امروز

سه شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources


اهداف و مأموریت‌های کمیته

     مدیریت مشارکتی یک رویکرد مدیریتی پویا است که نقش مهمی در توسعه منابع انسانی و اهداف سازمان‌ها ایفا می‌کند. نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهاي کارکنان نیز بعنوان یک ابزار اجرایی مدیریت مشارکتی، برای بهره‌مندی از ظرفیت‌های فکري و علمی کلیه کارکنان با سطوح مختلف مدیریتی آنان است. لذا به منظور استفاده از ظرفیت و پتانسیل کارکنان دانشگاه ارومیه کمیته‌ای به این منظور در مدیریت امور اداری و منابع‌انسانی دانشگاه ارومیه تشکیل شده‌است و انتظار دارد کلیه همکاران درباره روش‌هاي حل مسائل و ارتقاء بهره‌وري دانشگاه، فعالانه اندیشه کرده و حاصل آن‌ را در قالب طرح‌ها و پیشنهادات به دبیرخانه مذکور ارایه نمایند تا ان‌شاء ا... از این طریق، یک نظام همفکري و هم‌اندیشی براي رسیدن به اهداف عالیه دانشگاه  را بوجود آوریم. این کمیته براي افکار و خلاقیت‌هاي کلیه کارکنان ارزش قائل است و اهداف زیر را دنبال می‌کند:

۱- فراهم نمودن شرایط براي تشویق مادي و معنوي و نیز فراهم نمودن شرایط برای کسب امتیازات لازم درخصوص ارتقای رتبه کارکنان؛

۲-تلاش در جهت ایجاد شرایط کاري پویا، سازنده با هدف سرعت بخشیدن به روند رشد و دسترسی به اهداف دانشکده‌ها و دانشگاه با مشارکت کارکنان؛

۳- بهبود مستمر امور محوله، کاهش هزینه‌ها و فرآیند‌هاي عملیاتی، افزایش رضایت‌مندي شغلی، ایجاد انگیزش و رفع مشکلات دانشگاه با بهره‌گیري از نظرات و آراء کارشناسی؛

۴- شناسایی افکار و روحیات کاري کارکنان جهت شناخت و تمایز افراد خوش‌فکر، خلاق و علاقمند از سایرین و ایجاد زمینه جهت ارتقا و استفاده از افکار و نظرات آنان؛

۵-ایجاد فرصت براي همکاران در شناخت، پرورش و تقویت استعداد و توانائی‌ها و خلاقیت‌های خود؛

۶– بسترسازي و بهبود نگرش‌ها براي ایجاد سیستم پیشنهادات و مدیریت مشارکتی برای افزایش بهره‌وری دانشگاه.

اعضای کمیته

     مدیر امور اداری دانشگاه، رئیس کمیته

     رئیس گروه تحول اداری و بهره‌وری، دبیر کمیته

     علی دلائی میلان، مسئول دبیرخانه و کارتابل کمیته

     دکتر فرزاد غیور، عضو حقیقی کمیته با نظر رئیس کمیته

     مهندس پریچهر طوری، مدیر فناوری اطلاعات، عضو حقیقی کمیته با نظر رئیس کمیته

 

دستورالعمل اجرایی نظام پیشنهادها، گزارش­ها و اقدامات فنّاورانه

 لازم به توضیح است که این کمیته متشکل از سه عضو ثابت و دو عضو کارشناس منتخب با تخصص موضوعی می‌باشد لذا کارکنان محترم نیز می‌توانند جهت برخورداری از امتیاز بند ۱ شاخص‌های ارتقاء، مرتبط با فعالیت‌های علمی، پژوهشی، اقتصادی، فرهنگی... طرح‌های نو و بدیع خود را از طریق لینک ثبت پیشنهاد به‌صورت مستقیم به دبیرخانه کمیته ارایه نمایند.

 آدرس دبیرخانه کمیته نظام پیشنهادات: پردیس نازلو، ساختمان مرکزی، طبقه سوم، آقای علی دلائی میلان

شماره تماس برای راهنمایی و هماهنگی بیشتر: ۳۱۹۴۳۰۴۲

 

 فرآیند بررسی درخواست‌های کمیته نظام پیشنهادات، گزارشات و اقدامات فناورانه

۱- ارسال نامه درخواست به همراه فرم تکمیل شده مربوطه به پیشنهاد، گزارش موردی یا اقدام فناورانه از سوی متقاضی به دبیرخانه نظام پیشنهادات، گزارشات و اقدامات فناورانه از طریق اتوماسیون مکاتبات اداری؛

۲- بررسی اولیه توسط دبیرخانه کمیته و اعلام رفع نواقص و وصول به فرستنده، حداکثر تا دو هفته کاری؛

۳- ارائه به دبیر کمیته برای تشکیل جلسه و طرح درخواست‌های رسیده در جلسه؛

۴- اخذ نظر نهایی کمیته و اعلام نتیجه به متقاضی و کمیته فرعی ارتقاء توسط دبیر کمیته.

 

 دانلود فرمها (دستورالعمل اجرایی پیشنهادها، گزارش‌ها و اقدامات فناورانه)

فرم ارائه گزارش

فرم ارائه پیشنهاد

فرم اقدامات فناورانه