امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در بهمن‌ماه ۳ جلسه کمیته ارتقاء یاوران محترم علمی تشکیل شد که طی آن پرونده ۱۰ نفر از همکاران بررسی و افراد واجد شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر به ترتیب زیر شناخته شدند که پس از تایید هیأت اجرایی منابع انسانی در احکام کارگزینی آنان لحاظ خواهد گردید.

 

در ضمن در این جلسات موارد زیر مصوب شد:

             الف) مقرر گردید برای تشویق و تقدیرنامه‌های صادره از سوی فرماندهان بسیج، حداکثر تا سطح فرماندهان حوزه، ۶ امتیاز - با تصویب هیأت اجرائی- لحاظ گردد.

             ب) مقرر گردید گواهی‌های ارائه دوره‌های آموزشی تخصصی به همکاران دانشگاه - صرفاْ در صورت ارتباط با رشته و شغل افراد- به عنوان گواهی تدریس تخصصی احتساب گردد.

 

افراد حائز شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر به شرح زیر می باشد:

۱) آقای میروحید غیبی ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۲) خانم رویا شاهسواری ارتقاء به رتبه ۲؛

۳) خانم لیلا عرب‌زاده ارتقاء به رتبه ۳؛

۴) آقای محمدعلی عظیم‌زاده ارتقاء به رتبه ۳

۵) خانم تهمینه یونسی ارتقاء به رتبه ۳؛

۶) مهدی محمودی ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۷) خانم زهره نعمتی ارتقاء به رتبه ۳؛

۸) آقای علی کریمی ارتقاء به رتبه ۲؛

۹) خانم خدیجه آقائی ارتقاء به رتبه ۳؛

۱۰) خانم زهرا واردان ارتقاء به رتبه ۳.