امروز

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در راستای آشنایی همکاران با نحوه و چگونگی فرآیند ارتقاء رتبه کارکنان، کارگاه آموزشی ارتقاء رتبه ویژه کارکنان ستادی در تاریخ 19 مهرماه از ساعت 10 و 30 دقیقه در سالن شورای ستاد مرکزی برپا شد.

در این کارگاه آموزشی که با حضور همکاران حوزه های مدیریت روابط عمومی، برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات، امور مالی، امور پژوهشی، امور فنی و پشتیبانی، فناوری اطلاعات، امور اداری و اداره دبیرخانه مرکزی دانشگاه برگزار و مباحثی از جمله مدت توقف رتبه، توضیحات دستورالعمل ارتقاء آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، نحوه لحاظ مدرک تحصیلی و مدارک مأخوذه پس از آن در پروسه ارتقاء و ... مطرح شد.

این کارگاه با توضیحات کارگزین های دخیل در مسائل ارتقا،، آقایان پای بر سنگ و کریم خانی و تشریح جزئیات پرونده ای به صورت تصادفی به همکاران حاضر در کارگاه تداوم یافت.

در پایان حاضرین به تمام سوالات خود در خصوص مسائل ارتقاء پاسخ لازم را اخذ کردند.