امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در راستای تسهیل فرآیند امور و تکریم همکاران محترم، به همت مدیریت امور اداری و مدیریت فناوری اطلاعات، امکان ثبت درخواست مأموریت و مرخصی ساعتی از طریق کلیه دستگاه‌های حضور و غیاب بخش‌های مختلف دانشگاه فراهم شده‌است لذا همکاران می‌توانند علاوه بر ثبت درخواست مرخصی از طریق کامپیوتر از روش‌ زیر نیز به عنوان میانبر استفاده نمایند:

نحوه ثبت مأموریت ساعتی

 ۱- فشاردادن کلید F1 موجود در روی دستگاه حضور و غیاب؛

۲- ثبت اثر انگشت در دستگاه و اطمینان از تأیید دستگاه.

نحوه ثبت مرخصی ساعتی

 ۱- فشاردادن کلید F2 موجود در روی دستگاه حضور و غیاب؛

۲- ثبت اثر انگشت در دستگاه و اطمینان از تأیید دستگاه

لازم به ذکر است که در حین برگشت از مأموریت یا مرخصی ساعتی فقط کافی است مجدداً نسبت به ثبت اثر انگشت خود در دستگاه حضور و غیاب اقدام نمایید.

توجه: برای ثبت مأموریت یا مرخصی برای اول وقت اداری در صورت عدم امکان ثبت آن پیش از استفاده از مأموریت یا مرخصی، کافی است همکار بعد از مراجعه به دانشگاه کلید F1 یا F2 را فشار داده و اثر انگشت خود را ثبت نماید.