امروز

چهارشنبه ۲۹ فروردین ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در راستاي اجرای برنامه‌های عملیاتی سند راهبردی دانشگاه، به منظور ارزیابی و برنامه‌ریزی در راستای افزایش رضایت‌مندی، پرسشنامه‌ای برای همکاران محترم دانشگاه ارومیه اعم از هیأت علمی و غیر هیأت علمی از سوی حوزه مدیریت امور اداری و منابع انسانی تدوین شده‌است که آخرین مرحله از فرآیند سنجش سالانه می‌باشد. لذا خواهشمند است همکاران محترم با پاسخ‌گویی دقیق و صحیح و ارسال آن تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ در افزایش میزان رضایت شغلی در دانشگاه، سهم خود را ایفا نمایند. لازم به ذکر است که اين اطلاعات محرمانه تلقي شده و یاری‌گر دانشگاه در رسیدن به اهداف سازمانی خواهدبود. پيشاپيش از همکاري صميمانه و متعهدانه همکاران عزیز کمال امتنان حاصل است.

  

پرسشنامه سنجش میزان رضایت شغلی