امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

دوره آموزشی آشنایی با قوانین تأمین اجتماعی و نحوه اجرای آن در سازمان‌ها از تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ در دانشگاه ارومیه برگزار می‌شود.

این دوره که با حضور نادر خورشیدی از مسئولین با سابقه این سازمان و با حضور کارگزینان و کارشناسان مجموعه امور اداری و تحول اداری در این دانشگاه در حال برگزاری است با هدف طرح و تفصیل قوانین و مقررات مبتلابه سازمان تأمین اجتماعی در هیأت اجرایی منابع‌انسانی دانشگاه تصویب گردیده است.

دوره آموزشی آشنایی با قوانین تأمین اجتماعی در قالب ۱۰ جلسه ۲ ساعته و با بررسی و رفع شبهات اجرایی قوانین در سالن شورای ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه ارومیه برپا می‌شود.