امروز

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

دومین جلسه مشترک امور اداری دانشگاه ارومیه با همکاران اداری دانشگاه صنعتی ارومیه برگزار شد.

این جلسه که در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۱۳ به میزبانی دانشگاه ارومیه در دفتر مدیریت امور اداری این دانشگاه ترتیب یافت، به ایجاد تعامل بیشتر بین بخشی در حوزه امور اداری پرداخته شد.

تلاش در راستای تسهیل روند ارتقاء کارکنان غیرهیأت علمی، مقایسه و بازبینی بخش‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌ها در دو دانشگاه، آسیب‌شناسی فرآیند ارزیابی سالانه کارکنان و نگاهی اجمالی بر مسائل بهره‌وری در دو دانشگاه از جمله مباحث جلسه مذکور بود.