امروز

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

پیرو تشکیل کمیته نظام پیشنهادات و ایجاد صفحه الکترونیکی (وب پیج) در سایت معاونت منابع‌انسانی و پشتیبانی دانشگاه به اطلاع می‌رساند دستورالعمل نظام پیشنهادات، گزارشات و اقدامات فناورانه تهیه شده توسط کمیته مذکور به تصویب هیأت محترم اجرایی رسیده و آماده دریافت «پیشنهادات»، «اقدامات فناورانه» و «گزارشات موردی» همکاران محترم طبق دستورالعمل مربوطه می‌باشد.

توجه: در تکمیل و ارسال مدارک و فرم مربوطه دقت لازم صورت پذیرد چرا که رفع ایرادات مستلزم تأخیر در پاسخ‌گویی می‌باشد.