امروز

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

همکاران امور اداری در معیت مدیر امور اداری و رئیس گروه تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه ارومیه در نشست مشترک با امور اداری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان حضور یافتند.

این نشست مشترک که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ با هدف بازدید از آن دانشگاه و تعاملات مشترک کاری صورت پذیرفت.

محورهای مورد بررسی در نشست مشترک امور اداری دانشگاه‌های ارومیه و شهید مدنی آذربایجان مسائل مربوط به آیین‌نامه اعضای هیأت علمی و غیرهیأت علمی، تسهیلات رفاهی کارکنان، فرآیند و نحوه ارتقاء کارکنان، نحوه برگزاری دوره‌های آموزشی، مسائل و مباحث مرتبط با هیأت اجرائی منابع‌انسانی بود.

در پایان این بازدید همکاران ضمن ابراز خرسندی از تبادل اطلاعات خواستار تداوم این ارتباطات و نشست‌های مشترک شدند.