امروز

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

با عنایت به اینکه شرکت بیمه دی نسبت به سایر شرکت کنندگان در مناقصه بیمه تکمیل درمان دانشگاه ارومیه قیمت مناسب‌تری پیشنهاد نموده بود لذا دومین جلسه تبادل نظر در رابطه با قرارداد بیمه تکمیل درمان دانشگاه رﺃس ساعت 8/30 روز دوشنبه مورخه 1402/07/08در محل سالن شورای پردیس دانشگاه ارومیه با حضور معاون محترم پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه، مدیر محترم امور اداری، مدیر محترم امور فنی و پشتیبانی دانشگاه و نمایندگان شورای صنفی اعضای هیأت‌علمی و مجمع صنفی کارکنان دانشگاه و نمایندگان بیمه دی برگزار و مواردی به شرح ذیل بررسی و مورد توافق قرار گرفت.

در آغاز جلسه معاون محترم پشتیبانی دانشگاه ضمن تشکر از حضور نمایند‌گان بیمه دی، شورای صنفی اعضای هیأت علمی و مجمع صنفی دانشگاه، گزارش اجمالی از شرایط مناقصه‌ی برگزار شده و همچنین بیمه‌های شرکت کننده در مناقصه ارائه نموده و با اشاره به تجربیات گذشته دانشگاه ارومیه از قراردادهای بیمه تکمیل درمان و نقاط ضعف گذشته انتظارات دانشگاه ارومیه از شرکت طرف قرارداد بیمه را در چند بند به شرح ذیل ارائه نمودند:

   - اهمیت بحث آنلاین بودن خدمات از قبیل: بیمارستان، داروخانه، دندانپزشکی، آزمایشگاه و غیره

- ارائه شفاف اطلاعات در خصوص اینکه پرداخت هزینه‌ها براساس چه تعرفه‌هایی انجام خواهد شد؟ (تعرفه سندیکای بیمه‌گران یا تعرفه‌های مصوب دولت؟)

   - حضور نماینده بیمه در دانشگاه جهت اخذ اسناد هزینه و پاسخگویی مناسب به همکاران.

- تاکید بر این موضوع که نماینده و کارشناس بیمه می‌بایست به هنگام دریافت مدارک مهارت و دقت کافی داشته و چنانچه مدارکی توسط نماینده تحویل گرفته شد به منزله تکمیل بودن مدارک بوده و بیمه ملزم به پرداخت هزینه‌ها در زمان مقرر می‌باشد و چنانچه مدارک و اسناد ناقص باشد کارشناس نماینده می‌بایست از تحویل مدارک خودداری نموده و راهنمایی لازم جهت تکمیل مدارک را به همکار دانشگاهی ارایه دهد.

- در صورتی که دانشگاه بتواند سایر بیمه‌ها از قبیل دانشجویی، حوادث و مسئولیت را نیز به بیمه دی واگذار نماید بیمه دی می بایست از مبلغ ارﺋه شده در مناقصه مبلغی به عنوان تخفیف کسر نماید.

سپس مسئول واحد خسارت بیمه دی ضمن تشکر از بابت برگزاری این جلسه در پاسخ به نکات مورد انتظار دانشگاه ارومیه نکاتی به شرح ذیل بیان داشتند:

-بیمه دی به منظور پیشگیری از تاخیر در پرداخت خسارات یک واحد ویژه تحت عنوان جبران مخصوص درمان در ارومیه دارند که به همین دلیل پرداخت‌ها حداکثر در 15 روز کاری صورت خواهد پذیرفت و همانند سایر بیمه‌ها جهت پیگیری هزینه‌ها سامانه‌ای در دسترس همکاران خواهد بود. همچنین بیان نمودند هزینه‌های بیمارستانی در مراکز طرف قرارداد بصورت آنلاین خواهد بود و درمواردی که بصورت آنلاین نباشد هزینه‌ها در زمان کمتر از 30 روز کاری پرداخت گردد.

- هزینه ها بر اساس تعرفه‌های مورد تأیید سندیکای بیمه گران پرداخت خواهدگردید.

-در صورت عقد قرارداد با بیمه دی این بیمه متعهد می‌گردد یک کارشناس به عنوان نماینده در دانشگاه مستقر نموده و ضمن ارائه خدمات، توام با احترام به همکاران دانشگاهی پاسخگو باشد.

-به منظور شفاف‌سازی، استثناﺋاتی که پرداخت آنها توسط بیمه دی مقدور نمی‌باشد ذکر گردید: مواردی نظیر پروتز مصنوعی اعضای بدن، سوراخ کردن گوش، عصا، واکر، حق فنی دارو خانه، خدمات و داروهای زیبایی، ویتامین‌ها و مکمل‌هایی که پزشک با تخصص غیرمرتبط تجویز می‌نماید، نوروفیدبک، بیوفیدبک و داروهای تقویت قوای جنسی که لیست مربوطه که تعدادشان در حد موارد فوق الذکر می‌باشد بصورت دقیق جهت اطلاع‌رسانی به همکاران در اول قرارداد توسط بیمه به امور اداری ارائه خواهد گردید.

سپس نمایندگان مجامع صنفی دانشگاه ضمن تشکر از معاون محترم پشتیبانی و توسعه منابع انسانی و مدیر محترم امور اداری از بابت ارج نهادن به نظر جمعی همکاران در موضوع قرارداد بیمه تکمیل درمان با تایید موارد مطرح شده توسط آقای دکتر حسینی بر مواردی به شرح ذیل تاکید نمودند.

  • بیمه طرف قرارداد موظف به اراﺋه لیست واقعی مراکز آنلاین طرف قرارداد به دانشگاه بوده و می‌بایست تعداد این مراکز را به تفکیک موضوع خدمات، تا آخر قرارداد حفظ نماید مجامع صنفی تاکید دارند لیست اراﺋه شده می‌بایست ضمیمه قرارداد گردیده و این موضوع به صراحت باید در متن قرارداد قید گردد و در صورت کاسته شدن از مراکز آنلاین ارایه شده در اول قرارداد به ازای هر کاهش مبلغ خسارتی در قرارداد تعیین گردد.
  • به عنوان مثال بیمه طرف قرارداد می بایست تعهد نماید که تعداد ده مرکز بیمارستانی، تعداد پنج مرکز اراﺋه خدمات دندانپزشکی، پنج آزمایشگاه، پنج سونوگرافی و.... را تا پایان قرارداد جهت ارائه خدمات به صورت آنلاین حفظ نماید.
  • بیمه طرف قرارداد می‌بایست تعهد نماید که هزینه‌ها را طبق توافق اولیه در زمان مقرر پرداخت نماید و تاکید می‌گردد فرصت مورد توافق برای پرداخت هزینه‌ها نیز می‌بایست به همراه خسارت عدم رعایت تعهد در قرارداد صراحتاً قید گردد.
  • به منظور حمایت از همکارانی که خودشان یا یکی از اعضای تحت تکفل ایشان به بیماریهای خاص مبتلا می باشند در صورت اتمام سقف مقرر در قرارداد برای هزینه های دارو و برای حداکثر 10 نفر سقف هزینه دارو بصورت دوبرابر لحاظ گردد.

در پایان آقای دکتر حبیب زاده مدیر محترم امور اداری دانشگاه ضمن تشکر از اعضای حاضر در جلسه مواردی را که امور اداری دانشگاه از نماینده بیمه و مجامع صنفی و عموم همکاران انتظار دارد به شرح ذیل بیان نمودند:

  • نماینده بیمه طرف قرارداد می‌بایست در جلسات ماهانه که امور اداری دانشگاه به منظور بررسی مشکلات بیمه ای همکاران برنامه‌ریزی خواهد نمود شرکت داشته و در موارد نیاز پاسخگو باشد.
  • پاسخگویی توام با احترام توسط کارشناس بیمه‌ای مستقر در دانشگاه مورد انتظار امور اداری است.
  • کارشناس بیمه‌ای می‌بایست همانند همکاران دانشگاهی در کل وقت اداری(از ساعت 8 الی 30/15) در محل دفتر تعیین شده حضور داشته و در موارد استثناء از قبل اطلاع‌رسانی لازم صورت گیرد.
  • شایسته است همکاران دانشگاهی موارد و مشکلات احتمالی را بصورت مکتوب به امور اداری دانشگاه اراﺋه نموده تا امور اداری دانشگاه پیگیر مطالبات همکاران باشد.
  • مدیر محترم امور اداری دانشگاه به عنوان نماینده اصلی کارفرما تنها مسئول صلاحیت‌دار پیگیری امور از نماینده بیمه و بیمه مرکزی بوده و هیچکدام از همکاران دانشگاهی حق پیگیری مستقیم از بیمه مرکزی را نداشته و بالعکس بیمه طرف قرارداد نیز تمامی موراد و مشکلات احتمالی را می‌بایست از شخص مدیر امور اداری پیگیری نماید.

مقرر گردید کلیه موارد و دغدغه‌های همکاران تا حد امکان در قرارداد جدید لحاظ گردیده و تصمیم‌گیری نهایی در خصوص عقد قرارداد با بیمه دی در کمیسیون معاملات بررسی و نهایی گردد.