امروز

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در این جلسه که ساعت 8 صبح روز چهارشنبه تاریخ 19 مهرماه در سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی و با حضور اعضای کمیته بهره وری دانشگاه ترتیب یافت، ابتدا به فرآیند جمع آوری داده های موردنیاز برای حضور دانشگاه در نظام رتبه بندی اشاره و اعضاء درخصوص تکالیف هر حوزه به بحث و تبادل نظر پرداختند.

دکتر امیرعباس فرشید مدیر امور پژوهشی دانشگاه که متولی این موضوع در دانشگاه می باشند پیرامون مشکلات پیش روی این حوزه برای تکمیل دیتاهای موردنیاز سخن گفتند.

ایشان تعیین نمایندگانی از بین کارکنان تحت پوشش حوزه ها به منظور جمع آوری اطلاعات موردنیاز از هر حوزه و ارسال به حوزه پژوهش را از حرکت های خوب در این راستا بیان و اظهار داشتند: به زودی کلاسهای توجیهی برای نمایندگان معرفی شده برگزار می شود که ضمن آشنایی آنان با کم و کیف این مسئله، زمان های مهم برای تکمیل اطلاعات نیز از سوی کارشناس مربوطه معاونت پژوهشی بازگو خواهد شد.

در ادامه جلسه اعضای حاضر در جلسه کمیته بهره وری به بیان رتبه های دانشگاه در حوزه های مختلف ملی و بین المللی در گذشته اشاره و نسبت به مقایسه آن با جایگاه کنونی اقدام نمودند.

آنان همچنین با این خروجی به ترسیم نقشه راه آتی دانشگاه ارومیه برای صعود به رتبه های بهتر گام برداشتند که در این راستا دکتر فرشید فرمودند: تلاش می کنیم تا به رتبه بین المللی زیر 800 برسیم تا در آینده بتوانیم برای پذیرش دانشجو به صورت بورسیه اقدام نمائیم.

در بخش پایانی این جلسه 2 ساعته دکتر حبیب زاده مدیر امور اداری دانشگاه و دبیر این کمیته از انتقال گروه تحول اداری و بهره وری از معاونت منابع انسانی و پشتیبانی به معاونت برنامه، بودجه و امور مالی سخن گفته و افزودند: این بخش براساس چارت تفصلی مصوب از ادارات زیرمجموعه معاونت برنامه، بودجه و مالی بوده که به صورت موقت در معاونت منابع انسانی و پشتیبانی فعالیت می نمود که بی شک با انتقال به محل اصلی خود، شاهد فعالیتها و خدمات بهتر این اداره برای دانشگاهیان خواهیم بود.