امروز

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

«طرح الکترونیکی نمودن پرونده‌های امور اداری» در دستور کار قرار گرفت

طی ۲ جلسه در تاریخ‌های ۱۲ و ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ درخصوص الکترونیکی نمودن پرونده‌های پرسنلی در بایگانی امور اداری مذاکره و گفتگو شد.

اعضای این جلسات که متشکل از همکاران و مدیر مجموعه امور اداری، رئیس و همکاران گروه تحول اداری و بهره‌وری و مدیر و کارشناس مجموعه فناوری اطلاعات دانشگاه بودند به بحث و تبادل نظر پیرامون نحوه آغاز کار و فرآیند این طرح پرداختند.

طی این جلسات محورهای ترتیب معنادار در بایگانی، هماهنگی‌های لازم در بایگانی سامانه مکاتبات و سامانه منابع‌انسانی، لزوم یکسان‌سازی سیستم‌های بایگانی موجود، لزوم تغییر پوشه‌های پرونده‌های موجود، بررسی منطق حاکم بر طبقه‌بندی بایگانی، نگارش دستورالعمل برای نحوه بایگانی، امحاء و ارسال مدارک به بایگانی، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی برای کادر بایگانی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.