امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

تاریخ برگزاری: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲

ساعت برگزاری: ۱۵: ۸ صبح

ساعت خاتمه: ۱۵: ۱۰ صبح

مکان برگزاری: سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه

موضوع

۱- گزارش و احصاء شاخص‌های بهره‌وری حوزه مدیریت فرهنگی و اجتماعی؛

۲- بررسی تقویم کاری کمیته در سال ۱۴۰۲؛

۳- بررسی پیش‌نویش دستورالعمل مدیریت دانش و ثبت دانش و تجارب یاوران علمی در شرف بازنشستگی در پی اجرایی نمودن مصوبه کمیته بهره‌وری و ارائه ساز و کارهای سامانه‌ای نمودن آن.

شاخص‌های بهره‌وری حوزه مدیریت فرهنگی و اجتماعی

       - بخش کمی:

                  ۱- درصد دانشجویان عضو تشکل‌های دانشجویی (دارای فعالیت‌های فرهنگی) به تعداد کل دانشجویان

                  ۲- درصد مساحت فضای فرهنگی به تعداد کل دانشجویان (فضای فرهنگی شامل مسجد دانشگاه، مساجد، نمازخانه‌ها و تالارهای نمایش در دانشکده‌ها و خوابگاه‌ها)

                  ۳- درصد کتب فرهنگی موجود به تعداد کل دانشجویان

                  ۴- تعداد پژوهش‌های مرتبط با فرهنگ و ارزش‌های اسلامی

                 ۵- نرخ فیلم‌های فرهنگی و هنری اکران شده یا موجود که برابر تعداد فیلم‌ها به تعداد دانشجویان دانشگاه است.

                 ۶- درصد دانشجویان شرکت کننده در برنامه‌های فرهنگی (کلاس‌های هنری، سفرهای سیاحتی و زیارتی، مسابقات) به تعداد کل دانشجویان

                 ۷- نرخ مجلات و نشریات علمی، فرهنگی و دانشجویی که شامل تعداد مجلات و نشریات به تعداد گروه‌های آموزشی دانشگاه می‌باشد.

                 ۸- نرخ نمایشگاه‌ها، همایش‌ها، کارگاه‌ها، مراسم، گردهمایی و اردوها که با محاسبه تعداد این برنامه‌ها به تعداد کل تشکل‌های دانشجویی فعال محاسبه می‌شود.

                 ۹- متوسط ساعات پرداختن دانشجویان به امور فرهنگی و اجتماعی

                 ۱۰- متوسط ساعات مطالعه غیردرسی دانشجویان در سال (مسابقات کتابخوانی در این راستا مشوق و راهگشا خواهد بود).

        - بخش کیفی:

             دانشجویی:

                   1- میزان علاقه دانشجویان به فرهنگ و هویت ملی

                   2- میزان آگاهی دانشجویان از معارف و فرهنگ اسلامی

                   3- میزان پای‌بندی دانشگاهیان به انجام تکالیف و شعائر دینی (نماز، روزه، حجاب و ...) به تفکیک جنسیت و رشته تحصیلی

                   4- میزان گرایش دانشجویان به مهاجرت به خارج از کشور به تفکیک انگیزه، جنسیت، گروه و رشته تحصیلی

                   5- میزان اثربخش فعالیت تشکل‌های دانشجویی در رشد آگاهی‌ها، نگرش‌های سیاسی، اجتماعی، دینی و اخلاقی دانشجویان

                هیأت علمی:

                   1- میزان تمایل اعضای هیأت‌علمی به ترویج ارزش‌های دینی

                   2- میزان تمایل اعضای هیأت‌علمی به اخلاق و معنویت، ترویج و تقویت هویت ملی و تحقق وحدت حوزه و دانشگاه

مصوبات

۱- مقرر شد جمع‌بندی پیشنهادات و بررسی «پیش‌نویس دستورالعمل ثبت دانش و تجارب کارکنان در شرف بازنشستگی دانشگاه ارومیه« که از سوی گروه تحول اداری و بهره‌وری آماده گردیده بود در جلسه آتی نهایی گردد؛

۲- مقرر شد پیشنهادات اعضای کمیته درخصوص تقویم کاری ۱۴۰۲ کمیته بهره‌وری در جلسه آتی مورد بررسی نهایی قرار گیرد.