امروز

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

هفدهمین جلسه کمیته بهره‌وری دانشگاه که در ۲۸‌ام تیرماه ۱۴۰۲ در سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه ترتیب یافت به بررسی کاربرگ‌های (ز) و (ج) درون و برون‌سازمانی بهره‌وری اختصاص داشت.

در این جلسه ضمن رفع شبهات پیش‌آمده در تکمیل کاربرگ‌های مذکور مقرر شد اعضای کمیته نسبت به تحویل موارد به همراه مستندات لازم تا پایان تیرماه به کارشناس کمیته اقدام نمایند.

در جلسه مذکور همچنین مقرر شد حوزه معاونت آموزشی سرفصل‌های پیشنهادی با موضوع بهره‌وری را به همراه مستندات لازم تا جلسه آتی کمیته بهره‌وری آماده و ارائه نماید.