امروز

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

دفترچه تلفن دانشگاه ارومیه

شماره مخابرات (تلفنخانه) دانشگاه :32752740-044 و 31942000-044

شماره تماس کارشناسان آموزش دانشکده ها

نام و نام خانوادگی سمت / پست محل خدمتی شماره تماس داخلی شماره تماس مستقیم
آقای دکتر احمد علیجانپور ریاست دانشگاه حوزه ریاست ۳۰۹۰ ۳۲۷۵۲۷۳۸ - ۳۱۹۴۳۰۹۰
آقای دکتر حبیب شیرزاد مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی حوزه ریاست و روابط عمومی ۳۰۹۰ 32752738-9
آقای محمد فضلی مسول دفتر حوزه ریاست ۳۰۹۰ ۳۲۷۵۲۷۳۹
آقای مصطفی باقری کارشناس حوزه ریاست و روابط عمومی ۳۰۹۱ ۳۱۹۴۳۰۹۱ - ۳۲۷۵۳۱۶۶
آقای دکتر محمدتقی احمدی مدیر دفتر امور بین الملل پردیس بین الملل دانشگاهی 33456505
آقای دکتر یوسف پاشازاده مدیر برنامه ریزی مدیریت برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات ۳۰۲۲ ۳۱۹۴۳۰۲۲
آقای دکتر توحید غنی زاده معاون برنامه، بودجه و مالی معاونت برنامه، بودجه و مالی ۳۰۲۵ ۳۲۷۵۲۷۳۲ - ۳۱۹۴۳۰۲۵
آقای حامد باباپور کارشناس مسئول هیات امنا مدیریت برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات ۳۰۸۰ ۳۱۹۴۳۰۸۰
آقای علیرضا خضری متصدی امور دفتری و بایگان مدیریت برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات ۳۰۲۲ ۳۲۷۵۲۷۴۷ و فکس: ۳۲۷۵۳۱۶۵
آقای کامران شفایی معاون مدیر برنامه‌ریزی، بودجه و تشکیلات مدیریت برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات ۳۰۷۹ ۳۲۷۵۲۷۴۷ و فکس: ۳۲۷۵۳۱۶۵
آقای حجت قوی پنجه‌اصل مدیر برنامه‌ریزی، بودجه و تشکیلات مدیریت برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات ۳۰۲۲ ۳۲۷۵۲۷۴۷ و فکس: ۳۲۷۵۳۱۶۵
آقای بهزاد سلیمانپور رئیس اداره آمار، بودجه و تشکیلات مدیریت برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات ۳۰۸۰ ۳۲۷۵۲۷۴۷ و فکس: ۳۲۷۵۳۱۶۵
حجت الاسلام غلامرضا کیومرزی رئیس دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه ۳۰۹۸ ۳۲۷۵۲۸۳۶
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری مسئول دفتر دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه ۳۰۹۸ ۳۲۷۵۲۸۳۶
خانم زهرا غلامیان کارشناس واحد خواهران دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ارومیه ۳۱۰۲ ۳۱۹۴۳۱۰۲
آقای محمد عباس‌زاده کارپرداز (دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه) اداره تدارکات و انبار ۳۰۹۸ ۳۱۹۴۳۰۹۸
آقای فرهاد قهار رئیس اداره امور حقوقی و قراردادها دفتر حقوقی ۳۰۶۰ ۳۱۹۴۳۰۶۰
آقای دکتر علی سلیمان‌زاده رئیس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۲۵۰۳ ۳۲۷۵۲۸۴۰
دکتر علی سلیمان زاده رییس ستاد شاهد و ایثارگر اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر ۲۵۰۳ ۳۱۹۴۲۵۰۳ -۰۴۴
حراست حراست مدیریت حراست ۳۱۰۳ - ۳۰۳۴ ۳۲۷۵۲۷۳۱ - ۳۲۷۵۲۷۴۸
آقای دکتر بهمن حسینی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی ستاد مرکزی ۳۰۱۸ 32752733
آقای سجاد کریمی مسئول دفتر معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی ۳۰۱۸ 32752734
آقای دکتر بهنام حبیب زاده مدیر امور اداری مدیریت امور اداری و منابع انسانی ۳۰۱۸ ۳۱۹۴۳۰۱۸- ۰۴۴
آقای دکتر یونس شعاعی معاون مدیر امور اداری گروه تحول اداری و بهره وری ۳۰۷۱ ۳۱۹۴۳۰۷۱- ۰۴۴
آقای لطیف پورفرهادی رئیس اداره اداره کارگزینی ۳۰۳۰ ۳۱۹۴۳۰۳۰- ۰۴۴
خانم قدیمی کارشناس امور اداری مدیریت امور اداری و منابع انسانی ۳۰۵۶ ۳۱۹۴۳۰۵۶- ۰۴۴
آقای رامین رزاق پور متصدی امور اداری-حضور غیاب اداره کارگزینی ۲۴۲۸ ۳۱۹۴۲۴۲۸- ۰۴۴
آقای اکبر کریم خانی کارگزین اعضای غیر هیأت علمی اداره کارگزینی ۳۰۲۳ ۳۱۹۴۳۰۲۳- ۰۴۴
آقای پور علی کارشناس امور رفاهی اداره رفاه و امور بازنشستگان ۳۰۱۲ ۳۲۷۵۳۱۶۰ -31943012
خانم رعنا اصغری کارگزین امور بازنشستگان اداره رفاه و امور بازنشستگان ۳۱۰۱ ۳۱۹۴۳۱۰۱
خانم پروین حلواچیان کارگزین اعضای هیات علمی اداره کارگزینی ۳۰۲۸ ۳۱۹۴۳۰۲۸ - ۰۴۴
خانم فرانک نجفی کارگزین اعضای هیات علمی اداره کارگزینی ۳۰۲۷ ۳۱۹۴۳۰۲۷- ۰۴۴
آقای بهمن پای برسنگ کارگزین اعضای غیر هیأت علمی اداره کارگزینی ۳۰۲۶ ۳۱۹۴۳۰۲۶ - ۰۴۴
خانم آرزو جودی سرپرست دبیرخانه مرکزی مدیریت امور اداری و منابع انسانی ۳۱۶۳ ۳۱۹۴۳۱۶۳
آقای مهدی صالح امین متصدی امور بازنشستگان اداره رفاه و امور بازنشستگان ۳۱۴۲ ۳۱۹۴۳۱۴۲
آقایان محمدی - شاهنی بایگان امور اداری مدیریت امور اداری و منابع انسانی ۳۰۹۵ ۳۱۹۴۳۰۹۵ - ۰۴۴
مهمانسرای پردیس نازلو مسئول اداره رفاه و امور بازنشستگان ۳۲۷۵۲۸۳۸
آقای تن‌ناز متصدی دبیرخانه دبیرخانه مرکزی دانشگاه ۳۰۱۹ ۳۱۹۴۳۰۱۹
آقای خلیل جلیلی متصدی دبیرخانه مدیریت امور اداری و منابع انسانی ۳۰۱۹ ۳۱۹۴۳۰۱۹
خانم مهندس پریچهر طوری مدیر فناوری اطلاعات مدیریت فناوری اطلاعات ۳۰۷۳ ۳۱۹۴۳۰۷۳ - ۳۲۷۵۲۸۳۵
خانم مهندس راضیه شمسی کارشناس سامانه های دانشگاه مدیریت فناوری اطلاعات ۲۷۱۴ ۳۱۹۴۲۷۱۴ - ۳۲۷۵۲۸۳۵
آقای مهندس توحید مصطفائی کارشناس وب سایت مدیریت فناوری اطلاعات ۲۷۳۸ ۳۱۹۴۲۷۳۸- ۰۴۴
خانم مهندس فرشته غلام زاده کارشناس سامانه های دانشگاه مدیریت فناوری اطلاعات ۳۱۶۲ ۳۱۹۴۳۱۶۲
آقای مهندس مهدی قیسی کارشناس شبکه مدیریت فناوری اطلاعات ۳۱۳۹ ۳۱۹۴۳۱۳۹- ۰۴۴
آقای مهندس محمدرضا طلیسچی کارشناس کامپیوتر مدیریت فناوری اطلاعات ۳۰۷۳ ۳۱۹۴۳۰۷۳ - ۰۴۴
آقای مهندس حامد آقازاده کارشناس شبکه مدیریت فناوری اطلاعات ۳۱۵۳ ۳۱۹۴۳۱۵۳- ۰۴۴
آقای مهندس مهدی محمودی کارشناس وب سایت مدیریت فناوری اطلاعات ۳۱۴۰ ۳۱۹۴۳۱۴۰ -۰۴۴
آقای فرشید یونسی رییس اداره اداره اموال ۳۰۸۳ ۳۱۹۴۳۰۸۳ - ۳۲۷۵۲۷۴۵ - ۰۴۴
آقای عباس خضری کارشناس اداره اموال ۳۱۶۸ ۳۱۹۴۳۱۶۸ - ۰۴۴
خانم خدیجه علیپور کارشناس اداره اموال ۳۰۳۱ ۳۱۹۴۳۰۳۱- ۰۴۴
انباردار مسئول انبار مرکزی اداره اموال ۳۲۳۶ ۳۱۹۴۳۲۳۶ - ۳۲۷۵۲۷۴۵
آقای یوسف کریم زاده مدیر امور مالی مدیریت امور مالی ۳۱۷۸ ۳۱۹۴۳۱۷۸ - ۳۲۷۵۲۸۴۱
دفتر مدیریت امور مالی مسئول دفتر مدیریت امور مالی ۳۱۷۸ ۳۱۹۴۳۱۷۸ -۰۴۴
آقای ستاره چشم معاون مدیر امور مالی مدیریت امور مالی ۳۱۹۷ ۳۱۹۴۳۱۹۷
نماینده دیوان محاسبات دفتر مدیریت امور مالی ۳۰۲۴ ۳۱۹۴۳۰۲۴
خانم زهرا نوری کارشناس اداره تنظیم حساب مدیریت امور مالی ۳۰۷۷ ۳۱۹۴۳۰۷۷- ۰۴۴
خانم مریم محمدزاده رئیس اداره اعتبارات و دریافت و پرداخت مدیریت امور مالی ۳۲۱۱ ۳۱۹۴۳۲۱۱
آقای پاکرو رئیس اداره ی رسیدگی مدیریت امور مالی ۳۲۰۹ ۳۱۹۴۳۲۰۹
آقای پیروزنیا کارشناس مسئول رسیدگی مدیریت امور مالی ۳۲۰۹ ۳۱۹۴۳۲۰۹
آقای علی قاسمی حسابدار امور مالی 3089 31943089
آقای غیبی کارشناس اداره دریافت و پرداخت مدیریت امور مالی ۳۱۶۱ ۳۱۹۴۳۱۶۱- ۰۴۴
خانم فتح الله زاده کارشناس اداره دریافت و پراخت مدیریت امور مالی
آقای اشرفی کارشناس اداره دریافت و پرداخت مدیریت امور مالی ۳۱۱۰ ۳۱۹۴۳۱۱۰
آقای ایراندوست بایگان امور مالی مدیریت امور مالی ۳۱۷۷ ۳۱۹۴۳۱۷۷
بایگانی امور مالی بایگان مدیریت امور مالی ۳۱۷۷ ۳۱۹۴۳۱۷۷ -۰۴۴
خانم اسدمصفر ريیس اداره اداره حقوق و دستمزد ۳۱۸۵ ۳۱۹۴۳۱۸۵
کارشناس کارشناس اداره حقوق و دستمزد ۳۰۳۶ ۳۱۹۴۳۰۳۶ -۰۴۴
خانم فرید رئیس اداره تنظیم حساب مدیریت امور مالی ۳۰۷۷ ۳۱۹۴۳۰۷۷
خانم حمامی کارشناس تنظیم حساب مدیریت امور مالی ۳۰۷۶ ۳۱۹۴۳۰۷۶
آقای محمد قلیزاده انباردار (انبار اسقاط و معاونت فرهنگی و دانشجویی) اداره تدارکات و انبار ۲۷۷۸ ۳۱۹۴۲۷۷۸
دفتر اداره تدارکات مسئول دفتر اداره تدارکات و انبار ۱۱ - ۳۲۲۸ ۳۱۹۴۳۲۲۸ - ۳۲۷۵۲۷۳۶ - ۳۲۷۵۲۸۳۹
آقای جوانی فر کارشناس و مسئول امور واحدهای صنفی اداره تدارکات و انبار ۱۹ - ۳۲۲۸ ۳۱۹۴۳۲۲۸
آقای نادر گلستانی کارشناس اداره تدارکات و انبار ۳۲۲۸ ۳۱۹۴۳۲۲۸
آقای وحید عباسی کارپرداز (دانشکده کشاورزی، معاونت پژوهشی و مرکز آپای) اداره تدارکات و انبار ۲۴۰۱ ۳۱۹۴۲۴۰۱
آقای یاسر محسنی کارپرداز مسئول اداره تدارکات و انبار ۲۶ - ۳۲۲۸ ۳۱۹۴۳۲۲۸
آقای رضا ابوالحسنی کارپرداز (تأسیسات مکانیکی و برقی حوزه پشتیبانی) اداره تدارکات و انبار ۲۶۳۰ ۳۱۹۴۲۶۳۰
آقای دکتر احسان یوسفی مدیریت پشتیبانی ستاد مرکزی ۲۳۲۵ ۳۲۷۷۵۵۷۶
آقای علیرضا خیرخواه کارشناس مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی 2332 31942332
آقای مهندس حسینی کارشناس اداره طرح‌های عمرانی ۲۳۳۷ ۳۱۹۴۲۳۲۷
آقای دکتر بهزاد پورمحمود رییس اداره امور عمومی مدیریت پشتیبانی 2330 31942330 - 32777043
آقای توحید ایرانی مسئول دفتر پشتیبانی مدیریت امور فنی و پشتیبانی ۲۳۲۵ ۳۲۷۷۵۵۷۶
آقای محمدرضا رحیمی کارشناس اداره امور قراردادها مدیریت امور فنی و پشتیبانی 3228-13 32752736
آقای بابک جلیلی مسئول اداره حمل و نقل مدیریت امور فنی و پشتیبانی ۲۴۴۶ ۳۱۹۴۲۴۴۶
اتاق رانندگان اتاق رانندگان مدیریت پشتیبانی ۲۷۰۰
آقای افشین عنانی خشکشویی مدیریت پشتیبانی ۲۵۲۸ ۳۱۹۴۲۵۲۸
آقای رامین دی محمدی تاکسی تلفنی دانشگاه مدیریت پشتیبانی ۲۴۲۵ ۳۱۹۴۲۴۲۵ - ۳۲۷۵۴۵۴۵
آقای مهدی حقانی رئیس اداره طرحهای عمرانی اداره طرحهای عمرانی 3050 ۳۱۹۴۳۰۵۰ - ۳۲۷۸۰۹۵۳
آقای مهندس عطاالله یزدان مهر رییس اداره نگهداری، تعمیرات و تأسیسات اداره طرحهای عمرانی ۳۰۵۰ ۳۲۷۸۰۹۵۳
آقای مهندس اسد اسدبرقی کارشناس دانشکده برق، کامپیوتر و فناوریهای پیشرفته 3141 31943141
آقای مهندس عطا حسن زاده کارشناس اداره طرحهای عمرانی ۳۰۵۰ ۳۱۹۴۳۰۵۰
دفتر طرح های عمرانی کارشناس اداره طرح های عمرانی ۳۰۵۰ ۳۱۹۴۳۰۵۰ -۰۴۴
ناظر تأسیسات ناظر اداره امور طرح های عمرانی ۳۰۵۰ ۳۱۹۴۳۰۵۰- ۰۴۴
دکتر محمدحسن جوادی معاون فرهنگی و دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی ۲۷۲۰ ۳۲۷۷۸۲۷۰
آقای رضا علیزاده مسئول دفتر معاونت فرهنگی و دانشجویی ۲۷۲۰ ۳۱۹۴۲۷۲۰ - ۳۲۷۷۸۲۷۰
خانم رضایی - آقای باقر خندانی کمیسیون موارد خاص معاونت فرهنگی و دانشجویی ۲۷۳۰ ۳۱۹۴۲۷۳۰
خانم ناصری کانونهای فرهنگی هنری و تشکلهای دانشجویی مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی ۲۵۱۶ ۳۱۹۴۲۵۱۶
خانم نعمتی کارشناس ارزیابی و ارتقاء فرهنگی اساتید معاونت فرهنگی و دانشجویی ۲۷۲۸ ۳۱۹۴۲۷۲۸
آقای مجتبی افتخاری دبیر کمیته انضباطی دانشجویان معاونت فرهنگی و دانشجویی 2728 31942728
آقای رشیدپور عامل مالی معاونت فرهنگی و دانشجویی 3049 31943049
آقای میرحسن خیری کارپرداز (معاونت فرهنگی و دانشجویی) معاونت دانشجویی 2754 31942754
آقای دکتر حسین خیرفام مدیر امور دانشجویی مدیریت امور دانشجویی ۲۷۳۵ ۳۱۹۴۲۷۳۵ - ۳۲۷۷۰۹۱۱
دفتر امور دانشجویی مسئول دفتر مدیریت امور دانشجویی ۲۷۲۷ ۳۱۹۴۲۷۲۷ -۰۴۴
آقای رامین رزمی رئیس اداره رستورانها و امور تغذیه مدیریت امور دانشجویی ۳۲۲۶ ۳۱۹۴۳۲۳۶ - ۳۲۷۵۹۱۶۰
آقای رضا پورعلی کارشناس اداره تغذیه مدیریت امور دانشجویی ۳۲۳۶ ۳۱۹۴۳۲۳۶
آقای بلال داداشی کارشناس اتوماسیون تغذیه مدیریت امور دانشجویی ۲۵۱۱ ۳۱۴۲۵۱۱
آقای هادی تختی رئیس اداره امور خوابگاه ها مدیریت امور دانشجویی ۲۴۵۱ 32755286-31942451
آقای مجید حاتمی مسئول اتوماسیون تغذیه و خوابگاه مدیریت امور دانشجویی 2093 31942093
آقای برهانی امور خوابگاه مدیریت امور دانشجویی ۲۷۷۶ ۳۱۹۴۲۷۷۶
خانم مریم شیخلو کارشناس خوابگاه دختران مدیریت امور دانشجویی ۲۲۳۴ ۳۱۹۴۲۲۳۴ -۰۴۴
اداره امور خوابگاه ها کارشناس خوابگاه های پسران مدیریت امور دانشجویی ۲۵۲۷ ۳۱۹۴۲۵۲۷
خانم رقیه امامعلی پور رئیس اداره اداره رفاه دانشجویی ۲۷۴۹ ۳۱۹۴۲۷۴۹- ۰۴۴
خانم بنیادی کارشناس بورس و وام مدیریت امور دانشجویی ۲۷۵۰ ۳۱۹۴۲۷۵۰
خانم وکیلی کارشناس بورس و وام مدیریت امور دانشجویی ۲۷۵۱ ۳۱۹۴۲۷۵۱
خانم محمدباقری کارشناس اداره رفاه دانشجویی ۲۷۵۰ ۳۱۹۴۲۷۵۰ -۰۴۴
اداره بورس و وام - اتاق کامپیوتر امور دفتری مدیریت امور دانشجویی ۲۷۴۱ ۳۱۹۴۲۷۴۱- ۰۴۴
آقای رضا فکرت کارشناس گزینش هسته گزینش 2291 31942291
خانم جهتی کارشناس مرکز مشاوره مدیریت امور دانشجویی ۲۴۴۸ ۳۱۹۴۲۴۴۸
خانم اخوندزاده کارشناس مرکز مشاوره مدیریت امور دانشجویی ۲۴۴۸ ۳۱۹۴۲۴۴۸
خانم مددی کارشناس مرکز مشاوره مدیریت امور دانشجویی ۲۴۴۸ ۳۱۹۴۲۴۴۸
خانم دکتر اصولی رئیس درمانگاه مدیریت امور دانشجویی ۲۷۷۵ ۳۱۹۴۲۷۷۵
خانم دکتر الهام زاده‌هاشم مدیر امور فرهنگی و اجتماعی مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی ۲۷۲۰ ۳۱۹۴۲۷۲۰ - ۳۲۷۷۸۲۷۰
آقای بنی هاشم کارشناس تغذیه مدیریت امور دانشجویی ۲۰۹۵ ۳۱۹۴۲۰۹۵
خانم لیلا عیسی زاده گان رییس گروه برنامه ریزی فرهنگی معاونت دانشجویی 3078 31943078
آقای دکتر سلمان فرضعلی پور مدیر تربیت بدنی مدیریت تربیت بدنی ۲۵۱۲ ۳۲۷۵۵۷۲۲
خانم اسماعیل قامت مسئول دفتر مدیریت تربیت بدنی ۲۵۱۲ ۳۱۹۴۲۵۱۲ - ۳۲۷۵۵۷۲۲ - ۳۲۷۷۹۷۷۹
خانم منصفان کارشناس خواهران مدیریت تربیت بدنی ۲۳۰۳ ۳۱۹۴۲۳۰۳
آقای احمد نوری کارشناس برادران مدیریت تربیت بدنی ۲۲۸۱ ۳۱۹۴۲۲۸۱
خانم محمدنژاد کارشناس گزینش خواهران دفتر گزینش ۲۷۴۶ ۳۱۹۴۲۷۴۶
سالن ورزشی فجر سالن ورزشی فجر مدیریت تربیت بدنی ۲۵۳۰ ۳۱۹۴۲۵۳۰
سالن ورزشی طوبی سالن ورزشی طوبی مدیریت تربیت بدنی ۲۰۹۲ ۳۱۹۴۲۰۹۲
سالن ورزشی کوثر سالن ورزشی کوثر مدیریت تربیت بدنی ۲۴۵۳ ۳۱۹۴۲۴۵۳
استخر پردیس نازلو استخر پردیس نازلو مدیریت تربیت بدنی ۳۱۱۲ ۳۱۹۴۳۱۱۲
استخر پردیس شهر استخر پردیس شهر مدیریت تربیت بدنی ۳۳۴۵۲۰۰۶
آقای دکتر سجاد چهرگانی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۲۳۱۴ ۳۱۹۴۲۳۱۴ - ۳۲۷۵۲۸۴۳ - ۳۲۷۵۵۲۹۸(۸۷-۸۸) - ۳۲۷۵۲۸۴۲
آقای اسلام کان محبت مسئول دفتر معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۲۳۱۴ - ۱۰۱ تلفن: ۳۲۷۵۲۸۴۳ و نمابر: ۳۲۷۵۲۸۴۲
آقای دکتر جلال جلیلیان مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۱۰۳ ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای دکتر علیزاده مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۱۰۶ ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای قربان عباسی معاون مدیر خدمات آموزشی معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۱۰۵ - ۲۲۹۰ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
آقای مسعود اکبری رئیس اداره دانش آموختگان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۱۹ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
آقای نادر رجبی رئیس اداره اداره هدایت استعدادهای درخشان و ارتباط با فارغ التحصیلان ۲۶۹۲ ۳۲۷۵۶۲۹۷
آقایان جانفشانی و علیپور بایگان اداره کل آموزش معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۱۱۳ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
عامل مالی سامانه سما عامل مالی سامانه سما معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۳۲۷۵۵۲۸۸
آقای بابک کریمی انباردار (انبار تأسیسات) اداره تدارکات و انبار ۲۰۹۷ ۳۱۹۴۲۰۹۷
آقای علی یوسفی کارشناس صدور دانشنامه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۲۷ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
آقای مهندس سیدجمال میرقاسمی رئیس اداره پذیرش و امور مشمولین معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۱۱ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
آقای نقی صالح مرام کارشناس تسویه حساب فارغ التحصیلان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۲۰ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
خانم متانت امور فارغ التحصیلان معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۱۲۰ ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای بهزاد مشک آبادی کارشناس اداره دانش آموختگان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۲۸ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
آقای سعید عنانی رئیس دفتر هدایت استعدادهای درخشان و دفتر ارتباط با فارغ التحصیلان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۲۶۹۲ ۳۲۷۵۵۲۹۷
خانم شبنم اسدی کارشناس تأییدیه تحصیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۱۸ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
خانم ناهیده رحمانی کارشناس ثبت سوابق تحصیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۱۶ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
آقای یعقوب کریمی دبیرخانه معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۱۱۰ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
آقای حمید محمدی کارشناس (امور مالی سیستم آموزشی هم آوا) معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۱۲۴ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
خانم حسن زاده - خانم جوادی کارشناسان اداره سرپرستی دانشجویان خارجی معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۱۲۷ ۳۱۹۴۲۳۱۷ - ۳۲۷۵۳۱۱۷
خانم مهناز حسینی کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۲۶ ۳۲۷۵۳۱۷۱
خانم رقیه جعفرپور رئیس اداره تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۲۵ ۳۲۷۵۳۱۷۱
آقای علی آشنا کارشناس اداره نظارت و ارزیابی موسسات آموزش عالی استان 2731 32752837
دفتر انجمن فارغ التحصیلان معاونت آموزشي و تحصیلات تکمیلی ۱۱۴ ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای مهندس امیر امامی راهبر و مسئول سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی و کلاس مجازی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۳۲۱۰ - ۱۲۳ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
آقای مهندس سجاد حسن بگلو رئیس اداره توسعه و پشتیبانی سیستم های آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۲۱ - ۲۳۴۳ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
آقای دکتر عباس بانج شفیعی معاون پژوهشی و فناوری معاونت پژوهشی و فناوری ۳۲۰۲ ۳۱۹۴۳۲۰۲ - ۳۲۷۷۰۵۵۵
دفتر معاونت پژوهشی و فناوری مسئول دفتر معاونت پژوهشی و فناوری ۳۲۰۲ ۳۲۷۷۰۵۵۵ - ۳۲۷۷۹۵۵۹ -۰۴۴
آقای دکتر امیر عباس فرشید مدیر امور پژوهشی معاونت پژوهشی و فناوری ۳۲۰۲ ۳۲۷۷۰۵۵۵
آقای دکتر هادی الماسی مدیر کارآفرینی و ارتباط با صنعت معاونت پژوهشی و فناوری ۳۲۰۲ ۳۳۴۵۲۱۰۷
آقای فرهاد فرهنگ پژوه رئیس آزمایشگاه مرکزی معاونت پژوهشی و فناوری ۳۳۴۶۹۶۷۰
آقای دکتر بهیاری رئیس اداره توسعه و تجاری سازی معاونت پژوهشی و فناوری ۳۲۰۲ ۳۱۹۴۳۲۰۲ - ۳۲۷۷۰۵۵۵
آقای ده بزرگی رئیس کتابخانه مرکزی و اطلاع رسانی معاونت پژوهشی و فناوری ۲۴۷۱ ۳۱۹۴۲۴۷۱
آقای علی دلایی میلان کارشناس علم سنجی و مالکیت فکری معاونت پژوهشی و فناوری ۳۰۴۲ ۳۱۹۴۳۰۴۲
خانم مریم بشیر خداپرست کارشناس توسعه و تجاری سازی و تعاملات بین الملل معاونت پژوهشی و فناوری ۳۱۲۷ ۳۲۷۵۹۳۴۴ - ۳۱۹۴۳۱۲۷
خانم غلامی کارشناس انتشارات معاونت پژوهشی و فناوری ۲۲۷۴ ۳۱۹۴۲۲۷۴
خانم لیلا طاهری پور کارشناس کارآفرینی و ارتباط با صنعت معاونت پژوهشی و فناوری ۳۱۸۶ ۳۱۹۴۳۱۸۶
خانم پریسا یاسمی کارشناس طر ح های تحقیقاتی معاونت پژوهشی و فناوری ۳۲۰۰ ۳۱۹۴۳۲۰۰
خانم نفیسه بختیاری کارشناس هیات ممیزه معاونت پژوهشی و فناوری ۳۲۰۵ ۳۱۹۴۳۲۰۵
خانم مریم اختیاری کارشناس پایان نامه ها و مسئول دبیرخانه معاونت پژوهشی و فناوری ۳۲۰۱ ۳۱۹۴۳۲۰۱
خانم دهقانی - خانم بهکام کارشناس ترفیع پایه و کارشناس فرصت های مطالعاتی و کنفرانس معاونت پژوهشی و فناوری ۳۰۷۰ ۳۱۹۴۳۰۷۰
آقای نمازپور عامل مالی معاونت پژوهشی و فناوری 3207 31943207
خانم سیده شهلا پیام کارشناس و دبیر خانه کارآفرینی و ارتباط با صنعت معاونت پژوهشی و فناوری ۳۱۸۶ ۳۲۷۵۳۲۱۰ - ۳۱۹۴۳۱۸۶
آقای دکتر ابراهیم سپهر ریاست دانشکده دانشکده کشاورزی ۲۳۹۴ ۳۱۹۴۲۳۹۴ - ۳۲۷۷۵۰۳۵ - ۳۲۷۷۹۵۵۸
آقای مسئول دفتر دانشکده کشاورزی ۲۳۹۴ ۳۱۹۴۲۳۹۴
آقای دکتر اسدزاده معاون پژوهشی دانشکده کشاورزی ۲۳۸۸ ۳۱۹۴۲۳۸۸
خانم ندا نویدی کارشناس پژوهش دانشکده کشاورزی ۲۳۸۱ ۳۱۹۴۲۳۸۱
آقای دکتر عباس حسنی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی ۲۳۹۲ ۳۱۹۴۲۳۹۲
آقای بالنده امور عمومی دانشکده کشاورزی ۲۴۳۷ ۳۱۹۴۲۴۳۷
خانم شیوا مهرنگ کارشناس آموزش رشته های آب-تولید-ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی ۲۴۳۱ ۳۱۹۴۲۴۳۱
آقای حجت قره باغی کارشناس آموزش رشته های باغبانی-گیاهپزشکی-مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی ۲۴۳۰ ۳۱۹۴۲۴۳۰
خانم رقیه علیزاده رییس اداره آموزش دانشکده کشاورزی دانشکده کشاورزی ۲۳۳۴ ۳۱۹۴۲۳۳۴
آقای دکتر علی هاشمی دامپروری و علوم دامی دانشکده کشاورزی ۲۲۸۰ ۳۱۹۴۲۲۸۰
آقای مهندس محمدعلی قمی کارشناس سایت کامپیوتر دانشکده کشاورزی ۲۳۲۴ ۳۱۹۴۲۳۲۴
کتابخانه کتابخانه دانشکده کشاورزی ۲۲۴۹ -۲۲۵۵ ۳۱۹۴۲۲۴۹ - ۳۱۹۴۲۲۵۵
خانم بهناز بی غم کارشناس رشته های علوم خاک-صنایع غذایی-علوم دامی-اقتصادکشاورزی دانشکده کشاورزی 2311 31942311
آقای دکتر نادرعلی ریاست دانشکده دانشکده علوم ۲۲۳۱ ۳۱۹۴۲۲۳۱ - ۳۲۷۷۶۷۰۷
آقای رضا وحیدی اصل مسئول دفتر دانشکده علوم ۲۲۳۱ ۳۱۹۴۲۲۳۱ - ۳۲۷۵۳۱۷۲
آقای دکتر اصغر اسمعیلی معاون آموزش دانشکده علوم ۲۱۵۲ ۳۱۹۴۲۱۵۲ - ۳۲۷۵۵۲۹۳
آقای رضا صمدی کارشناس حراست دانشکده علوم پایه ۲۲۲۰ ۳۱۹۴۲۲۲۰
آقای دکتر علی عابدینی معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ۲۲۱۳ ۳۱۹۴۲۲۱۳
کارشناس پژوهش کارشناس پژوهش دانشکده علوم ۲۲۱۴ ۳۱۹۴۲۱۵۲
آقای اکبر ارکاک امور عمومی دانشکده علوم ۲۲۲۳ ۳۱۹۴۲۲۲۳
آقای حسن جباری متصدی سمعی و بصری آمفی تئاتر دانشکده علوم پایه ۲۰۰۱ ۳۱۹۴۲۰۰۱
رستوران علوم سلف دانشکده علوم ۲۰۹۵ ۳۱۹۴۲۰۹۵
چاپ و تکثیر چاپ و تکثیر دانشکده علوم ۲۱۷۵ ۳۱۹۴۲۱۷۵
آقای دکتر مسعوم مهام ریاست دانشکده دانشکده دامپزشکی ۲۵۵۲ ۳۱۹۴۲۵۵۲ - ۳۲۷۷۰۵۰۸
خانم سیما ولی پور مسئول دفتر، دبیرخانه و روابط عمومی دانشکده دامپزشکی ۲۵۵۲ ۳۲۷۷۰۵۰۸
آقای دکتر سعید مشکینی معاون پژوهشی و فناوری دانشکده دامپزشکی ۲۶۵۳ ۳۱۹۴۲۵۵۵
آقای دکتر فرهاد سلطانعلی نژاد معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده دامپزشکی ۲۵۵۴ ۳۱۹۴۲۵۵۴
کارشناس هیات ممیزه کارشناس هیات ممیزه دانشکده دامپزشکی ۲۵۵۳ ۳۱۹۴۲۵۵۳
کارشناس پژوهش کارشناس پژوهش دانشکده دامپزشکی ۲۵۵۷ ۳۱۹۴۲۵۵۷
کارشناس آموزش کارشناس آموزش دانشکده دامپزشکی ۲۶۷۵ - ۲۵۶۱ ۳۱۹۴۲۵۶۱ - ۳۱۹۴۲۶۷۵
کارشناس مجله دانشکده کارشناس مجله دانشکده دانشکده دامپزشکی ۲۵۷۵ ۳۱۹۴۲۵۷۵
عامل مالی دانشکده عامل مالی دانشکده دانشکده دامپزشکی ۲۵۸۱ ۳۱۹۴۲۵۸۱
امور عمومی مسئول دانشکده دامپزشکی ۲۵۶۵ ۳۱۹۴۲۵۶۵
اطلاعات دانشکده اطلاعات دانشکده دانشکده دامپزشکی ۲۵۲۰ ۳۱۹۴۲۵۵۰
آقای شاهین احتشام فر کارپرداز دانشکده دانشکده دامپزشکی ۲۵۷۶ ۳۱۹۴۲۵۷۶
کلینیک دامپزشکی کلینیک دامپزشکی دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳ - ۳۲۷۷۴۷۳۷
چاپ و تکثیر چاپ و تکثیر دانشکده دامپزشکی ۲۵۶۳ ۳۱۹۴۲۵۶۳
آقای دکتر احمد ایمانی رئیس دانشکده دانشکده منابع طبیعی ۲۵۰۱ ۳۲۷۷۰۴۸۹
آقای علیرضا محامد مسئول دفتر دانشکده منابع طبیعی ۲۵۰۱ ۳۱۹۴۲۵۰۱
آقای دکتر هیراد عبقری معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده منابع طبیعی ۲۵۰۵ ۳۱۹۴۲۵۰۵
آقای دکتر سید رستم موسوی مدیر گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی ۲۵۰۴ ۳۱۹۴۲۵۰۴
آقای دکتر کورش سروی مدیر گروه شیلات و آبزیان دانشکده منابع طبیعی ۳۲۱۹ ۳۱۹۴۳۲۱۹
آقای دکتر اسماعیل شیدای کرکج مدیر گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی ۲۵۰۲ ۳۱۹۴۲۵۰۲
خانم مریم ایرجی کارشناس آموزش دانشکده منابع طبیعی ۲۴۹۷ ۳۱۹۴۲۴۹۷
کتابخانه مسئول کتابخانه دانشکده منابع طبیعی ۲۴۹۹ ۳۱۹۴۲۴۹۹
آقای دکتر اصغر توفیقی ریاست دانشکده دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۴۴۰۱ ۳۲۷۵۳۱۷۴
دبیرخانه مسئول دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۴۴۰۱ ۳۲۷۵۳۱۷۴
آقای دکتر جواد طلوعی‌آذر معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۴۴۰۲ ۳۲۷۵۳۱۷۴
خانم دکتر خان محمدی مدیرگروه مدیریت ورزشی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۴۴۰۴ ۳۱۱۲۴۴۰۴
آقای دکتر خدایی مدیر گروه فیزیولوژی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۴۴۰۸ ۳۱۱۲۴۴۰۸
آقای خداوردیزاده آموزش دانشکده دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۴۴۱۱ ۳۱۱۲۴۴۱۱
آقای امراهی مسئول اموال و امور عمومی دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی ۴۴۱۱
آقای دکتر صمد حکمتی فرید ریاست دانشکده دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۰۳ - ۴۰۰۴ ۳۱۱۴۴۰۰۳ - ۳۱۱۴۴۰۰۴
آقای محمدعلی آیرملو مسئول دفتر دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۰۳ - ۴۰۰۴ ۳۱۱۴۴۰۰۳ - ۳۱۱۴۴۰۰۴ -۰۴۴
آقای دکتر سیدجمال الدین محسنی زنوزی عضو گروه علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۳۰ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۰۳۰
آقای دکتر علی رضازاده عضو گروه علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۳۷ ۳۱۱۴۴۰۳۷
آقای دکتر اکبر زواری رضایی مدیر گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۵۰ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۰۵۰
آقای دکتر رامین بشیرخداپرستی مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۷۰ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۰۷۰
آقای مهندس فرشاد نجار رضاپرست کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۱۰۰ و ۴۰۰۶ ۳۱۱۴۴۰۰۶ - ۳۱۱۴۴۱۰۰
آقای اکبر حاجی زاد آرنساء مسئول آموزش دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۱۲ - ۴۰۱۳ و ۴۰۱۴ ۳۱۱۴۴۰۱۲ - ۳۱۱۴۴۰۱۳ - ۳۱۱۴۴۰۱۴
کارشناس آموزش دانشکده کارشناس آموزش دانشکده دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۱۴ ۳۱۱۴۴۰۱۴
آقای ستار زاهدی مسئول امور عمومی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۱۰ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۰۱۰
خانم محبوبه زینالی یتیم نواز کارشناس کتابخانه دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۱۵۰ ۳۱۱۴۴۱۵۰
آقای دکتر مظفر عباس زاده ریاست دانشکده دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر ۱۰۱ ۳۲۷۸۸۹۸۶ - ۳۲۷۷۷۰۴۱-۲
دفتر ریاست دانشکده مسئول دفتر دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر ۱۰۱ ۳۲۷۸۸۹۸۶ - ۳۲۷۷۷۰۴۱-۲
آقای دکتر اصغر عابدینی معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده/مدیر گروه آموزشی نقاشی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر ۲۹۱ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
آموزش دانشکده کارشناس دانشکده معماری، شهرسازی و هنر ۲۵۰ ۳۲۷۸۰۴۹۷ - ۳۲۷۸۸۹۸۶ -۰۴۴
خانم دهقانپور مسئول آموزش دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر ۲۵۲ ۳۲۷۸۰۴۹۷
آقای نصیری کارشناس امور پژوهشی - کارشناس تحصیلات تکمیلی - دبیرخانه دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر ۲۳۱ ۳۲۷۵۸۹۸۳
آقای همت علیزاده مسئول امور عمومی دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۹۸ 31942898
خانم شبان آذر کتابخانه دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر ۲۲۱
خانم مهندس نقی لو کارشناس کامپیوتر دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر ۲۴۹
آقای رسول غلام ژیان مسئول امور عمومی دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر ۲۱۵ ۰۴۴-۳۲۷۸۸۹۸۶
تلفن گویا تلفن گویا دانشکده معماری ، شهرسازی و هنر ۳۲۷۷۷۰۴۲
آقای دکتر حسن مهدوی‌کیا رییس مرکز مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۳۲۰ ۴۵۲۶۵۸۰۰ - ۴۵۲۴۵۷۲۵
آقای محمد علی شیخ محسنی معاون آموزشی و پژوهشی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۳۱۳ ۴۵۲۶۹۵۰۲
آقای فخرالدین اجاقی حراست مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۳۷۷ ۴۵۲۶۵۷۵۶
آقای کامیار حسن زاده مسئول امور دانشجویان و فرهنگی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۳۳۱ ۴۵۲۴۵۷۳۵
آقای علی جلیلی وش انباردار (انبار مرکزی میاندوآب) اداره تدارکات و انبار در مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۴۵۲۴۵۷۳۵
آقای منصور منفردی مسئول آموزش مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۳۶۳ ۴۵۲۶۹۵۰۴
آقای مهدی بابازاده مسئول امور عمومی مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۴۵۲۶۶۲۷۲
آقای مهندس قنبر قهرمانزاده کارشناس کامپیوتر مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۳۶۶ ۴۵۲۳۱۱۲۹
آقای مجید علیمحمدیان کارشناس آزمایشگاه مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۲۸۰ ۴۵۲۳۱۱۲۸
خانم حمیده عابدی دبیرخانه مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۳۱۲
آقای یونس خشم وش تاسیسات و برق مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۳۱۱ ۴۵۲۳۱۱۳۰
آقای محمدعلی احمدی کارپرداز (مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب) اداره تدارکات و انبار در مرکز آموزش عالی شهید باکری میاندوآب ۴۵۲۴۵۷۲۵
آقای دکتر محمدرضا شیدایی رئیس دانشکده دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۱۰ ۳۱۹۴۲۹۱۰ - ۳۲۷۷۵۶۶۰ - ۳۲۷۷۳۵۹۱
خانم نگار احمدی متصدی دبیرخانه و مسول دفتر دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۱۰ 31942910
آقای دکتر مهدی قنبرزاده معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۰۹ ۳۱۹۴۲۹۰۹ - ۳۲۷۷۳۹۲۰
آقای دکتر مرتضی خلیلیان معاون پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی ۳۰۰۴ ۳۲۷۷۵۶۶۰ - ۳۲۷۷۳۵۹۱
آقای رضا مهدی زاده مسئول کتابخانه دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۴۱ ۳۱۹۴۲۸۴۱
خانم تفکر مسئول آموزش دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۰۱ 31942901
بهاره کوراوغلی واحد آموزش (رشته های مهندسی مواد، معدن و صنایع) دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۸۹ ۳۱۹۴۲۹۸۹
خانم سمیرا محسنی آذر کارشناس آموزش (شیمی، مکانیک) دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۸۵ ۳۱۹۴۲۹۸۵
آقای سالار محمدزاده آموزش عمران و پلیمر دانشکده فنی و مهندسی 2987 31942987
آقای دکتر چهل امیرانی رئیس دانشکده دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۰۲ ۳۱۱۲۴۲۰۲
خانم فاطمه دلپسند مسئول دفتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۰۰ - ۴۲۰۱ ۳۱۱۲۴۲۰۰ - ۳۱۱۲۴۲۰۱
آقای دکتر وحید تلاوت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۰۳ ۳۱۱۲۴۲۰۳
آقای دکتر ولی زاده معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۰۴ ۳۱۱۲۴۲۰۴
آقای دکتر اصغریان مدیر گروه کامپیوتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۲۱ ۳۱۱۲۴۲۲۱
آقای دکتر طوسی مدیر گروه برق - قدرت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۳۲۰ ۳۱۱۲۴۳۲۰
آقای دکتر موسی‌زاده مدیر گروه برق - الکترونیک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۹۰ ۳۱۱۲۴۲۹۰-۳۳۴۵۲۸۰۷
آقای دکتر قبادی مدیر گروه برق - مخابرات دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۴۲ ۳۱۱۲۴۲۴۲ - ۳۳۳۴۵۱۰۲۷
آقای نعمت نوبخت مدیر امور عمومی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۰۹ ۳۱۱۲۴۲۰۹
آقای محمد فریدونی مسئول آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۰۸ ۳۱۱۲۴۲۰۸
خانم قدیری کارشناس آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۰۵-۶ ۳۱۱۲۴۲۰۵-۶
خانم دلپسند کارشناس پژوهش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ۴۲۰۰ ۳۱۱۲۴۲۰۰
آقای بابک جوادی عامل مالی ستاد 3041 31943049
آقای دکتر مرتضی بهرام رئیس دانشکده دانشکده شیمی ۴۱۰۳ ۳۱۱۴۴۱۰۳
آقای قویدل مسئول دفتر دانشکده شیمی ۴۱۰۳ ۳۱۱۴۴۱۰۳
آقای دکتر پیمان نجفی‌مقدم معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده شیمی ۴۱۰۴ ۳۱۱۴۴۱۰۴
خانم بخشی آموزش دانشکده شیمی ۴۱۰۵ ۳۱۱۴۴۱۰۵
آقای قویدل کارشناس پژوهش دانشکده شیمی ۴۱۰۳ ۳۱۱۴۴۱۰۳
آقای اکبر ارکاک امور عمومی دانشکده شیمی ۲۱۲۰ ۳۱۹۴۲۱۲۰
آقای دکتر نصراله احمدی فرد رئیس پژوهشکده پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۳۴ ۳۳۴۴۰۲۹۵ و ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
آقای دکتر بهروز آتشبار معاون پژوهشکده پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۲۱ ۰۴۴-۳۳۴۶۷۰۹۷
آقای دکتر مهدی نیکو عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۱۲ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
آقای دکتر علی حقی وایقان عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۲۳ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
خانم زیبا قاسم بگلو مسئول دفتر - کارشناس پژوهشی و آموزشی پژوهشکده دریاچه ارومیه ۱۱ - ۱۷ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
آقای دکتر کامران زینال زاده رئیس پژوهشکده پژوهشکده مطالعات دریاچه ارومیه ۱۶ ۳۳۴۴۰۲۹۵ - ۳۳۴۶۷۰۹۷
نگهبانی حفاظت فیزیکی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۷۴۴۴۸
آقای دکتر جواد اسحاقی رئیس پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۰۴ ۳۳۴۴۵۴۰۹ - ۳۳۴۵۰۱۱۱ - ۳۳۴۵۲۰۳۲
دفتر ریاست پردیس مسئول دفتر پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۰۱ ۳۳۴۵۰۱۱۲
آقای دکتر بهمن رضایی معاون پردیس دانشگاهی پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۰۲
خانم انصاری مدیریت آموزشی پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۲۷ ۳۳۴۵۰۱۱۱
اداره آموزش پردیس کارشناس تحصیلات تکمیلی پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۲۸ ۳۳۴۵۰۱۱۲
آقای قلی نژاد مالی پردیس بین الملل دانشگاهی ۲۱
آقای امیر دبیر نیا کارشناس فناوری و اطلاعات پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۱۰
خانم معصومه جوادی کارشناس ثبت سوابق تحصیلی و امور فرصت مطالعاتی دانشجویان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۲۷ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
خانم انصاری کارشناس آموزش پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۷
دبیرخانه هیات جذب دبیرخانه هیات جذب پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۱۳ ۳۳۴۵۰۵۱۴
آقای هادی عبدی امور عمومی پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۲۰
خانم سهیلا ستاری دبیرخانه پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۳۰
روابط بین الملل پردیس کارشناس پردیس بین الملل دانشگاهی ۱۲۲ 33450112
آقای دکتر نوری نیا رئیس پارک علم و فناوری ۶۰۱ ۳۲۷۵۱۲۴۰ - ۳۲۷۵۱۲۴۲
آقای سهیل پورقاسم مسئول دفتر پارک علم و فناوری ۶۰۱ ۳۲۷۵۲۱۴۳ - ۳۲۷۷۶۱۴۲
آقای دکتربهبود مشعوفی رئیس پژوهشکده پژوهشکده میکروالکترونیک ۰۴۴-۳۳۴۵۲۸۰۷
خانم لیلا عرب زاده مسئول دفتر پژوهشکده میکروالکترونیک ۰۴۴-۳۳۴۵۲۸۰۷
آقای دکتر بابک عبدالهی رئیس پژوهشکده پژوهشکده زیست فناوری ۳۳۴۴۰۱۹۹
آقای ساسان مشکی دبیرخانه پژوهشکده زیست فناوری ۳۳۴۴۰۱۹۹
آقای دکتر علی حسن زاده رئیس مرکز مرکز تحقیقات نانو فناوری ۳۳۴۶۶۴۰۵
آقای دکتر زنوزی رئیس مرکز مرکز رشد ۳۳۴۴۴۴۲۵ - ۳۳۴۴۶۵۵۹
آقای علی علیزاده کارشناس مرکز رشد ۳۳۴۴۴۴۲۵
خانم قهرمانپور کارشناس مرکز رشد ۳۳۴۶۶۵۵۹
خانم نرمین اسماعیلی کارشناس گروه تحول اداری و بهره وری ۳۰۸۲ ۰۴۴-۳۱۹۴۳۰۸۲
خانم نساء موحدزاده کارگزین اداره کارگزینی ۳۰۳۵ ۳۱۹۴۳۰۳۵- ۰۴۴
مدیرگروه زمین شناسی گروه آموزشی زمین شناسی ۰۴۴-۳۲۷۵۵۲۹۶
آقای تقی تجمّلی نامه رسان دبیرخانه مرکزی ۳۰۱۹ ۳۱۹۴۳۰۱۹
آقای دکتر فرشید آرام عضو هیآت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان کلاسها ۲۷۰ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
خانم دکتر سمیه قدیم زاده عضو هیآت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان کلاسها ۲۴۲ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
خانم دکتر سمیه صدری کیا عضو هیآت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان کلاسها ۲۴۳ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
آقای دکتر مرتضی خسرونیا عضو هیآت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان کلاسها ۲۷۷ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
آقای دکتر فریدون نقیبی عضو هیآت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان کلاسها ۲۷۵ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
آقای دکتر آرام خضرلو عضو هیآت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان کلاسها ۲۲۴ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
آقای دکتر ناصر ثبات ثانی عضو هیآت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان کلاسها ۲۶۷ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
آقای دکتر علی مصیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان کلاسها ۲۵۳ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
خانم دکتر ساحل دژپسند مشاور فرهنگی و اجتماعی دانشکده دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان اداری ۲۹۲ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
آقای دکتر محمد منگلی مدیر گروه آموزشی مرمت بناهای تاریخی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان اداری ۲۳۴ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
آقای دکتر سجاد اکبری بالدرلو مدیر گروه آموزشی معماری دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان اداری ۲۵۵ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
آقای دکتر قادر احمدی مدیر گروه آموزشی شهرسازی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر-ساختمان اداری ۲۳۰ ۰۴۴-۳۲۷۷۷۰۴۲
حفاظت فیزیکی همکاران حفاظت فیزیکی دانشکده دانشکده معماری، شهرسازی و هنر ۰۴۴-۳۲۷۵۳۱۶۴
امور عمومی مسئول امور عمومی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۴۰ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۰۴۰
آموزش دانشکده کارشناس دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۱۲ - ۴۰۱۳ و ۴۰۱۴ ۳۱۱۴۴۰۱۲ - ۳۱۱۴۴۰۱۳ و ۳۱۱۴۴۰۱۴-۰۴۴
آقای رحیم شیرازی زوارق کتابدار دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۱۵۰ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۱۵۰
آقای دکتر یوسف محمدزاده مشاور فرهنگی و اجتماعی دانشکده دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۳۶ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۰۳۶
آقای دکتر شهاب جهانگیری مدیر گروه علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۲۰ ۳۱۱۴۴۰۲۰
آقای دکتر محمدامین کشمیری حق معاون مدیر گروه مدیریت بازرگانی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۸۴ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۰۸۴
آقای دکتر علی آشتاب معاون مدیر گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۵۴ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۰۵۴
آقای کرمعلی نوزاد الیاس آباد مسئول کلاس های ساختمان آموزشی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۱۰۲ ۰۴۴-۳۱۱۴۴۱۰۲
آقای دکتر ناصر آق عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۲۰ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
خانم دکتر فرزانه نوری عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۲۶ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
آقای دکتر عبدالجبار ایرانی عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۲۵ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
آقای دکتر کاوه رحمانی عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۲۴ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
خانم دکتر سمانه تربتی عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۱۷ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
آقای دکتر محمدرضا سام عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۱۵ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
خانم دکتر ریحانه روان بخش عضو هیأت علمی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۲۷ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
خانم سهیلا عطابخش کارشناس آزمایشگاه آنالیز دستگاهی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۱۸ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
خانم مریم روحی کارشناس آزمایشگاه میکروبیولوژی پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۱۹ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
خانم زهرا عسل پیشه کارشناس آزمایشگاه مرکزی کشاورزی آزمایشگاه مرکزی کشاورزی 2539 31942539
آقای سعید حاجی نژاد کارشناس سالن تکثیر و پرورش پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۲۸ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
آقای علی تمری انباردار (انبار تجهیزات پردیس شهر) اداره تدارکات و انبار ۱۳ ۳۳۴۴۰۲۹۵
مسئول سالن ها و روابط عمومی کارشناس پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری ۳۰ ۳۳۴۶۷۰۹۷- ۰۴۴
مهمانسرای دانشگاه ارومیه در تهران مسئول اداره رفاه و امور بازنشستگان
آقای محمد تیزفهم مسئول انبارهای دانشگاه اداره تدارکات و انبار 2483 31942483
آقای حامد حسن پور کارپرداز اداره تدارکات و انبار 2819 31942819
آقای نعمت نوبخت کارپرداز (دانشکده برق، کامپیوتر و فناوری های پیشرفته) اداره تدارکات و انبار ۴۲۰۹ ۳۱۱۲۴۲۰۹
آقای داریوش تمرخانی کارپرداز (حوزه ریاست، دانشکده علوم ورزشی، اداره حمل و نقل و مدیریت تربیت بدنی) ستاد مرکزی ۲۷۶۰ ۳۱۹۴۲۷۶۰
آقای احد نریمانی کارپرداز (دانشکده فنی و مهندسی) اداره تدارکات و انبار ۲۹۰۴ ۳۱۹۴۲۹۰۴
آقای مهرداد هاشمی کارپرداز پردیس بین الملل ۳۳۴۴۰۱۹۸
آقای سجاد صالحی کارشناس اداره ستاد شاهد و ایثارگر 2503 32752840
کارپردازی کارپرداز (دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، معماری، شهرسازی و هنر) اداره تدارکات و انبار ۳۲۷۸۸۹۸۶
آقای سیامک کامران انباردار (انبار تجهیزات پردیس نازلو) اداره تدارکات و انبار ۲۹۱۶ ۳۱۹۴۲۹۱۶
انباردار انبار تجهیزات پردیس نازلو اداره تدارکات و انبار ۲۹۱۶ ۳۱۹۴۲۹۱۶
آقای مهندس اشکان بصیرنیا کارشناس پژوهشکده زیست فناوری ۳۳۴۴۰۱۹۹
خانم راضیه پاک ترمنی کارشناس پژوهشکده زیست فناوری ۳۳۴۴۰۱۹۹
خانم محبوبه شیخی حسابدار پژوهشکده زیست فناوری ۳۳۴۴۰۱۹۸
آقای دکتر علی رضالو رئیس مرکز مدیریت مهارت آموزی و مشاوره شغلی دانشجویان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۰۴ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
آقای مسلم کریم خانی کارشناس اداره ثبت نام معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۱۲ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
خانم وجیهه حدادی کارشناس صدور گواهی موقت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۲۸ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
آقای بابک کریمی راد کارشناس سامانه سجاد و لغو تعهد آموزش رایگان معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۰۷ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
خانم شهین رادپور کارشناس صدور گواهی موقت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۱۸ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
دفتر مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی کارشناس مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی ۱۱۴ ۳۱۹۴۲۳۱۷
خانم سکینه سخی نیا کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۲۶ ۳۲۷۵۳۱۷۱
خانم رقیه محمدزاده کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۲۶ ۳۲۷۵۳۱۷۱
آقای یاسر میرزایی کارشناس اداره پذیرش و امور مشمولین معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۱۵ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
آقای سیدسجاد صالحی کارشناس اداره امور دانشجویان شاهد و ایثارگر معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۲۵۰۳ ۳۲۷۵۲۸۴۰
آقای اکبر تقی نژاد کارشناس سامانه سبا اداره توسعه و پشتیبانی سیستم های آموزشی ۱۱۳ ۳۱۹۴۲۳۱۷
آقای دکتر اسماعیل آین عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۲۶۷۰ ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر عبدالغفار اونق عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۵۰ ۳۱۹۴۲۶۵۰
آقای دکتر مهدی ایمانی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۱۸ ۳۱۹۴۲۶۰۸
خانم دکتر صفیه آقازاده اصل عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۰۸ ۳۱۹۴۲۶۳۲
آقای دکتر حسین تاجیک عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۳۲ ۳۱۹۴۲۶۳۲
آقای دکتر اسماعیل تمدنفرد عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۱۱ ۳۱۹۴۲۶۱۱
آقای دکتر عباس احمدی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۵۷۴ ۳۱۹۴۲۵۷۴
آقای دکتر موسی توسلی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۵۴ ۳۱۹۴۲۶۵۴
آقای دکتر علی اصغر تهرانی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۴۶ ۳۱۹۴۲۶۴۶
آقای دکتر رحیم حب نقی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۷۵۹ ۳۱۹۴۲۷۵۹
آقای دکتر شاپور حسن زاده عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۱۶ ۳۱۹۴۲۶۱۶
آقای دکتر بهرام دلیرنقده عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۲۶۶۷ ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر فرهاد سلطانعلی نژاد معاون آموزشی دانشکده دامپزشکی ۲۶۱۲ ۳۱۹۴۲۵۵۴
آقای دکتر رسول شهروز عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۰۹ ۳۱۹۴۲۶۰۹
آقای دکتر امیرعباس فرشید عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۴۵ ۳۱۹۴۲۶۴۵
آقای دکتر سعید نفیسی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۱۳ ۳۱۹۴۲۶۱۳
آقای دکتر محمد یخچالی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۵۵ ۳۱۹۴۲۶۵۵
خانم دکتر ثریا نائم عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۵۶ ۳۱۹۴۲۶۵۶
آقای دکتر تورج مهدی زاده عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۷۳ ۳۱۹۴۲۶۷۳
آقای دکتر سیدمحمد هاشمی اصل عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۲۶۷۸ ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر مجتبی هادیان عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر سعید عزیزی عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۲۶۷۰ ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر کریم مردانی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۱۵ ۳۱۹۴۲۶۱۵
آقای دکتر منوچهر عالی مهر عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۶۹ ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر سیامک عصری رضایی عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۲۶۷۹ ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر غلامرضا نجفی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۱۴ ۳۱۹۴۲۶۱۴
آقای دکتر حبیب دستمالچی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۶۱ ۳۱۹۴۲۶۶۱
آقای دکتر جواد علی اکبرلو عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۲۰ ۳۱۹۴۲۶۲۰
آقای دکتر قادر جلیل زاده رئیس بیمارستان بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۸۵۲۰۶
آقای دکتر وحید نجارنژاد عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر رحیم محمدی عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر مزدک رازی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۵۹۲ ۳۱۹۴۲۵۹۲
آقای دکتر امیر عرفان پرست عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۱۷ ۳۱۹۴۲۶۱۷
آقای دکتر احسان عناصری عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۲۶۲۵ ۳۱۹۴۲۶۲۵
آقای دکتر میثم ابطحی عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۲۶۲۵ ۳۱۹۴۲۶۲۵
آقای دکتر علی شالیزارجلالی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۵۹۳ ۳۱۹۴۲۵۹۳
آقای دکتر بیژن اسمعیل‌نژاد عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۴۷ ۳۱۹۴۲۶۴۷
آقای دکتر علی سلیمان زاده عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۲۶۷۰ ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر وحید محمدی عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
خانم دکتر الهام زاده‌هاشم عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۶۸ ۳۱۹۴۲۶۶۸
آقای دکتر مهران مرادی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۳۳ ۳۱۹۴۲۶۳۳
آقای دکتر مهدی بهفر عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر رامین مظاهری خامنه عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای دکتر محسن اسلامی عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
خانم دکتر فرناز ملکی‌فرد عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۴۳ ۳۱۹۴۲۶۴۳
آقای دکتر سیدمحمدرضا سمائی عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۵۵۹ ۳۱۹۴۲۵۵۹
آقای دکتر آرش علیزاده عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۶۱۰ ۳۱۹۴۲۶۱۰
خانم دکتر آلاله رخشان‌پور عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
خانم دکتر ساناز شیخ‌زاده عضو هیأت علمی دانشکده دامپزشکی ۲۵۶۲ ۳۱۹۴۲۵۶۲
آقای دکتر محمدحسین علوی عضو هیأت علمی بیمارستان دانشکده دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای علی کریمی کارشناس آزمایشگاه بافت‌شناسی دانشکده دامپزشکی ۲۵۸۰ ۳۱۹۴۲۵۸۰
آقای اصغر علیاری کارشناس آزمایشگاه آبزیان دانشکده دامپزشکی ۲۶۴۴ ۳۱۹۴۲۶۴۴
آقای علی‌اصغر اویسی امور عمومی دانشکده دامپزشکی ۲۵۶۵ ۳۱۹۴۲۵۶۵
خانم فائزه تقی‌زاده کارشناس پژوهش دانشکده دامپزشکی ۲۵۵۷ ۳۱۹۴۲۵۵۷
آقای آرمن بدلی کارشناس آزمایشگاه دانشکده کشاورزی 3190 31943190
خانم صونا سیدنژاد کارشناس آزمایشگاه فیزیولوژی دانشکده دامپزشکی ۲۶۰۲ ۳۱۹۴۲۶۰۲
آقای علی پیرنژاد کارشناس آزمایشگاه اداره آزمایشگاه مرکزی دانشگاه ۲۶۷۷ ۳۱۹۴۲۶۷۷
آقای مهندس رحیم غلامی کارشناس کامپیوتر دانشکده دامپزشکی ۲۵۷۱ ۳۱۹۴۲۵۷۱
خانم نازیلا دادگر کتابدار دانشکده دامپزشکی ۲۵۶۹ ۳۱۹۴۲۵۶۹
دکتر ولی علی‌ میرزالو عضو گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۵۲
آقای دکتر هیراد عبقری معاون پژوهشی دانشکده منابع طبیعی ۲۵۰۵ ۳۲۷۷۰۴۸۹
امور پژوهشی کارشناس مسئول پژوهش دانشکده منابع طبیعی ۲۴۹۹ ۳۱۹۴۲۴۹۹
آقای عوض علیزاده کمک کارشناس کتابخانه دانشکده دامپزشکی ۲۵۶۹ ۳۱۹۴۲۵۶۹
آقای اصغر مرواریدی کارشناس آزمایشگاه پاتولوژی دانشکده دامپزشکی ۲۶۴۱ ۳۱۹۴۲۶۴۱
خانم افسانه نیاکانی کارشناس آزمایشگاه فارماکولوژی دانشکده دامپزشکی ۲۶۰۶ ۳۱۹۴۲۶۰۶
خانم سیما ولی‌پور کارشناس دفتر مجله VRF دانشکده دامپزشکی ۲۵۷۵ ۳۱۹۴۲۵۷۵
آقای محمد عباس‌زاده کارشناس آزمایشگاه موادغذایی دانشکده دامپزشکی ۲۶۲۷ ۳۱۹۴۲۶۲۷
آقای بابک جوادی عامل مالی دانشکده دامپزشکی ۲۵۸۱ ۳۱۹۴۲۵۸۱
آقای علی کاظم‌نیا کارشناس آزمایشگاه میکروب‌شناسی دانشکده دامپزشکی ۲۶۴۰ ۳۱۹۴۲۶۴۰
آقای عبدالرحمان بادنورد خدمات آموزشی ساختمان کلاسها دانشکده دامپزشکی ۲۵۸۴ ۳۱۹۴۲۵۸۴
آقای ابوالفضل بابایی خدمات دانشکده دامپزشکی ۲۵۵۰ ۳۱۹۴۲۵۵۰
آقای اشکان یاهو کارشناس آزمایشگاه بیمارستان دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای محمود محمودی کارشناس آزمایشگاه بیمارستان دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای جواد حقیقی امور عمومی بیمارستان دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای بابک نوبخت حفاظت فیزیکی بیمارستان دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
آقای اروج خدائی حفاظت فیزیکی بیمارستان دامپزشکی ۳۲۷۷۲۱۹۳
امور آموزشی دانشجویان خارجی کارشناس پذیرش پردیس شهر ۱۲۴ ۳۳۴۵۰۱۱۱
تأسیسات پردیس تأسیسات پردیس شهر ۱۲۴ ۳۳۴۵۰۶۵۲
آقای سیروس محمدی رئیس امور کنسولی دانشجویان خارجی استان آذربایجان‌غربی امور کنسولی ۱۳۱ ۳۳۴۵۰۱۱۱
خانم فرزانه حسن‌زاده کارشناس اداره سرپرستی دانشجویان غیرایرانی امور کنسولی ۱۲۵ ۳۳۴۵۰۱۱۱
خانم خدیجه رزاقی کارشناس اداره سرپرستی دانشجویان غیرایرانی امور کنسولی ۱۲۵ ۳۳۴۵۰۱۱۱
خانم زینب فتحی‌زاده کارشناس اداره سرپرستی دانشجویان غیرایرانی امور کنسولی ۱۲۵ ۳۳۴۵۰۱۱۱
خانم شیوا پاشاپور کارشناس مسئول امور کنسولی ۱۲۵ ۳۳۴۵۰۱۱۱
خانم شیوا پاشاپور کارشناس مسئول امور بین‌الملل دفتر روابط بین‌الملل ۱۲۲ ۳۳۴۵۰۱۱۱
خانم مریم انصاری مدیر کارشناس آموزش پردیس شهر ۱۲۷ ۳۳۴۵۰۱۱۱
آقای مهدی قلی‌نژاد امور مالی پردیس شهر ۱۲۱ ۳۳۴۵۰۱۱۱
امور آموزشی و پژوهشی کارشناس پردیس شهر ۱۲۸ ۳۳۴۵۰۱۱۱
آقای دکتر جواد بهمنش دبیر هیأت نظارت استان دفتر نظارت ۳۲۷۵۲۸۳۷
دفتر نظارت کارشناس دفتر نظارت ۲۷۴۵ ۳۲۷۵۲۸۳۷
آقای غلامرضا سلطان‌زاده کارشناس دفتر نظارت و ارزیابی موسسات آموزش عالی استان 2731 ۳۲۷۵۲۸۳۷
آقای دکتر بهزاد زینی‌زاده عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۳۵ ۳۱۹۴۲۰۳۵
آقای دکتر کریم اکبری‌دیلمقانی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۴۱۰۹ ۳۱۱۴۴۱۰۹
آقای دکتر نادر نوروزی‌پسیان عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۴۱۱۴ ۳۱۱۴۴۱۱۴
آقای دکتر پیمان نجفی‌مقدم عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۴۱۰۸ ۳۱۱۴۴۱۰۸
آقای دکتر احمد پورستار عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۳۸ ۳۱۹۴۲۰۳۸
آقای دکتر قاسم مرندی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۱۴۷ ۳۱۹۴۲۱۴۷
آقای دکتر ولی گلصنملو عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۳۷ ۳۱۹۴۲۰۳۷
آقای دکتر فرزین مرندی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۱۴۲ ۳۱۹۴۲۱۴۲
خانم دکتر لیلا کافی‌احمدی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۳۲ ۳۱۹۴۲۰۳۲
خانم دکتر زهرا مردانی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۱۰ ۳۱۹۴۲۰۱۰
آقای دکتر رضا امامعلی‌سبزی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۴۱۱۱ ۳۱۱۴۴۱۱۱
آقای دکتر خلیل فرهادی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۴۱۱۰ ۳۱۱۴۴۱۱۰
آقای دکتر مرتضی بهرام عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۱۴۳ ۳۱۹۴۲۱۴۳
آقای دکتر ناصر صمدی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۱۴۱ ۳۱۹۴۲۱۴۱
آقای دکتر علی حسن‌زاده عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۴۱۱۲ ۳۱۱۴۴۱۱۲
آقای دکتر نصرت حیدری عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۳۱ ۳۱۹۴۲۰۳۱
آقای دکتر مسعود فرجی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۱۳۶ ۳۱۹۴۲۱۳۶
آقای دکتر آیدین بهرامی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۴۱۱۳ ۳۱۱۴۴۱۱۳
آقای دکتر ابراهیم نعمتی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۵۰ ۳۱۹۴۲۰۵۰
آقای دکتر سیدعلی حسینی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۲۶ ۳۱۹۴۲۰۲۶
آقای دکتر حبیب مهری‌زاده عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۲۵ ۳۱۹۴۲۰۲۵
خانم دکتر خدیجه هوشیاری عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۳۴ ۳۱۹۴۲۰۳۴
آقای دکتر علی بهادری عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۱۴۴ ۳۱۹۴۲۱۴۴
آقای دکتر اصغر زمانی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۲۸ ۳۱۹۴۲۰۲۸
خانم دکتر فاطمه آهور عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۲۳ ۳۱۹۴۲۰۲۳
خانم دکتر نسرین شادجو عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۲۴ ۳۱۹۴۲۰۲۴
آقای دکتر اسماعیل حبیبی عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۲۱ ۳۱۹۴۲۰۲۱
آقای دکتر سجاد کشی‌پور عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۲۲ ۳۱۹۴۲۰۲۲
آقای دکتر مهدی محمودیان عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۲۹ ۳۱۹۴۲۰۲۹
خانم دکتر پانته‌آ اورنگ عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۲۷ ۳۱۹۴۲۰۲۷
آقای دکتر عباس نیکو عضو هیأت علمی دانشکده شیمی ۲۰۳۰ ۳۱۹۴۲۰۳۰
آقای علی پورمحمود کارشناس آزمایشگاه تجزیه دستگاهی دانشکده شیمی ۲۱۴۶ ۳۱۹۴۲۱۴۶
آقای صدرا جوادی کارشناس آزمایشگاه تجزیه دانشکده شیمی ۲۰۶۲ ۳۱۹۴۲۰۶۲
آقای اکبر ارکاک کارشناس آزمایشگاه آلی ۱ دانشکده شیمی ۲۰۶۶ ۳۱۹۴۲۰۶۶
آقای اکبر ارکاک کارشناس کارگاه شیشه‌گری دانشکده شیمی ۲۰۲۰ ۳۱۹۴۲۰۲۰
آزمایشگاه آلی کارشناس آزمایشگاه آلی ۲ دانشکده شیمی ۲۱۹۲ ۳۱۹۴۲۱۹۲
آقای مهدی قویدل کارشناس آزمایشگاه NMR دانشکده شیمی ۲۰۵۸ ۳۱۹۴۲۰۵۸
خانم مریم بخشی مسئول آموزش دانشکده شیمی ۴۱۰۵ ۳۱۱۴۴۱۰۵
تحصیلات تکمیلی کارشناس دانشکده شیمی ۲۱۵۵ ۳۱۹۴۲۱۵۵
آزمایشگاه شیمی کارشناس آزمایشگاه شیمی عمومی دانشکده شیمی ۲۰۱۷ ۳۱۹۴۲۰۱۷
آقای امیرعلی مجرد کارشناس آزمایشگاه شیمی معدنی دانشکده شیمی ۲۰۱۸ ۳۱۹۴۲۰۱۸
آقای علی تراشی کارشناس آزمایشگاه شیمی فیزیک دانشکده شیمی ۲۰۱۹ ۳۱۹۴۲۰۱۹
آقای مهدی قویدل مسئول دفتر دانشکده شیمی ۴۱۰۳ فکس : ۳۱۱۴۴۱۰۲
آقای مهدی قویدل کارشناس پژوهش دانشکده شیمی ۴۱۰۳ ۳۱۹۴۴۱۰۳
آقای دکتر مرتضی بهرام رئیس دانشکده دانشکده شیمی ۴۱۰۳ ۳۱۱۱۴۴۱۰۳
سایت کامپیوتر سایت کامپیوتر دانشکده منابع طبیعی ۳۲۱۰
آبدارخانه آبدارخانه دانشکده منابع طبیعی ۳۲۲۲
آقای دکتر حسام احمدی عضو هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی ۳۲۳۰
آقای علی باقری کارشناس دفتر فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری معاونت برنامه، بودجه و مالی ۳۲۷۵۲۷۳۲
تاسیسات برق متصدیان تاسیسات اداره نگهداری، تعمیرات و تاسیسات ۲۴۶۶ 32780950
بانک ملی شعبه پردیس نازلو 32751350 و 32751351
آقای دکتر بهمن نزهت ریاست دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۶۴۵۰۰
مسئول دفتر ریاست و دبیرخانه دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۶۹۷۱۶- ۳۳۳۶۴۵۰۰
آقای دکتر محمد نژاد معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم‌انسانی ۳۳۳۶۲۰۱۱
خانم دکتر خدیجه جوان معاون پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۶۲۰۱۱
امور عمومی مدیر امور عمومی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۸۴۵۳۹
آقای علی فتح الهی کارشناس فناوری اطلاعات دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۸۴۵۴۰
آقای صابر رزاقی کارشناس مسئول آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۷۹۶۰۰
آقای پیروز کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۸۴۵۹۰
آقای خلیلی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۸۴۵۹۰
خانم هادی کارشناس آموزش دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۷۹۶۰۰
آقای مصطفی علی پور کارشناس گروه جغرافیا و امین اموال دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۸۱۳۵۸
خانم دنیادیده کتابخانه دانشکده دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۸۴۸۵۶
آقای مهدی قلی نژاد حسابدار دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۶۲۰۱۰
آقای اسماعیل کیایی کارپرداز دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۸۱۳۵۸
خانم قاضلو کارشناس پژوهش-کمیته منتخب دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۸۲۵۲۸
نگهبانی حفاظت فیزیکی دانشکده ادبیات و علوم انسانی ۳۳۳۷۴۴۴۸
دکتر بهزاد حصاری مدیر گروه علوم محیط زیست پژوهشکده دریاچه ارومیه ۱۴ ۳۳۴۴۰۲۹۵ - ۳۳۴۶۷۰۹۷
دکتر سینا بشارت مدیر گروه مهندسی آب پژوهشکده دریاچه ارومیه ۲۲ ۳۳۴۴۰۲۹۵ - ۳۳۴۶۷۰۹۷
دکتر علی اصغر ثیاب قدسی مدیر گروه فرآوری رسوبات پژوهشکده دریاچه ارومیه ۲۴ ۳۳۴۴۰۲۹۵ - ۳۳۴۶۷۰۹۷
دکتر رقیه حمزه نژاد کارشناس گروه علوم محیط زیست پژوهشکده دریاچه ارومیه ۱۴ ۳۳۴۴۰۲۹۵ - ۳۳۴۶۷۰۹۷
آقای محمد اسماعیلی کارشناس پژوهش دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۱۲ 31942912
آقای سالار محمد زاده کارشناس آموزش ۲۹۸۷
آقای میثم آقایی کارشناس کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۶۲ 31942962
خانم شیرزادیان کارشناس آزمایشگاه مکانیک و سیالات دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۳۸
دکتر شهاب جهانگیری عضو گروه علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۳۴ ۳۱۱۴۴۰۳۴
دکتر صمد حکمتی فرید عضو گروه علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۳۵ ۳۱۱۴۴۰۳۵
دکتر حسن حیدری عضو گروه علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۲۶ ۳۱۱۴۴۰۲۶
دکتر حسن خداویسی عضو گروه علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۲۷ ۳۱۱۴۴۰۲۷
آقای محمد علیزاده کارپرداز معاونت آموزشی و دانشکده منابع طبیعی و ستاد شاهد آموزش کل 124 32755287-32755288-32755298
دکتر کیومرث شهبازی عضو گروه علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۲۵ ۳۱۱۴۴۰۲۵
دکتر حمیدرضا فعالجو عضو گروه علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۳۳ ۳۱۱۴۴۰۳۳
دکتر سلیمان فیضی عضو گروه علوم اقتصادی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۲۱ ۳۱۱۴۴۰۲۱
دکتر پرویز پیری عضو گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۴۹ ۳۱۱۴۴۰۴۹
دکتر پری چالاکی عضو گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۴۵ ۳۱۱۴۴۰۴۵
دکتر مهدی حیدری عضو گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۶۰ ۳۱۱۴۴۰۶۰
دکتر حمزه دیدار عضو گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۴۸ ۳۱۱۴۴۰۴۸
دکتر اکبر زواری رضایی عضو گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۵۸ ۳۱۱۴۴۰۵۸
دکتر فرزاد غیور عضو گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۴۳ ۳۱۱۴۴۰۴۳
دکتر غلامرضا منصورفر عضو گروه حسابداری دانشکده اقتصاد و مدیریت ۳۱۱۴۴۰۴۷
دکتر هوشمند باقری عضو گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۷۸ ۳۱۱۴۴۰۷۸
دکتر رامین بشیر خداپرستی عضو گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۷۹ ۳۱۱۴۴۰۷۹
دکتر یوسف پاشازاده عضو گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۶۹ ۳۱۱۴۴۰۶۹
دکتر مرتضی پیری عضو گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۸۰ ۳۱۱۴۴۰۸۰
دکتر سید جعفر زنوزی عضو گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۷۳ ۳۱۱۴۴۰۷۳
دکتر رحیم عابدی عضو گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۶۸ ۳۱۱۴۴۰۶۸
دکتر باقر عسگرنژاد نوری عضو گروه مدیریت دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۷۷ ۳۱۱۴۴۰۷۷
دکتر عباس آقایی نژاد عضو گروه شیمی دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۶۵
دکتر مریم یلداگرد عضو گروه شیمی دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۲۵
دکتر محمدجواد آذرهوش عضو گروه شیمی دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۹۳
دکتر علی صمدی عضو گروه پلیمر دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۶۳
دکتر حسین عبدالهی عضو گروه پلیمر دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۳۴
دکتر محبوبه محمدی عضو گروه پلیمر دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۶۵
دکتر محسن صدرالدینی عضو گروه پلیمر دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۳۶
دکتر رضا بابازاده عضو گروه صنایع دانشکده فنی و مهندسی 2848 31942848
دکتر مقصود سلیمان پور عضو گروه صنایع دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۴۷
دکتر سعید فضائلی عضو گروه صنایع دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۶۶
دکتر ربابه جعفری عضو گروه مواد دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۰۸
دکتر باهره تکیه معروف عضو گروه مواد دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۴۷
دکتر مجید کاوانلویی عضو گروه مواد دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۹۵
دکتر حوریه محمد زاده عضو گروه مواد دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۴۶
دکتر مهراد شهباز عضو گروه مواد دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۸۱
دکتر سجاد چهرگانی عضو گروه معدن دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۳۸
دکتر محسن حاجی حسنی عضو گروه معدن دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۸۶
دکتر سیف الدین موسی زاده عضو گروه معدن دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۹۰
دکتر حسن مومیوند عضو گروه معدن دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۸۷
دکتر فرنوش حاجی زاده عضو گروه معدن دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۸۹
دکتر عطاءاله بهرامی عضو گروه معدن دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۸۵ 31942885
دکتر بهزاد نعمتی اخگر عضو گروه معدن دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۳۰
دکتر سید امید گیلانی عضو گروه معدن دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۸۲
دکتر جعفر عبدالهی شریف عضو گروه معدن دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۹۱
دکتر فرشاد نژاد شاه محمد عضو گروه معدن دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۴۳
دکتر علی امامعلی پور عضو گروه معدن دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۹۳
دکتر سید مهدی پسته ای گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۵۶
دکتر نادر پورمحمود گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۵۰
دکتر مرتضی خلیلیان عضو گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۵۱
دکتر مجید عباسعلیزاده عضو گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۵۴
دکتر ایرج میرزایی عضو گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۵۳
دکتر وحید موسی پور خانشان عضو گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۴۶
دکتر صمد جعفر مدار عضو گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۵۸
دکتر شهرام خلیل آریا عضو گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۴۹
دکتر قادر رضا زاده الله لو عضو گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۵۷
دکتر رسول شعبانی برنج آباد عضو گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۵۹
دکتر طاهر ازدست عضو گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۵۴
دکتر سامرند رش احمدی عضو گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۵۵
دکتر محمد فتحعلی لو عضو گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۴۸
دکتر عطا چیت ساز خویی عضو گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۴۹
دکتر جواد علیزاده کاکلر عضو گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۵۳
دکتر امیر موسی آباذری عضو گروه مکانیک دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۶۲
آقای ناصر حسین پور کارشناس آزمایشگاه بتن دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۲۰
آقای وحید محبی کارشناس آزمایشگاه معدن دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۶۱
آقای جعفر عظیم زاده کارشناس آزمایشگاه سازه دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۰۳
آقای دوستعلی علیپور کارشناس آزمایشگاه زیست محیطی دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۷۵
اقای مهدی موتاب کارشناس آزمایشگاه سنگ دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۲۹
آقای حمید شهرداد کارشناس آزمایشگاه فیزیک حرارت دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۷۳
آقای اکبر مهدی نژاد کارشناس کارگاه نقشه کشی برداری دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۲۱
آقای ابراهیم رحمانی تبار کارشناس کارگاه تراشکاری دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۴۰
آقای محمد حسینی حاجی پیرلو کارشناس عمران دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۱۸
آقای آرش عسکری کارشناس مصالح دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۲۰
دکتر محمدرضا شیدایی عضو گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۷۵
دکتر علیرضا مناف پور عضو گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۷۳
دکتر سعید تاروردیلوی اصل عضو گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۳۵
دکتر غلامرضا زمانی اهری عضو گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۷۶
دکتر مهدی قنبرزاده لک عضو گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۳۱
دکتر چنگیز غیرتمند عضو گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۹۷
دکتر محمد مناف پور عضو گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۷۱
دکتر امیر اسدی وایقان عضو گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ۲۹۱۷
دکتر حسین شوکتی شیشوان عضو گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۷۰
دکتر نادر صولتی فر عضو گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۷۲
دکتر هادی بهادری عضو گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۳۴
دکتر سعید قلی زاده قلعه عزیز عضو گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۳۳
دکتر کاظم بدو عضو گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۸۰
دکتر عباس اسلامی حقیقت عضو گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۷۷
دکتر میرعلی محمدی عضو گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۶۹
دکتر حمید شیرمحمدی عضو گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۲۹
دکتر اسفندیار مردانی عضو گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۸۴
دکتر عباس تیمور زاده عضو گروه عمران دانشکده فنی و مهندسی ۲۸۸۴
دکتر محمد علیزاده خالد آباد مدیر گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی ۲۲۸۲
دکتر صابر امیری معاون گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی ۲۶۶۳
دکتر محمود رضازاد باری عضو گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی ۲۲۹۵
دکتر محسن اسمعیلی عضو گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی ۲۲۶۷
دکتر میرخلیل پیروزی فرد عضو گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی ۲۲۸۳
دکتر آرش قیطران پور عضو گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی ۲۳۸۳
دکتر فروغ محترمی عضو گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی ۳۱۴۴
دکتر فریبا زینالی عضو گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی ۲۲۹۳
دکتر جهانبخش عضو گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی ۲۳۰۶
دکتر هادی الماسی عضو گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی ۲۳۰۱
خانم سیما اسدی کارشناس آزمایشگاه - گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی ۲۲۷۳
دکتر سجاد پیرسا عضو گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی ۳۲۶۹
خانم دکتر جعفری عضو گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی ۲۹۸۸
آقای امیر یعقوبی کارشناس آزمایشگاه - گروه صنایع غذایی دانشکده کشاورزی ۲۲۰۰
دکتر وحید رضاوردی نژاد مدیر گروه آب دانشکده کشاورزی ۲۳۵۹
دکتر نورعلی حق دوست معاون مدیر گروه آب دانشکده کشاورزی ۲۳۵۱
دکتر حسین رضایی عضو گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی ۲۴۱۵
دکتر مجید منتصری عضو گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی ۲۳۸۹
دکتر بهنام حبیب زاده آذر کارشناس آزمایشگاه - گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی ۲۴۱۲
دکتر جواد بهمنش عضو گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی ۲۳۴۸
دکتر حجت احمدی عضو گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی ۲۳۷۹
دکتر بهزاد حصاری عضو گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی ۲۴۱۹
دکتر کامران زینال زاده عضو گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی ۲۳۷۴
دکتر رسول ایلخانی پور عضو گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی ۲۴۱۴
دکتر سینا بشارت عضو گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی ۲۳۷۸
دکتر وحید رضاوردی نژاد عضو گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی ۲۳۵۰
دکتر محمد همتی عضو گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی ۲۴۱۷
مهندس مهران سرکانی نقشه بردار - گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی ۲۳۷۴
مهندس علی شریفی کارشناس گروه آبیاری دانشکده کشاورزی ۲۳۷۳
دکتر سمیه حجابی عضو گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی ۲۳۸۰
مهندس عبدالعلی پور عضو گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی ۲۳۷۴
آزمایشگاه خاک گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی ۲۳۵۰
آزمایشگاه آبیاری گروه مهندسی آب دانشکده کشاورزی ۲۳۴۰
دکتر اروج ولیزادگان مدیر گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی ۳۲۵۸
دکتر یونس کریم پور عضو گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی ۲۴۰۶
دکتر اروج ولیزادگان عضو گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی ۳۲۵۹
دکتر سید علی صفوی عضو گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی ۳۲۵۳
دکتر فریبا مهرخو عضو گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی ۲۶۸۷
دکتر مینا راستگو عضو گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی ۲۳۶۸
دکتر خضری عضو گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی ۳۱۸۹ 31943189
دکتر یوبرت قوستا عضو گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی ۳۲۶۲
دکتر مسعمود ابرین بنا عضو گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی ۳۲۶۴
مهندس راضیه زینالی کارشناس آزمایشگاه - گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی ۲۴۵۷
دکتر شهرام آرمیده عضو گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی ۲۳۵۵
دکتر یونس رضایی دانش عضو گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی ۳۲۶۶
آزمایشگاه گیاهپزشکی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی ۲۴۶۷
آزمایشگاه حشره شناسی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی ۲۳۵۴
مهندس مهدی رزمی گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی ۲۳۷۵
مهندس حسن زاده گروه گیاهپزشکی دانشکده کشاورزی ۲۳۷۵
دکتر محمد فتاحی مدیر گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ۲۷۷۰
دکتر جواد رضاپور فرد معاون گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ۲۳۷۱
دکتر زهره جبارزاده عضو گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ۲۷۷۹
دکتر جعفر امیری عضو گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ۲۷۷۹
دکتر عباس حسنی عضو گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ۳۰۶۵
دکتر محمدرضا اصغری عضو گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ۳۱۵۰
دکتر حبیب شیرزاد عضو گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ۳۰۵۸
دکتر علیرضا فرخزاد عضو گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ۳۱۵۰
دکتر حمید حسن پور عضو گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ۳۲۵۲ 31943252
مهندس رامین حاجی تقی لو کارشناس آزمایشگاه - گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ۲۳۹۰
مهندس مهدی محسنی آذر کارشناس آزمایشگاه - گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ۲۳۴۷
مهندس خدیجه آقایی کارشناس گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ۲۴۱۶
دکتر پرویز نوروزی عضو گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ۲۳۷۱
دکتر لطفعلی ناصری عضو گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ۲۷۸۴
دکتر ابوالفضل علیرضالو عضو گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ۲۳۶۷
دکتر محمد فتاحی عضو گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ۳۲۵۲
گلخانه گروه باغبانی دانشکده کشاورزی ۲۳۷۷
دکتر رضا امیرنیا مدیر گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی ۳۲۶۰
دکتر هادی علی پور معاون گروه تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی ۳۰۶۸
دکتر جلال جلیلیان عضو گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی ۳۲۴۵
دکتر اسماعیل رضایی چیانه عضو گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی ۲۳۷۰
دکتر زردشتی عضو گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی ۳۲۶۳
دکتر مهدی قیاسی عضو گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی ۳۲۶۵
آقای آرمن بدلی مسول آزمایشگاه ژنومیکس دانشکده کشاورزی ساختمان B ۳۱۹۰ 31943190
خانم دکتر راحله قاسم زاده عضو گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی ۳۲۴۴ 31943244
دکتر نجفی عضو گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی ۳۲۵۵
دکتر سینا سیاوش مقدم عضو گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی ۲۶۶۶
دکتر امیر رحیمی عضو گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی ۲۴۶۵
دکتر امیر فیاض مقدم عضو گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی ۲۷۷۱
دکتر ایرج برنوسی عضو گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی ۳۱۱۳
دکتر بابک عبدالهی عضو گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی ۲۴۸۲
دکتر رضا درویش زاده عضو گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی ۲۷۸۵
دکتر مراد جعفری عضو گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی ۳۱۴۹
آزمایشگاه کشت بافت گروه مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی دانشکده کشاورزی ۲۲۸۹
دکتر شهرام منافی مدیر گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ۳۱۶۰
دکتر محسن برین معاون گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ۲۷۰۹
دکتر میرحسین رسولی صدقیانی عضو گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ۳۲۶۷
دکتر حبیب خداوردیلو عضو گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ۳۲۵۷
دکتر عباس صمدی عضو گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ۳۲۴۶
مهندس مختار مختار زاده عضو گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ۳۲۴۳
دکتر شهرام منافی عضو گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ۳۱۶۰
دکتر حمیدرضا ممتاز عضو گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ۳۲۵۶
دکتر حسین عسگر زاده عضو گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ۳۲۶۸
دکتر فرخ اسدزاده عضو گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ۳۲۱۷
دکتر بهنام دولتی عضو گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ۳۲۱۶
دکتر ابراهیم سپهر عضو گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ۳۲۵۶
دکتر سالار رضاپور عضو گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ۳۰۶۴
دکتر رضایی عضو گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ۲۳۷۰
مهندس حجت صادقی کارشناس آزمایشگاه - گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ۲۰۶۳
مهندس ناصر بالنده کارشناس آزمایشگاه - گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ۲۴۳۷
آزمایشگاه شیمی خاک گروه علوم خاک دانشکده کشاورزی ۲۴۳۷
دکتر محسن دانشیار مدیر گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی ۲۲۷۸
دکتر سینا پیوستگان عضو گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی ۲۲۷۰
دکتر علی هاشمی عضو گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی ۲۲۸۰
دکتر پرویز فرهومند عضو گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی ۲۲۶۴
دکتر محسن دانشیار عضو گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی ۲۳۴۱
دکتر رسول پیرمحمدی عضو گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی ۲۲۷۹
دکتر مختار غفاری عضو گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی ۲۳۰۲
دکتر آقازاده عضو گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی ۲۲۸۴
آقای دکتر بهزاد پورمحمود کارشناس آزمایشگاه - گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی ۲۲۶۵ 31942265
دکتر علیزاده عضو گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی ۲۳۸۷
دکتر حامد خلیل وندی بهروزیار عضو گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی ۲۲۸۷
دکتر عادل حسین پور مدیر گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی ۳۱۳۴
دکتر فاروق شریفیان معاون گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی ۲۹۴۴
دکتر آرش محبی عضو گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی ۳۱۳۶
دکتر پرویز احمدی مقدم عضو گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی ۳۲۵۱
دکتر علی محمد نیکبخت عضو گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی ۳۲۴۹
دکتر رحمان فرخی تیمورلو عضو گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی ۳۲۵۰
دکتر عارف مردانی عضو گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی ۳۱۱۱
دکتر وحید رستم پور عضو گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی ۳۲۴۹
مهندس اکبر نظری عضو گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی ۲۶۸۳
کارگاه ماشین گروه مکانیک بیوسیستم دانشکده کشاورزی ۲۳۶۶
دکتر صدیقه هاشمی بناب مدیر گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی ۲۶۸۲
دکتر مرتضی مولایی معاون گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی ۲۸۲۸
دکتر عذرا جوانبخت عضو گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی ۳۲۴۸
دکتر محمد خداوردیزاده عضو گروه اقتصاد کشاورزی دانشکده کشاورزی ۳۱۳۵
خانم ندا نویدی کارشناس پژوهش دانشکده کشاورزی ۲۳۸۱ ۳۱۹۴۲۳۸۱
خانم یمین مسئول کتابخانه دانشکده کشاورزی ۲۵۴۹ ۳۱۹۴۲۵۴۹
آقای امیر رستمی مسئول کلاس های معراج دانشکده کشاورزی ۲۴۳۶ ۳۱۹۴۲۴۳۶
آقای ایرج جوادی مسئول کلاس های حججی دانشکده کشاورزی ۲۵۴۹ ۳۱۹۴۲۵۴۹
دکتر علی رضازاده معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۱۴ ۳۱۱۴۴۰۱۴
آقای عباس بابازاده مسئول دفتر رئیس دانشکده دانشکده اقتصاد و مدیریت ۴۰۰۴ - ۴۰۰۳ ۳۱۱۴۴۰۰۴ - ۳۱۱۴۴۰۰۳
دکتر جواد علیزاده مدیر برنامه ریزی و سنجش آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۰۶ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
خانم کارشناس مدیریت برنامه ریزی و سنجش آموزشی معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۱۴ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
خانم کاربر سبا معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۱۰۸ ۳۲۷۵۵۲۸۷ - ۳۲۷۵۵۲۹۸ - ۳۲۷۵۵۲۸۸
آقای علی رستم زاده آموزش کلاس های عمومی (زریاب خویی) معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی ۲۰۹۰ ۳۱۹۴۲۰۹۰
آقای امیر ژاله معصومی تلفنخانه دانشگاه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی 9 044-32752740-4
حکیم بقایی متصدی تلفنخانه دانشگاه دانشکده کشاورزی 9 044-32752740-4
آقای حسین پورعلی کارشناس امور رفاهی ستاد 3012 ۳۲۷۵۳۱۶۰ -31943012
آقای غلام رضاپرویشی مسول آموزش دپارتمان علوم 2162 31942162
آقای سجاد شکری مسول کلاسها و امتحان دانشکده فنی و مهندسی 2982 31942982
آقای شهرام بهرامی کارشناس دفتر تحقیق دفتر تحقیق استان 2420 31942420
دکتر پرویز دارانیا عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشکده علوم 2242 31942242
دکتر علی آذربر عضو هیات علمی گروه ریاضی دانشکده علوم 2190 31942190
آقای اسفندیارپورقدیمی کارشناس پژوهش کشاورزی دانشکده کشاورزی 2385 31942385
آقای نائب عبدالرحمانی کارشناس مدیریت سبز پشتیبانی 2936 31942936
آقای فرید ابوالحسنی کارشناس تاسیسات پشتیبانی 3166 32780953
آقای محمد نادری کارشناس ماشین آلات پشتیبانی 2094 31942094
آقای مالک حیدری کارپرداز دانشکده دانشکده دامپزشکی 2576 31942576
آقای حمید جوادی انباردار انبار تاسیسات 2097 31942097
آقای رحمان عظیم زاده کارشناس دریافت و پرداخت مدیرییت امور مالی 2096 31942096
مهدکودک مهد کودک سایت نازلو 2489 31942489