امروز

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

جلسات تدوین شرح وظایف شغلی در دانشگاه با جلسات شغل‌های کارشناسی جذب هیأت علمی، هیأت ممیزه، ستاد شاهد و ایثارگر، کارگزین، دفتر تحقیق جذب اعضای هیأت علمی، اداره تغذیه و دفتر نظارت و ارزیابی در طول هفته گذشته برگزار شد.

این سلسله جلسات که از ۱۳ لغایت ۱۶ آذرماه ترتیب یافت با همراه مدیران و روسای بخش‌های مربوطه برگزار و پیش‌نویس شرح وظایف شغلی یاوران علمی آماده گردید که نسخه نهایی آن نیز پس از بررسی مجدد آماده خواهد شد.