امروز

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

با همت مدیریت امور اداری و تلاش کارگزین‌های یاوران علمی و اعضای هیأت علمی، احکام کارگزینی سال 1402 صادر شد.

پیرو این اقدام و لحاظ افزایش حقوق سالانه در احکام، حقوق و مزایای دریافتی از فروردین‌ماه سال‌جاری با نرخ مصوب پرداخت خواهد شد.