امروز

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

      در راستای اجرای مدیریت مشارکتی و بهره‌مندی از نکته نظرات، پیشنهادات، انتظارات و انتقادات دانشگاهیان (اساتید، کارکنان و دانشجویان) محترم از حوزه معاونت پشتیبانی و توسعه منابع‌انسانی دانشگاه، این فرم طراحی شده است. دانشگاهیان می‌توانند نکته‌نظرات خود را با تکمیل فرم زیر ارسال نمایند.

      لازم به ذکر است که نظرات، پیشنهادات، انتقادات و همچنین انتظارات دانشگاهیان محترم در اسرع وقت مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن از طریق سایت معاونت پشتیبانی و توسعه منابع‌انسانی به اطلاع خواهد رسید.

      از بذل عنایت و همکاری شما عزیزان در پیشبرد اهداف دانشگاه کمال امتنان حاصل است.

 
1 شروع 2 تکمیل