امروز

یکشنبه ۱۳ اسفند ۱۴۰۲

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

با توجه به شروع فرآیند تسویه حساب با طرف قرارداد قبلی بیمه درمان تکمیلی با دانشگاه (بیمه ایران)، همکارانی که تاکنون نسبت به تحویل مدارک پزشکی خود در طول مدت قرارداد بیمه ایران با دانشگاه (1/8/1400 لغایت 30/7/1401)  اقدام ننموده­ اند، لطفاً نسبت به تحویل مدارک خود تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 25/8/1401 به رییس اداره رفاه و امور بازنشستگان دانشگاه (آقای دمیرچی) اقدام نمایند.

بدیهی است به مدارکی که بعد از مهلت تعیین شده ارائه گردد به دلیل قطع ارتباط، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

در ضمن افرادی که نسبت به ارائه مدارک خود به بیمه ایران اقدام نموده­ و هنوز هزینه های آنان پرداخت نشده است نیز موضوع را جهت پیگیری تا تاریخ فوق ­الذکر به رییس اداره رفاه و امور بازنشستگان (آقای دمیرچی) به صورت تلفنی اطلاع­ رسانی نمایند.