امروز

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

جلسات تدوین شرح شغلی رؤسا و کارشناسان مرکز مشاوره دانشجویی و نیز مرکز رشد، نوآوری و کارآفرینی دانشگاه با همراهی مدیران این دو مجموعه ترتیب یافت.

این جلسات که در تداوم جلسات شرح شغلی گروه تحول اداری و بهره‌وری دانشگاه با همکاری مدیریت امور اداری برگزار شد به تدوین و تصحیح شرح شغلی متناسب با شرح وظایف یاوران علمی این حوزه‌ها پرداخته شد.

برپایی جلسات تدوین شرح شغلی که با هدف تکریم همکاران آغاز گردیده در راستای تصحیح فرآیند ارزشیابی سالانه یاوران علمی است.