امروز

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

در تداوم برگزاری جلسات تدوین شرح وظایف شغلی یاوران علمی دانشگاه ارومیه که توسط گروه تحوّل اداری و بهره وری و با همکاری مدیریت امور اداری دانشگاه از ابتدای آبان ماه سال جاری آغاز گردیده است؛ دیروز و امروز میزبان کارشناسان و رؤسای ادارات پذیرش و ثبت نام و دانش آموختگان مدیریت امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی این دانشگاه بودیم.

همانطور که پیش از این بیان شد هدف از برگزاری این جلسات، استفاده از توان کارشناسی همکاران ضمن تدوین شرح شغلی مدون مطابق با واقع خدمات ارائه شده، تعیین جایگاه آنان و نیز حرکت به سمت ارزیابی ۳۶۰ درجه و ایجاد نگاه متعالی به کارها و خدمات این عزیزان می باشد که در این راستا روزهای یکشنبه 29 آبان و دوشنبه 30 آبان ماه ۱۴۰۱ در اتاق شورای ساختمان ستاد مرکزی از ساعت ۳۰: ۸ لغایت ۳۰: ۱۲ با همراهی مدیران امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و امور اداری و منابع انسانی دانشگاه برگزار شد.

در حاشیه این جلسات شرح وظایف شغلی را پیش درآمدی بر تدوین سند منابع انسانی دانشگاه و مبنای اصلی کار همکاران برشمردند و در تکمیل جایگاه این اقدام توجه به بعد کیفی کار همکاران و به تناسب آن توانمندسازی آنان مدنظر قرار گرفت.

یکی از شاخص های جلسات برگزار شده که تاکنون ۱۶ عنوان شغلی مورد بررسی قرار گرفته تأکید بر رویکرد بهره ورانه در انجام کارها بوده است که مورد استقبال شرکت کنندگان بود.