امروز

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

جمعی از همکاران امور اداری دانشگاه ارومیه از بخش امور اداری دانشگاه صنعتی ارومیه بازدید نمودند.

طی این بازدید که در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۰ و به منظور ایجاد ارتباطات مشترک کاری ترتیب یافته بود؛ نشستی مشترک با همکاران امور اداری آن دانشگاه نیز برگزار گردید.

طرح و بررسی مسائل مربوط به آیین‌نامه اعضای غیرهیأت علمی، تسهیلات رفاهی کارکنان، فرآیند ارتقاء و مباحث مرتبط با هیأت اجرائی منابع‌انسانی از محورهای مورد بحث در نشست مشترک با امور اداری دانشگاه صنعتی ارومیه بود.

در پایان این بازدید همکاران ضمن ابراز خرسندی از تبادل اطلاعات خواستار تداوم این ارتباطات و نشست‌های مشترک شدند.