امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

تاریخ برگزاری: ۲۳ آذر ۱۴۰۱

ساعت برگزاری: ۱۵: ۸ صبح

ساعت خاتمه: ۱۵: ۱۰ صبح

مکان برگزاری: سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه

موضوع

۱- احصاء شاخص‌های بهره‌وری حوزه امور دانشجویی.

شاخص‌های بهره‌وری حوزه امور دانشجویی

         - تعداد برس غذای مصرفی

         - پیاده‌سازی سیستم آشپزخانه صنعتی

         -  راه اندازی سیستم هوشمند روشنایی

         -  راه‌اندازی سیستم جدید گرمایش

         - راه‌اندازی سیستم جدید بهینه کردن مصرف

         - راه‌اندازی سیستم تشخیص چهره در ورودی خوابگاه‌ها

         - راه‌اندازی سیستم تسویه حساب الکترونیکی

         - راه‌اندازی خدمات مجازی مشاوره الکترونیکی

         - تبدیل درمانگاه نازلو به مرکز جامع سلامت

         - ساماندهی کار دانشجویی

مصوبات

۱- مقرر شد درمانگاه شبانه‌روزی دانشگاه به مرکز جامع سلامت دانشگاه تبدیل گردد؛

۲- مقرر شد سیستم هوشمند تشخیص چهره به جای استفاده از گیت در ورودی خوابگاه‌های دانشجویی مطالعه و بررسی گردد؛

۳- مقرر شد به منظور استفاده بهینه از انرژی از سیستم جدید گرمایشی و روشنایی در دانشگاه استفاده گردد؛

۴- مقرر شد از سیستم صنعتی در آشپزخانه دانشگاه استفاده گردد تا علاوه بر کاهش نیروی‌انسانی آشپزخانه، افزایش کیفیت غذا، کاهش مصرف و رساندن انرژی و مواد مصرفی به حد استاندارد را به دنبال داشته باشد؛

۵- مقرر شد تا جلسه بعدی موارد خواسته شده در اِشل اعلامی ارتقاء بهره­‌وری وزارت علوم توسط هر یک از اعضای کمیته در حوزه مربوطه احصاء و تحویل گروه تحول اداری و بهره‌وری گردد تا در این گروه جمع‌­بندی و آماده­‌سازی برای ارسال به وزارت شوند.