امروز

سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در آذرماه ۳ جلسه کمیته ارتقاء یاوران محترم علمی تشکیل شده است که طی آن پرونده ۱۲ نفر از همکاران بررسی و همه افراد واجد شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر شناخته شدند و پس از تأیید هیأت اجرایی منابع انسانی در احکام کارگزینی آنان لحاظ خواهد شد.

در ضمن در این جلسات مقرر گردید:

             الف) برای گواهی تدریس ارائه شده توسط همکاران حداکثر ۵۰ درصد امتیاز دوره‌های تخصصی به عنوان سقف گواهی‌های تدریس لحاظ گردد (۵۰ درصد امتیاز دوره‌های تخصصی=۵۲ امتیاز)؛

             ب) درخصوص امتیاز انتشار و ایراد مقالات (بندهای ۳ و ۴ فعالیت‌های علمی، پژوهشی و فرهنگی) مندرج در جدول شاخص‌های عوامل ارتقای رتبه به شرح زیر اقدام خواهد شد:

                  - در صورتی که امتیاز فرد از بابت انتشار مقالات در مجلات معتبر (بند ۳ فعالیت‌های علمی و پژوهشی) بالاتر از سقف تعیین شده باشد امتیاز مازاد نیز در بند ۴ فعالیت‌های علمی، پژوهشی (ایراد مقاله در سمینارهای علمی) احتساب گردد؛

                  - در بند ۳ فعالیت‌های علمی، پژوهشی برای مقالات غیرمرتبط با رشته شغلی همانند بند ۴، هر مقاله تا ۵ امتیاز و سقف ۱۰ امتیاز محاسبه گردد.

              ج) درخصوص مساعدت به کارکنانی که در ایام خدمت قراردادی به دلیل عدم وجود امکان ارتقاء در آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی تا تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱ از ارتقاء بی‌بهره بودند، مقرر شد بررسی پرونده آنان صرفاً برای یک‌بار در صورت تحقق شرط سنوات، بدون رعایت شرط توقف در رتبه قبلی انجام گیرد. بدیهی است که شرط سنوات و توقف رتبه برای رتبه‌های بعدی حتماً بایستی رعایت شود.

 

افراد حائز شرایط برای ارتقاء به رتبه بالاتر به شرح زیر می باشد:

۱) آقای حامد آقازاده‌بلاغی ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۲) خانم راضیه شمسی گمچی ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۳) آقای رحمان عظیم‌زاده ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۴) آقای مهدی محسنی‌آذر ارتقاء به رتبه ۲؛

۵) آقای صدرا جوادی ارتقاء به مهارتی؛

۶) آقای حسن خلیلی ارتقاء به رتبه ۳؛

۷) آقای اشکان یاهو ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۸) آقای محمد فریدونی‌مهرآباد ارتقاء به رتبه ۲؛

۹) آقای غلامرضا سلطانزاده ارتقاء به رتبه ۲؛

۱۰) آقای اسماعیل پیروز باری ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۱۱) خانم مریم شبان‌آذر ارتقاء به رتبه مهارتی؛

۱۲) آقای منصور منفردی ارتقاء به رتبه ۳.