امروز

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

ششمین جلسه کمیته بهره‌وری دانشگاه با حضور اعضای این کمیته در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ از ساعت ۷ صبح در سالن شورای پردیس شهر دانشگاه برگزار گردید.

در تداوم احصاء شاخص‌های بهره‌وری حوزه‌های مختلف دانشگاه، در این جلسه نیز به احصاء شاخص‌های حوزه امور فنی و پشتیبانی با بیانات مدیر این مجموعه دکتر احسان یوسفی پرداخته شد.

همچنین در ۵ جلسه قبلی این کمیته به بررسی و احصاء شاخص‌های حوزه‌ پژوهش با مدیریت دکتر رامین فرشید، حوزه آموزش و تحصیلات تکمیلی با مدیریت دکتر جلال جلیلیان و حوزه فناوری اطلاعات با مدیریت مهندس پریچهر طوری نیز پرداخته شده است. 

گفتنی است کمیته بهره‌وری به همت گروه تحول اداری و بهره‌وری با رویکرد ایجاد یا افزایش بهره‌وری در دانشگاه ارومیه از تیرماه ۱۴۰۱ کار خود را آغاز نموده است.