امروز

پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳

Deputy of Support and Developmentof Human Resources

نخستین جلسه شرح شغلی در راستای اجرای آیین نامه استخدامی و تعیین معیارهای ارزیابی عملکرد ویژه «مسئولین دفاتر و دبیرخانه­ های دانشگاه» از ساعت 11 روز دوشنبه 8 آبان 1401 در سالن جلسات کتابخانه مرکزی با حضور 10 نفر از مجرّبین این شغل تشکیل شد.

در این جلسه پیش نویس شرح شغلی مسئولین دفاتر و دبیرخانه ها مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و بعد از اعمال تغییرات نهایی گردید.