امروز

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

با پیگیری های متعدد همکاران مدیریت امور اداری، شماره مستخدمی ۹ نفر از کارکنان دانشگاه که از بدو استخدام تاکنون فاقد این شماره بودند اخذ شد.

مدیریت امور اداری دانشگاه ضمن عرض تبریک به این کارکنان، درخصوص روند انجام این کار اظهار داشتند: این اقدام در دو مرحله ۱- مرحله اخذ شماره مستخدمی برای وضعیت رسمی آزمایشی ۲- مرحله اخذ شماره مستخدمی برای وضعیت رسمی قطعی و نیز تبدیل وضعیت استخدامی به رسمی‌ قطعی صورت پذیرفته‌است.

این مدیریت ضمن آرزوی توفیق خدمت هر چه بیشتر به جامعه دانشگاهی دانشگاه ارومیه، اسامی کارکنان مشمول این اقدام موفقیت‌آمیز را بدین قرار اعلام نمودند: 

۱- آقای اصغر مرواریدی

۲- آقای علی کریمی

۳- خانم فرزانه حسن زاده

۴- خانم ندا فرناد

۵- آقای رضا وحیدی

۶- آقای حجت قوی پنجه اصل

۷- آقای سجاد حسن بگلو

۸- آقای یونس شعاعی

۹- آقای باقر خندانی