقای دکتر فرهاد سلطانعلی نژاد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی ۲۵۵۴ ۳۱۹۴۲۵۵۴
کارشناس هیات ممیزه کارشناس هیات ممیزه دانشکده دامپزشکی ۲۵۵۳ ۳۱۹۴۲۵۵۳
کارشناس پژوهش کارشناس پژوهش دانشکده دامپزشکی ۲۵۵۷ ۳۱۹۴۲۵۵۷
کارشناس آموزش کارشناس آموزش دانشکده دامپزشکی ۲۶۷۵ - ۲۵۶۱ ۳۱۹۴۲۵۶۱ - ۳۱۹۴۲۶۷۵
کارشناس مجله دانشکده کارشناس مجله دانشکده دانشکده دامپزشکی ۲۵۷۵ ۳۱۹۴۲۵۷۵
عامل مالی دانشکده عامل مالی دانشکده دانشکده دامپزشکی ۲۵۸۱ ۳۱۹۴۲۵۸۱
امور عمومی مسئول دانشکده دامپزشکی ۲۵۶۵ ۳۱۹۴۲۵۶۵
اطلاعات دانشکده اطلاعات دانشکده دانشکده دامپزشکی ۲۵۲۰ ۳۱۹۴۲۵۵۰
کارپرداز دانشکده کارپرداز دانشکده دانشکده دامپزشکی ۲۵۷۶ ۳۱۹۴۲۵۷۶
کلینیک دامپزشکی کلینیک دامپزشکی دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳ - ۳۲۷۷۴۷۳۷
چاپ و تکثیر چاپ و تکثیر دانشکده دامپزشکی ۲۵۶۳ ۳۱۹۴۲۵۶۳
آقای دکتر احمد ایمانی رئیس دانشکده دانشکده منابع طبیعی ۲۵۰۱ ۳۲۷۷۰۴۸۹
آقای علیرضا محامد مسئول دفتر دانشکده منابع طبیعی ۲۵۰۱ ۳۱۹۴۲۵۰۱
آقای دکتر هیراد عبقری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی ۲۵۰۵ ۳۱۹۴۲۵۰۵
آقای دکتر سید رستم موسوی مدیر گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی ۲۵۰۴ ۳۱۹۴۲۵۰۴
آقای دکتر کورش سروی مدیر گروه شیلات و آبزیان دانشکده منابع طبیعی ۳۲۱۹ ۳۱۹۴۳۲۱۹
آقای دکتر اسماعیل شیدای کرکج مدیر گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی ۲۵۰۲ ۳۱۹۴۲۵۰۲
خانم مریم ایرجی کارشناس آموزش دانشکده منابع طبیعی ۲۴۹۷ ۳۱۹۴۲۴۹۷
کتابخانه مسئول کتابخانه دانشکده منابع طبیعی ۲۴۹۹ ۳۱۹۴۲۴۹۹
آقای دکتر اصغر توفیقی ریاست دانشکده دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۴۴۰۱ ۳۲۷۵۳۱۷۴
دبیرخانه مسئول دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۴۴۰۱ ۳۲۷۵۳۱۷۴
آقای دکتر جواد طلوعی‌آذر معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۴۴۰۲ ۳۲۷۵۳۱۷۴
خانم دکتر خان محمدی مدیرگروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۴۴۰۴ ۳۱۱۲۴۴۰۴
آقای دکتر خدایی مدیر گروه فیزیولوژی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۴۴۰۸ ۳۱۱۲۴۴۰۸
آقای خداوردیزاده آموزش دانشکده دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۴۴۱۱ ۳۱۱۲۴۴۱۱
آقای امراهی مسئول اموال و امور عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۴۴۱۱
آقای دکتر صمد حکمتی فرید ریاست دانشکده دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۰۳ - ۴۰۰۴ ۳۱۱۴۴۰۰۳ - ۳۱۱۴۴۰۰۴ -۰۴۴
آقای محمدعلی آیرملو مسئول دفتر دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۰۳ - ۴۰۰۴ ۳۱۱۴۴۰۰۳ - ۳۱۱۴۴۰۰۴ -۰۴۴
آقای دکتر سیدجمال الدین محسنی زنوزی معاونت آموزشی , پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۱۵ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۰۱۵
آقای دکتر علی رضازاده مدیرگروه آموزشی علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۲۰ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۰۲۰
آقای دکتر اکبر زواری رضایی مدیرگروه آموزشی حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۵۰ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۰۵۰
آقای دکتر رامین بشیرخداپرستی مدیرگروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۷۰ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۰۷۰
آقای مهندس فرشاد نجار رضاپرست کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۱۰۰ و ۴۰۰۶ ۳۱۱۴۴۰۰۶ - ۳۱۱۴۴۱۰۰ -۰۴۴
آقای اکبر حاجی زاد آرنساء مسئول آموزش دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۱۲ - ۴۰۱۳ و ۴۰۱۴ ۳۱۱۴۴۰۱۲ - ۳۱۱۴۴۰۱۳ و ۳۱۱۴۴۰۱۴-۰۴۴
کارشناس آموزش دانشکده کارشناس آموزش دانشکده دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۱۴ ۳۱۱۴۴۰۱۴
آقای ستار زاهدی کارشناس پژوهش دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۱۰ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۰۱۰
خانم محبوبه زینالی یتیم نواز کارشناس کتابخانه دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۱۵۰ ۳۱۱۴۴۱۵۰- ۰۴۴
آقای دکتر مظفر عباس زاده ریاست دانشکده دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر ۱۰۱ ۳۲۷۸۸۹۸۶ - ۳۲۷۷۷۰۴۱-۲
دفتر ریاست دانشکده مسئول دفتر دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر ۱۰۱ ۳۲۷۸۸۹۸۶ - ۳۲۷۷۷۰۴۱-۲
آقای دکتر اصغر عابدینی معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده/مدیر گروه آموزشی نقاشی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر ۲۹۱ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
آموزش دانشکده کارشناس دانشکده معماری، شهرسازی و هنر ۲۵۰ ۳۲۷۸۰۴۹۷ - ۳۲۷۸۸۹۸۶ -۰۴۴
خانم دهقانپور مسئول آموزش دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر ۲۵۲ ۳۲۷۸۰۴۹۷
آقای نصیری کارشناس امور پژوهشی - کارشناس تحصیلات تکمیلی - دبیرخانه دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر ۲۳۱ ۳۲۷۵۸۹۸۳
آقای همت علیزاده امور عمومی دانشکده فنی و مهندسی ۲۷۱
خانم شبان آذر کتابخانه دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر ۲۲۱
خانم مهندس نقی لو کارشناس کامپیوتر دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر ۲۴۹
آقای رسول غلام ژیان مسئول امور عمومی دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر ۲۱۵ ۰۴۴-۳۲۷۸۸۹۸۶
تلفن گویا تلفن گویا دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر ۳۲۷۷۷۰۴۲
آقای دکتر حسن مهدوی‌کیا رییس مرکز مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۳۲۰ ۴۵۲۶۵۸۰۰ - ۴۵۲۴۵۷۲۵
آقای محمد علی شیخ محسنی معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۳۱۳ ۴۵۲۶۹۵۰۲
آقای فخرالدین اجاقی حراست مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۳۷۷ ۴۵۲۶۵۷۵۶
آقای کامیار حسن زاده مسئول امور دانشجویان و فرهنگی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۳۳۱ ۴۵۲۴۵۷۳۵
آقای علی جلیلی وش انباردار (انبار مرکزی میاندوآب) اداره تدارکات و انبار در مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۴۵۲۴۵۷۳۵
آقای منصور منفردی مسئول آموزش مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۳۶۳ ۴۵۲۶۹۵۰۴
آقای مهدی بابازاده مسئول امور عمومی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۴۵۲۶۶۲۷۲
آقای مهندس قنبر قهرمانزاده کارشناس کامپیوتر مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۳۶۶ ۴۵۲۳۱۱۲۹
آقای مجید علیمحمدیان کارشناس آزمایشگاه مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۲۸۰ ۴۵۲۳۱۱۲۸
خانم حمیده عابدی دبیرخانه مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۳۱۲
آقای یونس خشم وش تاسیسات و برق مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۳۱۱ ۴۵۲۳۱۱۳۰
آقای محمدعلی احمدی کارپرداز (مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب) اداره تدارکات و انبار در مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۴۵۲۴۵۷۲۵
آقای دکتر محمدرضا شیدایی رئیس دانشکده دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۱۰ ۳۱۹۴۲۹۱۰ - ۳۲۷۷۵۶۶۰ - ۳۲۷۷۳۵۹۱
خانم احمدی مسئول دفتر دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۱۰
آقای دکتر مهدی قنبرزاده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۰۹ ۳۱۹۴۲۸۹۸ - ۳۲۷۷۳۹۲۰
آقای دکتر مرتضی خلیلیان معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی ۳۰۰۴
آقای رضا مهدیزاده مسئول کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۴۱ ۳۱۹۴۲۸۴۱
آقای محمد فریدونی مسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۰۱ ۳۱۹۴۲۹۰۱
خانم قاضی لو مسئول دبیرخانه دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۱۱ ۳۱۹۴۲۹۱۱
آقای جلیلی کارشناس آموزش دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۸۵
خانم تفکر کارشناس آموزش (عمران) دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۸۷
واحد آموزش (رشته های مهندسی مواد، معدن و صنایع) کارشناس دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۸۹ ۳۱۹۴۲۹۸۹ - ۰۴۴
خانم محسنی آذر کارشناس آموزش (شیمی، مکانیک) دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۸۵ ۳۱۹۴۲۹۸۵
آقای احد نریمانی امور عمومی دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۰۴ ۳۱۹۴۲۹۰۴
آقای دکتر سجاد گلشن نواز رئیس دانشکده دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۰۲ ۳۱۱۲۴۲۰۲
خانم فاطمه دلپسند مسئول دفتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۰۰ - ۴۲۰۱ ۳۱۱۲۴۲۰۰ - ۳۱۱۲۴۲۰۱
آقای دکتر وحید تلاوت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۰۳ ۳۱۱۲۴۲۰۳
آقای دکتر ولی زاده معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۰۴ ۳۱۱۲۴۲۰۴
آقای دکتر اصغریان مدیر گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۲۱ ۳۱۱۲۴۲۲۱
آقای دکتر طوسی مدیر گروه برق - قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۳۲۰ ۳۱۱۲۴۳۲۰
آقای دکتر موسی‌زاده مدیر گروه برق - الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۹۰ ۳۱۱۲۴۲۹۰-۳۳۴۵۲۸۰۷
آقای دکتر قبادی مدیر گروه برق - مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۴۲ ۳۱۱۲۴۲۴۲ - ۳۳۳۴۵۱۰۲۷
آقای نعمت نوبخت مدیر امور عمومی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۰۹ ۳۱۱۲۴۲۰۹
خانم فرامرزی مسئول آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۰۸ ۳۱۱۲۴۲۰۸
خانم قدیری کارشناس آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۰۵-۶ ۳۱۱۲۴۲۰۵-۶
خانم دلپسند کارشناس پژوهش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۰۰ ۳۱۱۲۴۲۰۰
آقای بابک جوادی عامل مالی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۱۰ ۳۱۱۲۴۲۱۰
آقای دکتر مرتضی بهرام رئیس دانشکده دانشکده شیمی ۴۱۰۳ ۳۱۱۴۴۱۰۳
آقای قویدل مسئول دفتر دانشکده شیمی ۴۱۰۳ ۳۱۱۴۴۱۰۳
آقای دکتر پیمان نجفی‌مقدم معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی ۴۱۰۴ ۳۱۱۴۴۱۰۴
خانم بخشی آموزش دانشکده شیمی ۴۱۰۵ ۳۱۱۴۴۱۰۵
آقای قویدل کارشناس پژوهش دانشکده شیمی ۴۱۰۳ ۳۱۱۴۴۱۰۳
آقای اکبر ارکاک امور عمومی دانشکده شیمی ۲۱۲۰ ۳۱۹۴۲۱۲۰
آقای دکتر نصراله احمدی فرد رئیس پژوهشکده پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۳۴ ۳۳۴۴۰۲۹۵ و ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
آقای دکتر بهروز آتشبار معاون پژوهشکده پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۲۱ ۰۴۴-۳۳۴۶۷۰۹۷
آقای دکتر مهدی نیکو عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۱۲ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
آقای دکتر علی حقی وایقان عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۲۳ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
خانم زیبا قاسم بگلو مسئول دفتر - کارشناس پژوهشی و آموزشی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۱۱ - ۱۷ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
آقای دکتر کامران زینالزاده رئیس پژوهشکده پژوهشکده مطالعات دریاچه ی ارومیه ۳۳۴۴۰۲۹۵ - ۳۳۴۶۷۰۹۷
آقای دکتر افشار کبیری رئیس دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۶۴۵۰۰
دفتر ریاست دانشکده مسئول دفتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۶۴۵۰۰ - ۳۳۳۶۹۷۱۶
آقای علی‌رضا تمری فر مدیر امور عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۸۴۵۳۹
آقای صابر رزاقی مسئول آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۸۲۵۲۹
آقای پیروز - آقای خلیلی - خانم محمدزاده کارشناسان آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۷۹۶۰۰ - ۳۳۳۸۴۵۹۰
خانم نیلی - خانم تقی نژاد تحصیلات تکمیلی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۸۲۵۲۸
آقای مهندس علی فتح الهی کارشناس کامپیوتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۸۴۵۴۰
نگهبانی ورودی دانشکده نگهبانی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۷۴۴۴۸
آقای دکتر جواد اسحاقی رئیس پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۰۴ ۳۳۴۴۵۴۰۹ - ۳۳۴۵۰۱۱۱ - ۳۳۴۵۲۰۳۲
دفتر ریاست پردیس مسئول دفتر پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۰۱ ۳۳۴۵۰۱۱۲
آقای دکتر بهمن رضایی معاون پردیس دانشگاهی پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۰۲
خانم انصاری مدیریت آموزشی پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۲۷ ۳۳۴۵۰۱۱۱
اداره آموزش پردیس کارشناس تحصیلات تکمیلی پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۲۸ ۳۳۴۵۰۱۱۲
آقای قلی نژاد مالی پردیس بین الملل دانشگاهی ۲۱
آقای امیر دبیر نیا کارشناس فناوری و اطلاعات پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۱۰
خانم معصومه جوادی کارشناس ثبت سوابق تحصیلی و امور فرصت مطالعاتی دانشجویان اداره تحصیلات تکمیلی ۱۲۷ ۳۱۹۴۲۳۱۷
خانم انصاری کارشناس آموزش پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۷
دبیرخانه هیات جذب دبیرخانه هیات جذب پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۱۳ ۳۳۴۵۰۵۱۴
آقای هادی عبدی امور عمومی پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۲۰
خانم سهیلا ستاری دبیرخانه پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۳۰
روابط بین الملل پردیس کارشناس پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۲۲
آقای دکتر نوری نیا رئیس پارک علم و فناوری ۶۰۱ ۳۲۷۵۱۲۴۰ - ۳۲۷۵۱۲۴۲
آقای سهیل پورقاسم مسئول دفتر پارک علم و فناوری ۶۰۱ ۳۲۷۵۲۱۴۳ - ۳۲۷۷۶۱۴۲
آقای دکتربهبود مشعوفی رئیس پژوهشکده پژوهشکده میکروالکترونیک ۰۴۴-۳۳۴۵۲۸۰۷
خانم لیلا عرب زاده مسئول دفتر پژوهشکده میکروالکترونیک ۰۴۴-۳۳۴۵۲۸۰۷
آقای دکتر بابک عبدالهی رئیس پژوهشکده پژوهشکده زیست فناوری ۳۳۴۴۰۱۹۹
آقای ساسان مشکی دبیرخانه پژوهشکده زیست فناوری ۳۳۴۴۰۱۹۹
آقای دکتر علی حسن زاده رئیس مرکز مرکز تحقیقات نانو فناوری ۳۳۴۶۶۴۰۵
آقای دکتر زنوزی رئیس مرکز مرکز رشد ۳۳۴۴۴۴۲۵ - ۳۳۴۴۶۵۵۹
آقای علی علیزاده کارشناس مرکز رشد ۳۳۴۴۴۴۲۵
خانم قهرمانپور کارشناس مرکز رشد ۳۳۴۶۶۵۵۹
خانم نرمین اسماعیلی کارشناس گروه تحول اداری و بهره وری ۳۱۳۲ ۰۴۴-۳۱۹۴۳۱۳۲
خانم نساء موحدزاده کارگزین اداره کارگزینی ۳۰۳۵ ۳۱۹۴۳۰۳۵- ۰۴۴
مدیرگروه زمین شناسی گروه آموزشی زمین شناسی ۰۴۴-۳۲۷۵۵۲۹۶
آقای تقی تجمّلی نامه رسان دبیرخانه مرکزی ۳۰۱۹ ۳۱۹۴۳۰۱۹
آقای دکتر فرشید آرام عضو هیآت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان کلاسها ۲۷۰ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
خانم دکتر سمیه قدیم زاده عضو هیآت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان کلاسها ۲۴۲ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
خانم دکتر سمیه صدری کیا عضو هیآت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان کلاسها ۲۴۳ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
آقای دکتر مرتضی خسرونیا عضو هیآت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان کلاسها ۲۷۷ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
آقای دکتر فریدون نقیبی عضو هیآت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان کلاسها ۲۷۵ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
آقای دکتر آرام خضرلو عضو هیآت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان کلاسها ۲۲۴ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
آقای دکتر ناصر ثبات ثانی عضو هیآت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان کلاسها ۲۶۷ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
آقای دکتر علی مصیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان کلاسها ۲۵۳ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
خانم دکتر ساحل دژپسند مشاور فرهنگی و اجتماعی دانشکده دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان اداری ۲۹۲ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
آقای دکتر محمد منگلی مدیر گروه آموزشی مرمت بناهای تاریخی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان اداری ۲۳۴ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
آقای دکتر سجاد اکبری بالدرلو مدیر گروه آموزشی معماری دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان اداری ۲۵۵ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
آقای دکتر قادر احمدی مدیر گروه آموزشی شهرسازی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان اداری ۲۳۰ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
حفاظت فیزیکی همکاران حفاظت فیزیکی دانشکده دانشکده معماری، شهرسازی و هنر ۰۴۴-۳۲۷۵۳۱۶۴
آقای فرخ رعیت بین کارشناس حوزه ریاست و روابط عمومی ۳۰۶۱ ۰۴۴-۳۱۹۴۳۰۶۱ و ۳۲۷۵۲۷۳۸-۰۴۴
امور عمومی مسئول امور عمومی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۴۰ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۰۴۰
آموزش دانشکده کارشناس دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۱۲ - ۴۰۱۳ و ۴۰۱۴ ۳۱۱۴۴۰۱۲ - ۳۱۱۴۴۰۱۳ و ۳۱۱۴۴۰۱۴-۰۴۴
آقای رحیم شیرازی زوارق کتابدار دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۱۵۰ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۱۵۰
آقای دکتر یوسف محمدزاده مشاور فرهنگی و اجتماعی دانشکده دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۳۶ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۰۳۶
آقای دکتر شهاب جهانگیری معاون مدیر گروه آموزشی علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۳۴ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۰۳۴
آقای دکتر محمدامین کشمیری حق معاون مدیر گروه آموزشی مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۸۴ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۰۸۴
آقای دکتر علی آشتاب معاون مدیر گروه آموزشی حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۵۴ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۰۵۴
آقای کرمعلی نوزاد الیاس آباد مسئول کلاس های ساختمان آموزشی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۱۰۲ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۱۰۲
آقای دکتر ناصر آق عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۲۰ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
خانم دکتر فرزانه نوری عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۲۶ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
آقای دکتر عبدالجبار ایرانی عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۲۵ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
آقای دکتر کاوه رحمانی عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۲۴ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
خانم دکتر سمانه تربتی عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۱۷ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
آقای دکتر محمدرضا سام عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۱۵ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
خانم دکتر ریحانه روان بخش عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۲۷ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
خانم سهیلا عطابخش کارشناس آزمایشگاه آنالیز دستگاهی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۱۸ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
خانم مریم روحی کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۱۹ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
خانم زهرا عسل پیشه کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۳۱ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
آقای سعید حاجی نژاد کارشناس سالن تکثیر و پرورش پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۲۸ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
آقای علی تمری انباردار (انبار تجهیزات پردیس شهر) اداره تدارکات و انبار ۱۳ ۳۳۴۴۰۲۹۵
مسئول سالن ها و روابط عمومی کارشناس پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۳۰ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
مهمانسرای دانشگاه ارومیه در تهران مسئول اداره رفاه و امور بازنشستگان
آقای محمد تیزفهم مسئول انبارهای دانشگاه اداره تدارکات و انبار ۱۶ - ۳۲۲۸ ۳۱۹۴۳۲۲۸
آقای حامد حسن پور کارپرداز (دانشکده های شیمی، علوم پایه و دامپزشکی) اداره تدارکات و انبار ۲۲۲۵ - ۲۵۷۶ ۳۱۹۴۲۵۷۶
آقای ستار زاهدی کارپرداز (دانشکده اقتصاد و مدیریت) اداره تدارکات و انبار ۴۰۱۰ ۳۱۱۴۴۰۱۰
آقای نعمت نوبخت کارپرداز (دانشکده برق، کامپیوتر و فناوری های پیشرفته) اداره تدارکات و انبار ۴۲۰۹ ۳۱۱۲۴۲۰۹
آقای داریوش تمرخانی کارپرداز (حوزه ریاست، دانشکده علوم ورزشی، اداره حمل و نقل و مدیریت تربیت بدنی) اداره تدارکات و انبار ۲۷۶۰ ۳۱۹۴۲۷۶۰
آقای احد نریمانی کارپرداز (دانشکده فنی و مهندسی) اداره تدارکات و انبار ۲۹۰۴ ۳۱۹۴۲۹۰۴
آقای مهرداد هاشمی کارپرداز (پردیس بین الملل، پژوهشکده های میکروالکترونیک، آرتمیا و آبزی پروری، نانوفناوری، زیست فناوری، مطالعات دریاچه ارومیه، مرکز رشد و نوآوری و موزه تاریخ طبیعی) اداره تدارکات و انبار ۳۳۴۴۰۱۹۸
آقای محمد علیزاده کارپرداز (معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، دانشکده منابع طبیعی، ستاد شاهد و ایثارگر و مدیریت حراست) اداره تدارکات و انبار ۱۲۴ ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای اسماعیل کیائی کارپرداز (دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، معماری، شهرسازی و هنر) اداره تدارکات و انبار ۳۲۷۸۸۹۸۶
آقای سیامک کامران انباردار (انبار تجهیزات پردیس نازلو) اداره تدارکات و انبار ۲۹۱۶ ۳۱۹۴۲۹۱۶
انباردار انبار تجهیزات پردیس نازلو اداره تدارکات و انبار ۲۹۱۶ ۳۱۹۴۲۹۱۶
آقای مهندس اشکان بصیرنیا کارشناس پژوهشکده زیست فناوری ۳۳۴۴۰۱۹۹
خانم راضیه پاک ترمنی کارشناس پژوهشکده زیست فناوری ۳۳۴۴۰۱۹۹
خانم محبوبه شیخی حسابدار پژوهشکده زیست فناوری ۳۳۴۴۰۱۹۸
آقای دکتر علی رضالو رئیس مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۰۴ ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای مسلم کریم خانی کارشناس تائیدیه تحصیلی اداره دانش آموختگان ۱۲۸ ۳۱۹۴۲۳۱۷
خانم وجیهه حدادی کارشناس صدور گواهی موقت اداره دانش آموختگان ۱۲۸ ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای بابک کریمی راد کارشناس سامانه سجاد و لغو تعهد آموزش رایگان اداره دانش آموختگان ۱۰۷ ۳۱۹۴۲۳۱۷
خانم شهین رادپور کارشناس صدور گواهی موقت اداره دانش آموختگان ۱۱۸ ۳۱۹۴۲۳۱۷
دفتر مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی کارشناس مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی ۱۱۴ ۳۱۹۴۲۳۱۷
خانم سکینه سخی نیا کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی ۱۲۶ ۳۱۹۴۲۳۱۷ - ۳۲۷۵۳۱۷۱
خانم رقیه محمدزاده کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی ۱۲۶ ۳۱۹۴۲۳۱۷ - ۳۲۷۵۳۱۷۱
آقای یاسر میرزایی کارشناس ثبت نام اداره پذیرش و امور مشمولین ۱۱۵ ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای سیدسجاد صالحی کارشناس اداره هدایت استعدادهای درخشان و ارتباط با فارغ التحصیلان ۲۶۹۲ ۳۲۷۵۵۲۹۷
آقای اکبر تقی نژاد کارشناس سامانه سبا اداره توسعه و پشتیبانی سیستم های آموزشی ۱۱۳ ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای دکتر اسماعیل آین عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۲۶۷۰ ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر عبدالغفار اونق عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۵۰ ۳۱۹۴۲۶۵۰
آقای دکتر مهدی ایمانی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۱۸ ۳۱۹۴۲۶۰۸
خانم دکتر صفیه آقازاده اصل عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۰۸ ۳۱۹۴۲۶۳۲
آقای دکتر حسین تاجیک عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۳۲ ۳۱۹۴۲۶۳۲
آقای دکتر اسماعیل تمدنفرد عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۱۱ ۳۱۹۴۲۶۱۱
آقای دکتر عباس احمدی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۵۷۴ ۳۱۹۴۲۵۷۴
آقای دکتر موسی توسلی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۵۴ ۳۱۹۴۲۶۵۴
آقای دکتر علی اصغر تهرانی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۴۶ ۳۱۹۴۲۶۴۶
آقای دکتر رحیم حب نقی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۷۵۹ ۳۱۹۴۲۷۵۹
آقای دکتر شاپور حسن زاده عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۱۶ ۳۱۹۴۲۶۱۶
آقای دکتر بهرام دلیرنقده عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۲۶۶۷ ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر فرهاد سلطانعلی نژاد معاون آموزشی دانشکده دامپزشکی ۲۶۱۲ ۳۱۹۴۲۵۵۴
آقای دکتر رسول شهروز عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۰۹ ۳۱۹۴۲۶۰۹
آقای دکتر امیرعباس فرشید عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۴۵ ۳۱۹۴۲۶۴۵
آقای دکتر سعید نفیسی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۱۳ ۳۱۹۴۲۶۱۳
آقای دکتر محمد یخچالی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۵۵ ۳۱۹۴۲۶۵۵
خانم دکتر ثریا نائم عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۵۶ ۳۱۹۴۲۶۵۶
آقای دکتر تورج مهدی زاده عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۷۳ ۳۱۹۴۲۶۷۳
آقای دکتر سیدمحمد هاشمی اصل عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۲۶۷۸ ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر مجتبی هادیان عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر سعید عزیزی عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۲۶۷۰ ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر کریم مردانی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۱۵ ۳۱۹۴۲۶۱۵
آقای دکتر منوچهر عالی مهر عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۶۹ ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر سیامک عصری رضایی عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۲۶۷۹ ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر غلامرضا نجفی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۱۴ ۳۱۹۴۲۶۱۴
آقای دکتر حبیب دستمالچی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۶۱ ۳۱۹۴۲۶۶۱
آقای دکتر جواد علی اکبرلو عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۲۰ ۳۱۹۴۲۶۲۰
آقای دکتر قادر جلیل زاده رئیس بیمارستان بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۸۵۲۰۶
آقای دکتر وحید نجارنژاد عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر رحیم محمدی عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر مزدک رازی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۵۹۲ ۳۱۹۴۲۵۹۲
آقای دکتر امیر عرفان پرست عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۱۷ ۳۱۹۴۲۶۱۷
آقای دکتر احسان عناصری عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۲۶۲۵ ۳۱۹۴۲۶۲۵
آقای دکتر میثم ابطحی عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۲۶۲۵ ۳۱۹۴۲۶۲۵
آقای دکتر علی شالیزارجلالی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۵۹۳ ۳۱۹۴۲۵۹۳
آقای دکتر بیژن اسمعیل‌نژاد عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۴۷ ۳۱۹۴۲۶۴۷
آقای دکتر علی سلیمان زاده عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۲۶۷۰ ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر وحید محمدی عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
خانم دکتر الهام زاده‌هاشم عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۶۸ ۳۱۹۴۲۶۶۸
آقای دکتر مهران مرادی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۳۳ ۳۱۹۴۲۶۳۳
آقای دکتر مهدی بهفر عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر رامین مظاهری خامنه عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر محسن اسلامی عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
خانم دکتر فرناز ملکی‌فرد عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۴۳ ۳۱۹۴۲۶۴۳
آقای دکتر سیدمحمدرضا سمائی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۵۵۹ ۳۱۹۴۲۵۵۹
آقای دکتر آرش علیزاده عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۱۰ ۳۱۹۴۲۶۱۰
خانم دکتر آلاله رخشان‌پور عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
خانم دکتر ساناز شیخ‌زاده عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۵۶۲ ۳۱۹۴۲۵۶۲
آقای دکتر محمدحسین علوی عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای علی کریمی کارشناس آزمایشگاه بافت‌شناسی دانشکده دامپزشکی ۲۵۸۰ ۳۱۹۴۲۵۸۰
آقای اصغر علیاری کارشناس آزمایشگاه آبزیان دانشکده دامپزشکی ۲۶۴۴ ۳۱۹۴۲۶۴۴
آقای علی‌اصغر اویسی امور عمومی دانشکده دامپزشکی ۲۵۶۵ ۳۱۹۴۲۵۶۵
خانم فائزه تقی‌زاده کارشناس پژوهش دانشکده دامپزشکی ۲۵۵۷ ۳۱۹۴۲۵۵۷
آقای آرمن بدلی کارشناس آزمایشگاه انگل‌شناسی دانشکده دامپزشکی ۲۶۳۹ ۳۱۹۴۲۶۳۹
خانم صونا سیدنژاد کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی ۲۶۰۲ ۳۱۹۴۲۶۰۲
آقای علی پیرنژاد کارشناس آزمایشگاه اداره آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ۲۶۷۷ ۳۱۹۴۲۶۷۷
آقای مهندس رحیم غلامی کارشناس کامپیوتر دانشکده دامپزشکی ۲۵۷۱ ۳۱۹۴۲۵۷۱
خانم نازیلا دادگر کتابدار دانشکده دامپزشکی ۲۵۶۹ ۳۱۹۴۲۵۶۹
آقای شهرام بهرام کارشناس دفتر تحقیق جذب هیأت علمی
آقای دکتر ولی علی‌میرزالو رئیس دفتر تحقیق جذب هیأت علمی
آقای دکتر هیراد عبقری معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی ۲۵۰۵ ۳۲۷۷۰۴۸۹
امور پژوهشی کارشناس مسئول پژوهش دانشکده منابع طبیعی ۲۴۹۹ ۳۱۹۴۲۴۹۹
آقای عوض علیزاده کمک کارشناس کتابخانه دانشکده دامپزشکی ۲۵۶۹ ۳۱۹۴۲۵۶۹
آقای اصغر مرواریدی کارشناس آزمایشگاه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی ۲۶۴۱ ۳۱۹۴۲۶۴۱
خانم افسانه نیاکانی کارشناس آزمایشگاه فارماکولوژی دانشکده دامپزشکی ۲۶۰۶ ۳۱۹۴۲۶۰۶
خانم سیما ولی‌پور کارشناس دفتر مجله VRF دانشکده دامپزشکی ۲۵۷۵ ۳۱۹۴۲۵۷۵
آقای محمد عباس‌زاده کارشناس آزمایشگاه موادغذایی دانشکده دامپزشکی ۲۶۲۷ ۳۱۹۴۲۶۲۷
آقای بابک جوادی عامل مالی دانشکده دامپزشکی ۲۵۸۱ ۳۱۹۴۲۵۸۱
آقای علی کاظم‌نیا کارشناس آزمایشگاه میکروب‌شناسی دانشکده دامپزشکی ۲۶۴۰ ۳۱۹۴۲۶۴۰
آقای مالک حیدری کمک کارپرداز دانشکده دامپزشکی ۲۵۷۶ ۳۱۹۴۲۵۷۶
آقای عبدالرحمان بادنورد خدمات آموزشی ساختمان کلاسها دانشکده دامپزشکی ۲۵۸۴ ۳۱۹۴۲۵۸۴
آقای ابوالفضل بابایی خدمات دانشکده دامپزشکی ۲۵۵۰ ۳۱۹۴۲۵۵۰
خانم لیلا خلیلی کارشناس پژوهش دانشکده دامپزشکی ۲۵۹۸ ۳۱۹۴۲۵۹۸
آقای شاهین احتشام‌فر کارشناس آزمایشگاه بیمارستان دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای اشکان یاهو کارشناس آزمایشگاه بیمارستان دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای محمود محمودی کارشناس آزمایشگاه بیمارستان دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای جواد حقیقی امور عمومی بیمارستان دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای بابک نوبخت حفاظت فیزیکی بیمارستان دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای اروج خدائی حفاظت فیزیکی بیمارستان دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
امور آموزشی دانشجویان خارجی کارشناس پذیرش پردیس شهر ۱۲۴ ۳۳۴۵۰۱۱۱
تأسیسات پردیس تأسیسات پردیس شهر ۱۲۴ ۳۳۴۵۰۶۵۲
آقای سیروس محمدی رئیس امور کنسولی دانشجویان خارجی استان آذربایجان‌غربی امور کنسولی ۱۳۱ ۳۳۴۵۰۱۱۱
خانم فرزانه حسن‌زاده کارشناس اداره سرپرستی دانشجویان غیرایرانی امور کنسولی ۱۲۵ ۳۳۴۵۰۱۱۱
خانم خدیجه رزاقی کارشناس اداره سرپرستی دانشجویان غیرایرانی امور کنسولی ۱۲۵ ۳۳۴۵۰۱۱۱
خانم زینب فتحی‌زاده کارشناس اداره سرپرستی دانشجویان غیرایرانی امور کنسولی ۱۲۵ ۳۳۴۵۰۱۱۱
خانم شیوا پاشاپور کارشناس مسيول امور کنسولی ۱۲۵ ۳۳۴۵۰۱۱۱
خانم شیوا پاشاپور کارشناس مسئول امور بین‌الملل دفتر روابط بین‌الملل ۱۲۲ ۳۳۴۵۰۱۱۱
خانم مریم انصاری مدیر کارشناس آموزش پردیس شهر ۱۲۷ ۳۳۴۵۰۱۱۱
آقای مهدی قلی‌نژاد امور مالی پردیس شهر ۱۲۱ ۳۳۴۵۰۱۱۱
امور آموزشی و پژوهشی کارشناس پردیس شهر ۱۲۸ ۳۳۴۵۰۱۱۱
آقای دکتر جواد بهمنش دبیر هیأت نظارت استان دفتر نظارت ۳۲۷۵۲۸۳۷
آقای نادر رجبی کارشناس دفتر نظارت ۲۶۹۲ ۳۲۷۵۵۲۹۷
دفتر نظارت کارشناس دفتر نظارت ۲۷۴۵ ۳۲۷۵۲۸۳۷
آقای غلامرضا سلطان‌زاده کارشناس دفتر نظارت ۲۷۴۵ ۳۲۷۵۲۸۳۷
آقای دکتر بهزاد زینی‌زاده عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۳۵ ۳۱۹۴۲۰۳۵
آقای دکتر کریم اکبری‌دیلمقانی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۴۱۰۹ ۳۱۱۴۴۱۰۹
آقای دکتر نادر نوروزی‌پسیان عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۴۱۱۴ ۳۱۱۴۴۱۱۴
آقای دکتر پیمان نجفی‌مقدم عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۴۱۰۸ ۳۱۱۴۴۱۰۸
آقای دکتر احمد پورستار عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۳۸ ۳۱۹۴۲۰۳۸
آقای دکتر قاسم مرندی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۱۴۷ ۳۱۹۴۲۱۴۷
آقای دکتر ولی گلصنملو عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۳۷ ۳۱۹۴۲۰۳۷
آقای دکتر فرزین مرندی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۱۴۲ ۳۱۹۴۲۱۴۲
خانم دکتر لیلا کافی‌احمدی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۳۲ ۳۱۹۴۲۰۳۲
خانم دکتر زهرا مردانی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۱۰ ۳۱۹۴۲۰۱۰
آقای دکتر رضا امامعلی‌سبزی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۴۱۱۱ ۳۱۱۴۴۱۱۱
آقای دکتر خلیل فرهادی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۴۱۱۰ ۳۱۱۴۴۱۱۰
آقای دکتر مرتضی بهرام عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۱۴۳ ۳۱۹۴۲۱۴۳
آقای دکتر ناصر صمدی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۱۴۱ ۳۱۹۴۲۱۴۱
آقای دکتر علی حسن‌زاده عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۴۱۱۲ ۳۱۱۴۴۱۱۲
آقای دکتر نصرت حیدری عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۳۱ ۳۱۹۴۲۰۳۱
آقای دکتر مسعود فرجی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۱۳۶ ۳۱۹۴۲۱۳۶
آقای دکتر آیدین بهرامی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۴۱۱۳ ۳۱۱۴۴۱۱۳
آقای دکتر ابراهیم نعمتی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۵۰ ۳۱۹۴۲۰۵۰
آقای دکتر سیدعلی حسینی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۲۶ ۳۱۹۴۲۰۲۶
آقای دکتر حبیب مهری‌زاده عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۲۵ ۳۱۹۴۲۰۲۵
خانم دکتر خدیجه هوشیاری عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۳۴ ۳۱۹۴۲۰۳۴
آقای دکتر علی بهادری عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۱۴۴ ۳۱۹۴۲۱۴۴
آقای دکتر اصغر زمانی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۲۸ ۳۱۹۴۲۰۲۸
خانم دکتر فاطمه آهور عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۲۳ ۳۱۹۴۲۰۲۳
خانم دکتر نسرین شادجو عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۲۴ ۳۱۹۴۲۰۲۴
آقای دکتر اسماعیل حبیبی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۲۱ ۳۱۹۴۲۰۲۱
آقای دکتر سجاد کشی‌پور عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۲۲ ۳۱۹۴۲۰۲۲
آقای دکتر مهدی محمودیان عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۲۹ ۳۱۹۴۲۰۲۹
خانم دکتر پانته‌آ اورنگ عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۲۷ ۳۱۹۴۲۰۲۷
آقای دکتر عباس نیکو عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۳۰ ۳۱۹۴۲۰۳۰
آقای علی پورمحمود کارشناس آزمایشگاه تجزیه دستگاهی دانشکده شیمی ۲۱۴۶ ۳۱۹۴۲۱۴۶
آقای صدرا جوادی کارشناس آزمایشگاه تجزیه دانشکده شیمی ۲۰۶۲ ۳۱۹۴۲۰۶۲
آقای اکبر ارکاک کارشناس آزمایشگاه آلی ۱ دانشکده شیمی ۲۰۶۶ ۳۱۹۴۲۰۶۶
آقای اکبر ارکاک کارشناس کارگاه شیشه‌گری دانشکده شیمی ۲۰۲۰ ۳۱۹۴۲۰۲۰
آزمایشگاه آلی کارشناس آزمایشگاه آلی ۲ دانشکده شیمی ۲۱۹۲ ۳۱۹۴۲۱۹۲
آقای مهدی قویدل کارشناس آزمایشگاه NMR دانشکده شیمی ۲۰۵۸ ۳۱۹۴۲۰۵۸
خانم مریم بخشی مسئول آموزش دانشکده شیمی ۴۱۰۵ ۳۱۱۴۴۱۰۵
تحصیلات تکمیلی کارشناس دانشکده شیمی ۲۱۵۵ ۳۱۹۴۲۱۵۵
آزمایشگاه شیمی کارشناس آزمایشگاه شیمی عمومی دانشکده شیمی ۲۰۱۷ ۳۱۹۴۲۰۱۷
آقای امیرعلی مجرد کارشناس آزمایشگاه شیمی معدنی دانشکده شیمی ۲۰۱۸ ۳۱۹۴۲۰۱۸
آقای علی تراشی کارشناس آزمایشگاه شیمی فیزیک دانشکده شیمی ۲۰۱۹ ۳۱۹۴۲۰۱۹
آقای مهدی قویدل مسئول دفتر دانشکده شیمی ۴۱۰۳ فکس : ۳۱۱۴۴۱۰۲
آقای مهدی قویدل کارشناس پژوهش دانشکده شیمی ۴۱۰۳ ۳۱۹۴۴۱۰۳
آقای دکتر مرتضی بهرام رئیس دانشکده دانشکده شیمی ۴۱۰۳ ۳۱۱۱۴۴۱۰۳
سایت کامپیوتر سایت کامپیوتر دانشکده منابع طبیعی ۳۲۱۰
آبدارخانه آبدارخانه دانشکده منابع طبیعی ۳۲۲۲
آقای دکتر حسام احمدی عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی ۳۲۳۰
آقای علی باقری کارشناس دفتر فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت برنامه، بودجه و مالی ۳۲۷۵۲۷۳۲