امروز

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

دکتر حسینی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه ارومیه گفت: با کمال مسرت به اطلاع دانشگاهیان عزیز می رسانیم که ساختار سازمانی دانشگاه ارومیه در تاریخ 1401/11/16 به تایید نهایی آقای دکتر علیرضا شاهپری رئیس محترم امور ساختارهای سازمانی "سازمان اداری و استخدامی کشور"رسید.

دکتر حسینی بیان نمود: فرآیند بازنگری و بروزرسانی ساختار قبلی(مصوب اردیبهشت ماه سال1377) از سال 1392 در حوزه برنامه ریزی، بودجه و تشکیلات آغاز شد وپیش نویس آن براساس آیین نامه ها و اسناد مصوب تهیه شد. پس از نظرخواهی از حوزه های مختلف و بررسی کارشناسی پیشنهادات ارسالی در جلسات متعدد، با اعمال تصمیمات هیات رئیسه محترم، پس از تایید اعضای محترم هیات اجرایی جهت طرح در هیات امنای دانشگاه ارسال و در جلسه مورخ 1396/05/16 به تصویب رسید.
وی افزود: پس از بررسی دفتر برنامه، بودجه و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نمودار سازمانی مصوب 1396/05/16 در تاریخ 1397/09/13 جهت اجرا ابلاغ گردید و متعاقبا سازمان تفصیلی نیز، که شامل مجموعه اهداف، وظایف، ماموریتها و پستهای سازمانی واحدهای نمودار سازمانی است، در تاریخ 1399/12/04 ابلاغ گردید تا پس از طی پروسه اخذ موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور و بارگزاری در سامانه ساختار آن سازمان و تایید نهایی رئیس امور ساختارهای سازمانی به تاریخ 1401/11/16 اجرایی گردد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی دانشگاه ارومیه در پایان گفت: جا دارد از زحمات کلیه همکاران درگیر در این فرآیند طولانی اعم از  آقای جمشیدی مدیر سابق برنامه و بودجه، مدیریت و کارکنان فعلی حوزه مدیریت آمار، بودجه و تشکیلات و سایر حوزه های مرتبط با موضوع، تشکر وقدردانی نماییم.