امروز

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در انتخابات شورای صنفی کارمندان دانشگاه‌های کشور، مهدی دمیرچی، عضو مرکزی شورای صنفی کارکنان و رئیس اداره رفاه و امور بازنشستگان دانشگاه ارومیه به عنوان عضو اصلی شورای مرکزی صنفی کارمندان دانشگاه‌های سراسر کشور انتخاب شدند.

هادی تختی و مهدی دمیرچی به نمایندگی از شورای صنفی کارکنان دانشگاه ارومیه در این مجمع شرکت نموده بودند.