امروز

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

با هماهنگی انجام شده از سوی مدیریت امور اداری با مدیریت تربیت بدنی و در راستای تقویت امکانات رفاهی کارکنان (هیأت علمی و غیرهیأت علمی) دانشگاه ارومیه تسهیلات رفاهی ورزشی در نظر گرفته شده طبق جدول ذیل از سوی مدیریت تربیت‌بدنی دانشگاه جهت استفاده همکاران محترم اعلام می‌گردد: